Główna / Integracje / Urzędy celne

Urzędy celne

Urzędy celne

Oprogramowanie Huzar Software współpracuje z następującymi systemami informatycznymi administracji celnej i finansowej:

 • Celina – program WinSAD ma możliwość bezpośredniego wysyłania dokumentów do systemu Celina OPUS (procedury uproszczone) oraz WEBCEL, co oznacza, że program sam nawiązuje połączenie z Celiną, przesyła do niego dokument w formacie XML oraz potrafi pobrać z Celiny jego status. Można także wysyłać dokumenty w postaci plików XML za pomocą przeglądarki internetowej. Do zalet bezpośredniego wysyłania dokumentów z programu WinSAD można zaliczyć:
  1. szybkie dostarczenie dokumentu XML do systemu Celina,
  2. sprawdzenie statusu wysłanego dokumentu,
  3. Automatyczne pobranie numerów zarejestrowanych zgłoszeń.

 • NCTS2 (Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy) – służy do obsługi wspólnej procedury tranzytowej WPT realizowanej na podstawie dokumentu SAD, głównie w transporcie drogowym. Zapewnia on pełną informatyzację wspólnych operacji tranzytowych WPT w urzędach celnych (wyjścia, tranzytowych i przeznaczenia), co oznacza, że operacja tranzytowa jest od początku (od momentu złożenia zgłoszenia celnego), do końca (do zamknięcia operacji tranzytowej), przetwarzana i obserwowana przez system. Informacje o wprowadzonych do systemu NCTS danych można uzyskać na każdym etapie realizacji operacji WPT – w urzędach wyjścia, tranzytowych i przeznaczenia,
 • AESsystem służący do obsługi zgłoszeń celnych eksportowych. Program WinSAD z modułem ECS umożliwia wysyłkę dokumentów SAD do AES oraz kontrolę statusu dokumentu.
 • AIS/ICS – System Kontroli Importu. Program WinSAD z modułem ICS wysyła zgłoszenia do systemu AIS/ICS oraz umożliwia odbieranie wszystkich komunikatów obsługiwanych przez system.
 • EMCS2 – System Kontroli Przemieszczeń Akcyzowych. Programy Akcyza umożliwiają tworzenie przemieszczeń akcyzowych, wysyłanie projektów e-AD do systemu EMCS2 oraz odbieranie wszystkich komunikatów EMCS.
 • OSOZ2 (Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń i Pozwoleń) – moduł gwarancji programu WinSAD współpracuje z systemem OSOZ2 w zakresie zmiany kodu dostępu do gwarancji (komunikat IE26), zapytania o gwarancję (komunikat IE34) oraz rejestracji sprzedanego karnetu gwarancji pojedynczej (komunikat IE224),
 • taryfa ISZTAR – bezpośrednio z programu WinSAD można otworzyć przeglądarkę taryfową utrzymywaną przez Departament Ceł Ministerstwa Finansów w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR2 (ponieważ program WinSAD posiada całą taryfę, więc dostęp do systemu ISZTAR spełnia pomocniczą rolę, np. weryfikacyjną). W przeglądarce są prezentowane zarówno dane unijne pochodzące z systemu TARIC oraz polskie dane (podatki VAT i akcyza) oraz niektóre krajowe środki pozataryfowe nie zintegrowane w bazie TARIC,
 • system INFOP – usprawnia współpracę z podmiotami poprzez udostępnienie informacji o sposobie i stanie rozliczenia dokumentów należności. Program WinSAD pozwala odczytać dane z systemu INFOP,
 • serwer NBP – z serwera Narodowego Banku Polskiego są automatycznie pobierane kursy walut (dzienne A i B, na podstawie których program automatycznie wyznacza tabele celne),
 • baza Urzędów Celnych Unii Europejskiej – program WinSAD posiada na bieżąco aktualizowaną bazę urzędów celnych w krajach Unii Europejskiej.

nowości w programach

14.82
14.82
2.52
5.70
4.70
20.60
20.60
20.60
7.30
7.30
6.10
5.27