Główna / Integracje / Źródła danych

Źródła danych

Źródła danych

Dane w systemie celnym mogą pochodzić z kilku źródeł – mogą zostać uzupełnione ręcznie lub być zaimportowane z systemu informatycznego firmy.

Systemy informatyczne wykorzystywane w przedsiębiorstwie takie jak SAP, programy księgowe, finansowe, magazynowe itp. – wszystkie z nich mogą zawierać dane przydatne do wykorzystania w trakcie pracy na oprogramowaniu Huzar Software.

Eksport danych z własnego systemu informatycznego.

  • gdy system potrafi wyeksportować dane w formatach akceptowalnych przez programy Huzar Software (strzałka oznaczona numerem 1), wtedy można bezpośrednio przekazywać dane do programów celnych,
  • gdy system potrafi eksportować dane w postaci, która nie jest akceptowana przez programy Huzar Software, wtedy dodatkowy program KONWERTER przekształci dane (strzałka oznaczona numerem 3) i przekaże je do programów Huzar Software.

Program KONWERTER jest tworzony na indywidualne zamówienie klienta.

Import danych do własnego systemu informatycznego.

Oprogramowanie Huzar Software oraz konwerter może na życzenie klienta eksportować dane do systemów informatycznych przedsiębiorstwa (strzałki oznaczone numerami 2 oraz 4). Dane, w dowolnym formacie uzgodnionym z klientem, mogą zawierać wszystkie dane, które zgromadzone są w bazach programów Huzar Software.

Uwaga! Na zamówienie wykonujemy konwertery importujące dane faktur i/lub zewnetrznych baz (symbole, firmy, opisy towarów, synonimy itp.) z zewnętznych plików lub baz. Konwertery wykonywane są jako moduły do programu WinSAD i innych naszych programów. Są one dostępne jako dodatkowe opcje w menu wybranych okien programu bądź jako zewnętrzne, niezależne aplikacje. Importujemy dane z formatów *.xml, *.txt, *.csv, *.db, *.dbf, *.xls, *.pdf, *.html, czytamy pliki EDIFACT, a nawet pliki wydruków na drukarkę (gdy program posiadający dane nie ma funkcji ich eksportu). Konwertery mogą być proste (sam import danych) lub złożone (np. uczące się, utrzymujące własne podręczne bazy danych archiwizowane automatycznie wraz z bazą WinSAD, uzupełniające “w locie” importowane dane na podstawie taryfy, bazy symboli, konfiguracji modułu lub podpowiedzi użytkownika).

nowości w programach

19.53
19.53
4.00
6.62
5.62
24.14
24.14
24.14
12.36
12.36
8.60
5.87