Główna / Huzar Software / WAŻNA INFORMACJA!!!

WAŻNA INFORMACJA!!!

1 lipca 2018 roku nastąpi istotna zmiana w zakresie podpisywania elektronicznych dokumentów wysyłanych do administracji państwowej (w tym zgłoszeń celnych). Mianowicie przestanie być legalny dotychczasowy sposób podpisywania o technicznej nazwie SHA-1, zaś jedynym legalnym będzie sposób podpisywania o nazwie SHA-2. Obecnie (tzn. wg stanu z dnia 13.06.2018) nasze oprogramowanie podpisuje dokumenty wyłącznie wg algorytmu SHA-1. Oznacza to, że od 1 lipca 2018 roku nie będzie możliwości zgodnego z obowiązującym prawem dokonywania zgłoszeń celnych obecnie użytkowanym programem z wykorzystaniem zawartej w nim procedury podpisu, choć certyfikaty używane do tego podpisu zachowają swoją ważność (Newsletter nr Z/44/2018).

Komunikat w tej sprawie jest na stronie www.

W najbliższym czasie, tzn. po przeprowadzeniu wewnętrznych testów oraz po publikacji Newslettera Min. Finansów w tej sprawie, udostępnimy Państwu oprogramowanie (WINSAD w wersji 13.40), które będzie podpisywać zgłoszenia celne zgodnie ze standardem SHA-2, który już dzisiaj powinien być akceptowany przez systemy celne (nie dotyczy systemu Celina, którego działanie w tej sprawie nie jest nam dobrze znane).

Ponieważ jednak poczynając od wersji programu WINSAD 13.30 program ten korzysta z nowej taryfy celnej ISZTAR-4, której uruchomienie (wymaga pobrania treści i zapisania w bazie danych) zajmuje od około 30 minut do kilku godzin, dlatego może być bardzo niedogodne dla Państwa uaktualnienie programu z wersji niższej niż 13.30 na wersję wyższą dopiero 1 lub 2 lipca 2018.  Przewidujemy też, że w związku z tą zmianą wzrośnie tego dnia liczba zapytań telefonicznych kierowanych do nas, których siłą rzeczy nie damy rady sprawnie obsłużyć. Chcielibyśmy, by najpóźniej 25 czerwca 2018 roku wszyscy użytkownicy naszych programów dysponowali wersją, która będzie sprawnie działać też od 1 lipca 2018.

Podsumowując:

  1. Ci z Państwa, którzy mają wersję WINSAD-a wcześniejszą niż 13.30, powinni, tak szybko jak to możliwe, uaktualnić program do najnowszej aktualnie wersji, aby mieć czas na wgranie taryfy celnej.
  2. Sugerujemy wgranie wersji WinSAD 13.40, czyli wersji z podpisem SHA-2, przed 1 lipca.

nowości w programach

15.11
15.11
3.10
5.80
4.80
20.90
20.90
20.91
8.20
8.20
6.31
5.40