Główna / Informacyjne / Taryfa celna Isztar / Taric

Taryfa celna Isztar / Taric

Taryfa celna

Taryfa celna zawiera bazę kodów CN przyporządkowanych poszczególnym towarom wraz z obowiązującymi stawkami celnymi. Programy firmy Huzar Software obsługują taryfę celną Isztar / Taric. Ponieważ taryfa celna jest aktualizowana niemal codziennie, nasze programy każdego dnia łączą się z naszym serwerem i sprawdzają, czy taryfa celna została zaktualizowana. Jeśli tak, programy samoczynnie pobierają aktualizację taryfy.

Aktualizacja taryfy jest dostępna w ramach aktualizacji programu. Posiadanie aktualnej taryfy celnej umożliwia użytkownikom naszych programów na korzystanie z opcji automatycznego wyliczania należności celno – podatkowych (np. w polu 47 dokumentu SAD) oraz mają możliwość wygodnego przeglądania i wyszukiwania danych zawartych w taryfie.

Firma Huzar Software jest pierwszą firmą w Polsce, która udostępniła użytkownikom swoich programów taryfę celną w postaci elektronicznej.

Taryfa Isztar – polska wersja taryfy celnej, zawierająca bazę towarów z przyporządkowanymi im stawkami celnymi. Taryfa Isztar jest generowana na podstawie taryfy Taric.

Taryfa Taric – unijna wersja taryfy celnej. Zawiera bazę kodów CN, towarów i stawek celnych obowiązujących w całej Unii Europejskiej.

Polscy użytkownicy korzystają z taryfy Isztar.

Taryfa Isztar jest własnością Ministerstwa Finansów. Aby korzystać z elektronicznej wersji taryfy celnej, należy się zarejestrować w Ministerstwie jako użytkownik elektronicznej wersji taryfy. Rejestracja jest bezpłatna, ale obowiązkowa. Po zarejestrowaniu Państwa firmy w Ministerstwie, będziecie Państwo mogli rozpocząć korzystanie z taryfy w naszych programach.

Taryfa celna dostępna jest w programach: WinSADIB, WinSADMS, IntrastatIB, MiniIntrastat, AkcyzaIB, AkcyzaMS.


Jak się zarejestrować?

W związku z zarejestrowaniem firmy Huzar Software jako podmiotu mogącego przekazywać dane z taryfy celnej Isztar innym osobom, zostaliśmy zobowiązani przez Ministerstwo Finansów do tego, aby użytkownicy naszych programów wypełnili zobowiązanie o przeznaczeniu tych danych na użytek własny firmy.

Wniosek należy przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Finansów
Departament Polityki Celnej
Wydział Integracji Systemu Taryfowego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 WARSZAWA

oraz na adres e-mail: malgorzata.wiaderna@mofnet.gov.pl

Ministerstwo, po zaakceptowaniu, będzie przysyłać do wnioskującej firmy oraz do Huzar Software potwierdzenie dla poszczególnych użytkowników. Taryfa Isztar będzie dostępna w programie po otrzymaniu przez naszą firmę potwierdzenia z Ministerstwa o zrejestrowaniu firmy jako użytkownika taryfy.

Sprawę proszę potraktować jako bardzo ważną i pilną. W przeciwnym razie nie będą mogli Państwo korzystać w programach firmy Huzar Software z taryfy celnej Isztar.

Formularz, który należy wysłać do Ministerstwa Finansów :
 w formacie Microsoft Word
 w formacie RTF
 w formacie Open Office

UWAGA: prosimy nie przysyłać formularzy do firmy Huzar Software!

nowości w programach

14.94
14.94
3.01
5.80
4.80
20.70
20.70
20.70
8.01
8.01
6.20
5.32