Główna / Cennik aktualizacji

Cennik aktualizacji

Co daje aktualizacja ?

Niemal codziennie zmienia się taryfa celna, kilka razy w roku zmieniają się przepisy celne. Aktualizacja oprogramowania daje Państwu pewność, że będą Państwo mieli najnowszą wersję programu, działającą zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez konieczności samodzielnego śledzenia ich zmian. Aktualizacja rozliczana jest w dwóch zamkniętych, półrocznych okresach.

Forma aktualizacji

Nowe wersje programów można pobierać po zalogowaniu się do serwisu on-line. Serwis powiadamia o nowych wersjach przez e-mail, po podaniu adresu przez użytkownika. Najkrótszy okres aktualizacji to pół roku. Wszystkie moduły (Intrastat, rejestr, NCTS) są aktualizowane w ramach aktualizacji programu.

Formularze

Formularze zamówienia można pobrać na stronie: Cennik/Zamówienia.

Zamówienia prosimy składać e-mailem aktualizacja@huzar.pl.

Warunki opieki autorskiej

Prosimy o zapoznanie się warunkami opieki autorskiej oraz informacjami dotyczącymi pakietów aktualizacji: zobacz.

Usługa Standardowy Rozszerzony Korporacyjny
Aktualizacja Najnowsze wersje oprogramowania
Dostosowanie oprogramowania do zmian w prawie
Wprowadzanie nowości w oprogramowaniu
Zapewnienie współpracy z systemami Ministerstwa Finansów 
Wsparcie techniczne Pomoc techniczna w dni robocze w godzinach 8-18
Niezwłoczne wsparcie działu rozwoju oprogramowania w przypadku awarii
Dedykowany konsultant zajmujący się sprawami zgłoszonymi przez klienta
Usunięcie wady wpływającej na pracę oprogramowania 14 dni roboczych 5 dni roboczych 3 dni robocze
Procedura zastępcza w przypadku awarii 3 dni robocze 4 godziny 4 godziny
Moduły dedykowane Zachowanie gotowości do zmian w module
Zapewnienie współdziałania z programami Huzar-Software
Wprowadzenie zmian w module na wniosek klienta 2 pakiety
(do 4 godzin każdy)
na pół roku
5 pakietów
(do 4 godzin każdy)
na pół roku

Podane niżej ceny dotyczą pakietu standardowego.

Pakiet rozszerzony: pakiet standardowy + 20% + Składnica Dokumentów w cenie.

Pakiet korporacyjny: cena ustalana jest indywidualnie.

W ramach pakietów rozszerzonego i korporacyjnego dostępna jest określona liczba pakietów godzin na prace programistyczne. Pakiety wykorzystywane są w całości (do 4 godzin na pakiet). Niewykorzystane pakiety nie są przenoszone na kolejne półrocze. Liczba pakietów nie zależy od ilości aktualizowanych modułów dedykowanych. Liczba pakietów może być negocjowana.

 

Cennik aktualizacji na rok 2022 (pakiet standardowy)

Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

Aktualizacja nie obejmuje obsługi nowych systemów Służby Celnej, wprowadzanych w 2022 r. jako nowe moduły.

Aktualizacja WinSADIB i WinSADMS
pierwsze stanowisko 774 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 702 zł /pół roku

 

Aktualizacja Intrastat
pierwsze stanowisko 432 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 378 zł /pół roku
sieć do 5 stanowisk 1134 zł /pół roku
sieć do 10 stanowisk 1890 zł /pół roku
Aktualizacja MiniIntrastat
pierwsze stanowisko 294 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 192 zł /pół roku

 

Aktualizacja HuzarSENT
pierwsze stanowisko 576 zł / pół roku
kolejne stanowiska* 354 zł / pół roku

 

Aktualizacja WinSkład
pierwsze stanowisko 1284 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 1158 zł /pół roku
Aktualizacja WinUcz
pierwsze stanowisko 1410 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 1284 zł /pół roku
Aktualizacja MagCS
każde stanowisko 522 zł /pół roku
Aktualizacja Terminator
każde stanowisko 558 zł /pół roku
Aktualizacja Akcyza
pierwsze stanowisko 546 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 492 zł /pół roku
Aktualizacja Składnica Dokumentów
każde stanowisko 210 zł /pół roku
Aktualizacja Zlecenia
każde stanowisko 210 zł /pół roku
Moduły i konwertery dedykowane
aktualizacja modułu** ustalany indywidualnie
(od 984 zł na pół roku)

 * cena za jedno, kolejne stanowisko. W przypadku 2 lub więcej pojedynczych stanowisk wszystkie liczone są jako ‘kolejne stanowiska’.

** Zamówienie aktualizacji na konwertery dedykowane jest gwarancją współdziałania modułu z innym naszym aktualizowanym oprogramowaniem. W przeciwnym wypadku każda zmiana wyceniana będzie indywidualnie.

*** Liczba stanowisk wyznaczana jest na podstawie sumy aktualizacji stanowisk programów WinSAD oraz MagCS.