Główna / Cennik aktualizacji

Cennik aktualizacji

Co daje aktualizacja ?

Niemal codziennie zmienia się taryfa celna, kilka razy w roku zmieniają się przepisy celne. Aktualizacja oprogramowania daje Państwu pewność, że będą Państwo mieli najnowszą wersję programu, działającą zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez konieczności samodzielnego śledzenia ich zmian. Aktualizacja rozliczana jest w dwóch zamkniętych, półrocznych okresach.

Forma aktualizacji

Nowe wersje programów można pobierać po zalogowaniu się do serwisu on-line. Serwis powiadamia o nowych wersjach przez e-mail, po podaniu adresu przez użytkownika. Najkrótszy okres aktualizacji to pół roku. Większość modułów (Intrastat, Rejestr, NCTS itp.) jest aktualizowana w ramach aktualizacji programu. Wyjątki są ujęte w poniższym cenniku.

Formularze

Formularze zamówienia można pobrać na stronie: Cennik/Zamówienia.

Zamówienia prosimy składać e-mailem aktualizacja@huzar.pl.

Warunki opieki autorskiej

Prosimy o zapoznanie się z warunkami opieki autorskiej oraz informacjami dotyczącymi pakietów aktualizacji: zobacz.

Usługa Standardowy Rozszerzony Korporacyjny
Aktualizacja Najnowsze wersje oprogramowania
Dostosowanie oprogramowania do zmian w prawie
Wprowadzanie nowości w oprogramowaniu
Zapewnienie współpracy z systemami Ministerstwa Finansów 
Wsparcie techniczne Pomoc techniczna w dni robocze w godzinach 8-18
Niezwłoczne wsparcie działu rozwoju oprogramowania w przypadku awarii
Dedykowany konsultant zajmujący się sprawami zgłoszonymi przez klienta
Usunięcie wady wpływającej na pracę oprogramowania 14 dni roboczych 5 dni roboczych 3 dni robocze
Procedura zastępcza w przypadku awarii 3 dni robocze 4 godziny 4 godziny
Moduły dedykowane Zachowanie gotowości do zmian w module
Zapewnienie współdziałania z programami Huzar-Software
Wprowadzenie zmian w module na wniosek klienta 2 pakiety
(do 4 godzin każdy)
na pół roku
5 pakietów
(do 4 godzin każdy)
na pół roku

Podane niżej ceny dotyczą pakietu standardowego.

Pakiet rozszerzony: pakiet standardowy + 20% + Składnica Dokumentów w cenie.

Pakiet korporacyjny: cena ustalana jest indywidualnie.

W ramach pakietów rozszerzonego i korporacyjnego dostępna jest określona liczba pakietów godzin na prace programistyczne. Pakiety wykorzystywane są w całości (do 4 godzin na pakiet). Niewykorzystane pakiety nie są przenoszone na kolejne półrocze. Liczba pakietów nie zależy od ilości aktualizowanych modułów dedykowanych. Liczba pakietów może być negocjowana.

Wznowienie. W przypadku chęci wykupienia aktualizacji po przerwie w aktualizowaniu programu trwającej dłużej niż jeden rok firma Huzar Software do ceny bieżącej aktualizacji dolicza opłatę za wznowienie, określaną indywidualnie, jednakże nieprzekraczającą ceny rocznej aktualizacji. Wznowienie programu jest możliwe do 7 lat wstecz.

Cennik aktualizacji na rok 2023 (pakiet standardowy)

Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

Aktualizacja obejmuje dostosowanie oprogramowania do zmian systemu AIS 4.0, obowiązujących w 2023 roku.

Obsługa przyszłych, nowych systemów Ministerstwa Finansów, takich jak AIS+, AES+, NCTS+ (faza 5), których termin wprowadzenia nie jest znany, wymagać będzie zamówienia dodatkowych licencji rozszerzających dla programu WinSAD.

W przypadku zamówienia aktualizacji na cały rok 2023, jeśli wskaźnik inflacji za miesiąc maj 2023, liczony rok do roku, przekroczy 30%, firma Huzar Software zachowuje prawo do wystawienia dodatkowej faktury wyrównującej dla drugiego półrocza, na kwotę uwzględniającą przekroczony wskaźnik inflacji.

 

 

Aktualizacja WinSADIB i WinSADMS
pierwsze stanowisko 942 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 852 zł /pół roku

 

Aktualizacja Intrastat
pierwsze stanowisko 480 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 426 zł /pół roku
sieć do 5 stanowisk 1278 zł /pół roku
sieć do 10 stanowisk 2130 zł /pół roku
Aktualizacja MiniIntrastat
pierwsze stanowisko 330 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 216 zł /pół roku

 

Aktualizacja HuzarSENT
pierwsze stanowisko 1296 zł / rok
kolejne stanowiska* 792 zł / rok

 

Aktualizacja WinSkład wraz z obsługą RPS
pierwsze stanowisko 1560 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 1404 zł /pół roku
Aktualizacja WinUcz wraz z obsługą RPS
pierwsze stanowisko 1716 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 1560 zł /pół roku
Aktualizacja MagCS
każde stanowisko 630 zł /pół roku
Aktualizacja Terminator
każde stanowisko 678 zł /pół roku
Aktualizacja Akcyza
pierwsze stanowisko 666 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 600 zł /pół roku
Aktualizacja Składnica Dokumentów
każde stanowisko 258 zł /pół roku
Aktualizacja Zlecenia
każde stanowisko 258 zł /pół roku
Aktualizacja SGS
każde stanowisko 744 zł /pół roku
Moduły i konwertery dedykowane
aktualizacja modułu** ustalany indywidualnie
(od 1193 zł na pół roku)

 * cena za jedno, kolejne stanowisko. W przypadku 2 lub więcej pojedynczych stanowisk wszystkie liczone są jako ‘kolejne stanowiska’.

** Zamówienie aktualizacji na konwertery dedykowane jest gwarancją współdziałania modułu z innym naszym aktualizowanym oprogramowaniem. W przeciwnym wypadku każda zmiana wyceniana będzie indywidualnie.