Główna / Informacyjne / System EMCS – przemieszczanie wyrobów akcyzowych

System EMCS – przemieszczanie wyrobów akcyzowych

System EMCS

Oprogramowanie do obsługi systemu EMCS

Od 1 stycznia 2011 wszystkie wspólnotowe przemieszczenia akcyzowe z zawieszeniem poboru akcyzy muszą być rejestrowane w systemie EMCS PL. Firma Huzar Software oferuje oprogramowanie Akcyza, wspomagające obsługę systemu EMCS w Państwa firmie.

Co to jest EMCS

System EMCS, czyli System Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych, służy do informatycznej obsługi operacji związanych z przesyłaniem i kontrolowaniem wyrobów akcyzowych takich jak: energia, paliwo, gaz, alkohol i wyroby tytoniowe. Obsługa w EMCS dotyczy procedury zawieszenia poboru akcyzy, a więc dotyczy produktów przemieszczanych bez zapłaconej akcyzy. System EMCS zastępuje papierową formę dokumentów ADT (Administracyjnych Dokumentów Towarzyszących).

Elektroniczny system EMCS jest w Polsce obowiązkowy od 1 stycznia 2011 dla przemieszczeń wewnątrzwspólnotowych.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu EMCS oraz specyfikacje techniczne znajdują się na stronach Służby Celnej: EMCS.

Co oferuje Huzar Software

Oprogramowanie Akcyza umożliwia:
Komunikacja z EMCS

 1. tworzenie, sprawdzenie poprawności oraz wysłanie wszystkich komunikatów obsługiwanych przez system EMCS.

Dla nadawcy towaru są to m.in. powiadomienie o wysyłce wyrobów (PL814), projekt dokumentu e-AD/ADT (PL815) czy zmiana miejsca przeznaczenia (IE813).

Dla odbiorcy towaru są to m.in. zawiadomienie o przybyciu towaru (PL817) oraz raport odbioru (IE818).

 1. szybkie wypełnianie komunikatów z użyciem danych symboli/indeksów, słowników i notesów
 2. odbieranie komunikatów z systemu EMCS, wyświetlanie historii pobranych komunikatów oraz przedstawianie ich w formie graficznej
 3. powiązanie/integrację przemieszczeń akcyzowych z odprawami celnymi w programie WinSAD*
 4. automatyczną wysyłkę z wykorzystaniem konta email (POP3/SMTP/Lotus Notes/Microsoft Exchange) lub webservice*
  EMCS
 5. informowanie o statusie przemieszczenia akcyzowego, w tym o zakończeniu operacji przemieszczenia i zwolnieniu zabezpieczenia, oraz konieczności wysłania określonych komunikatów
 6. wydruk papierowych wersji dokumentów elektronicznych
 7. organizację pracy przy obsłudze przemieszczeń, poprzez przydzielanie pracy do określonych użytkowników oraz sortowanie i filtrowanie listy przemieszczeń
 8. przygotowanie zestawień/raportów o wykonanych przemieszczeniach
 9. import/eksport danych przemieszczeń do plików
 10. dostarczanie e-AD w sytuacjach awaryjnych
 11. automatyczne tworzenie danych przemieszczenia na podstawie dokumentu EAD (komunikatu IE801 odebranego z EMCS)
  EMCS - akcyza
 12. automatyczne wyliczanie kwoty zabezpieczenia akcyzowego z użyciem wspólnotowej taryfy celnej; kwota jest sprawdzana z modułem Gwarancji, w którym gwarancje są automatycznie saldowane poprzez komunikację z OSOZ (moduł Gwarancji do zakupienia osobno)
 13. wgląd w dane wspólnotowej taryfy celnej, po rejestracji firmy w Ministerstwie Finansów – szczegóły na stronie https://www.huzar.pl/taryfa-celna-isztar-taric/
 14. podgląd kwoty zabezpieczenia (dane z systemu OSOZ) z wykorzystaniem modułu gwarancji firmy Huzar Software. Moduł gwarancji można zakupić osobno. Więcej o module gwarancji można znaleźć na stronie https://www.huzar.pl/moduly/gwarancje-osoz2/
 15. wydruk ewidencji wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę oraz wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSóW z dnia 23.08.2010 w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1062, § 5 i 6).:
  – ewidencja nadawcy
  – ewidencja odbiorcy
  – zestawienie niedoborów i nadwyżek (tylko kody CN)
  – zestawienie niedoborów i nadwyżek (szczegóły przemieszczenia)
 16. komunikacja z systemem Zefir, wysyłanie komunikatów:
  – INF – deklaracja dla podatku akcyzowego
  – AKC-4 – deklaracja dla podatku akcyzowego
  – AKCU – deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego
  – ZPNW – zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowych towarów akcyzowych
 17. Wypełnianie i wydruk dokumentów CMR

* obsługa webservice zostanie dodana do oprogramowania Huzar Software w późniejszym terminie; moduł Lotus Notes i Exchange są dodatkowo płatne; obsługa kont IMAP/POP3/SMTP jest bezpłatna

Dodatkowo nasza firma oferuje:

 • usługi integracji naszego oprogramowania z systemami informatycznymi klientów. W przypadku zainteresowania integracją, prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów
 • pomoc techniczną, która dostępna jest wraz z usługą aktualizacji oprogramowania. Więcej o zakresie pomocy technicznej można znaleźć na stronie https://www.huzar.pl/warunki-opieki-autorskiej/
 • szkolenie pracowników oraz pomoc przy instalacji oraz uruchomieniu oprogramowania.

Dostępność/wymagania programów

Programy wymagają systemu Microsoft Windows 2000 lub nowszego oraz bazy danych:

 • AkcyzaIB współpracuje z FirebirdSQL 2.1.3. Silnik baz danych FirebirdSQL jest programem darmowym
 • AkcyzaMS współpracuje z następującymi serwerami MS SQL: SQL Server 2005/2008/2012 (w tym wersje Express).

Instalacja

Instrukcja instalacji programu:

Cennik

Zainteresowanych zakupem programu proponujemy:

 • Zakup oprogramowania w cenie 1690 zł za pierwsze stanowisko i 800 zł za każde kolejne w firmie
 • lub dzierżawę oprogramowania, gdzie 1/12 ceny licencji oprogramowania (kwoty podane w poprzednim punkcie) jest płacona w ratach równych przez 13 miesięcy, po upływie których użytkownikowi przysługuje bezterminowa licencja na oprogramowanie, równoważna z licencją po zakupie oprogramowania. Rezygnacja w dowolnym momencie w ciągu 13 miesięcy dzierżawy oznacza utratę praw do licencji oprogramowania.

W przypadku pytań o oprogramowanie lub ofertę, prosimy o kontakt pod nr telefonu 71-345-62-91 lub adresem huzar@huzar.pl

Wersja demo

Istnieje możliwość przetestowania naszego oprogramowania do obsługi EMCS. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

nowości w programach

15.24
15.24
3.12
5.90
4.90
21.00
21.00
21.00
8.31
8.31
6.40
5.40