Co daje aktualizacja ?

Niemal codziennie zmienia się taryfa celna, kilka razy w roku zmieniają się przepisy celne. Aktualizacja oprogramowania daje Państwu pewność, że będą Państwo mieli najnowszą wersję programu, działającą zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez konieczności samodzielnego śledzenia ich zmian. Aktualizacja rozliczana jest w dwóch zamkniętych, półrocznych okresach.

Forma aktualizacji

Nowe wersje programów można pobierać po zalogowaniu się do serwisu on-line. Serwis powiadamia o nowych wersjach przez e-mail, po podaniu adresu przez użytkownika. Najkrótszy okres aktualizacji to pół roku. Większość modułów (Intrastat, Rejestr, NCTS itp.) jest aktualizowana w ramach aktualizacji programu. Wyjątki są ujęte w poniższym cenniku.

Formularze

Formularze zamówienia można pobrać na stronie: Cennik/Zamówienia.

Zamówienia prosimy składać e-mailem aktualizacja@huzar.pl.

Cennik aktualizacji na rok 2024 (pakiet standardowy)

Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT. Poniższe kwoty mają zastosowanie przy standardowej obsłudze: faktura VAT z 14-dniowym terminem płatności przesyłana przez e-mail w formacie PDF.

Aktualizacja obejmuje dostosowanie oprogramowania do nowych systemów PLUS: AES+, NCTS+, później AIS+, które mają wejść w życie w 2024 r. Nie będzie wymagany zakup dodatkowych modułów.

Podane niżej ceny dotyczą pakietu standardowego.

Pakiet rozszerzony: pakiet standardowy + 12% + Składnica Dokumentów w cenie.

Pakiet korporacyjny: cena ustalana jest indywidualnie.

W ramach pakietów rozszerzonego i korporacyjnego dostępna jest określona liczba pakietów godzin na prace programistyczne. Pakiety wykorzystywane są w całości (do 4 godzin na pakiet). Niewykorzystane pakiety nie są przenoszone na kolejne półrocze. Liczba pakietów nie zależy od ilości aktualizowanych modułów dedykowanych. Liczba pakietów może być negocjowana.

Wznowienie. W przypadku chęci wykupienia aktualizacji po przerwie w aktualizowaniu programu trwającej dłużej niż jeden rok firma Huzar Software do ceny bieżącej aktualizacji dolicza opłatę za wznowienie, określaną indywidualnie, jednakże nieprzekraczającą ceny rocznej aktualizacji. Wznowienie programu jest możliwe do 7 lat wstecz.

Programy
Aktualizacja WinSAD
pierwsze stanowisko 1518 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 1416 zł /pół roku
Aktualizacja WinSkład wraz z obsługą RPS
pierwsze stanowisko 1716 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 1542 zł /pół roku
Aktualizacja WinUcz wraz z obsługą RPS
pierwsze stanowisko 1890 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 1716 zł /pół roku
Aktualizacja MagCS
każde stanowisko 696 zł /pół roku
Aktualizacja Akcyza
pierwsze stanowisko 732 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 660 zł /pół roku
Aktualizacja HuzarSENT
pierwsze stanowisko 1356 zł / cały rok
kolejne stanowiska* 828 zł / cały rok
Aktualizacja Intrastat
pierwsze stanowisko 504 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 450 zł /pół roku
sieć do 5 stanowisk 1350 zł /pół roku
Aktualizacja MiniIntrastat
pierwsze stanowisko 348 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 228 zł /pół roku
Moduły
Aktualizacja Składnica Dokumentów
każde stanowisko 282 zł /pół roku
Aktualizacja Zlecenia
każde stanowisko 282 zł /pół roku
API
usługa 2646 zł /miesiąc
Aktualizacja Terminator
każde stanowisko 744 zł /pół roku
Aktualizacja SGS
każde stanowisko 822 zł /pół roku
Moduły i konwertery dedykowane
aktualizacja modułu** ustalana indywidualnie
(od 1314 zł na pół roku)

 * cena za jedno, kolejne stanowisko. W przypadku 2 lub więcej pojedynczych stanowisk wszystkie liczone są jako ‘kolejne stanowiska’.

** Zamówienie aktualizacji na konwertery dedykowane jest gwarancją współdziałania modułu z innym naszym aktualizowanym oprogramowaniem. W przeciwnym wypadku każda zmiana wyceniana będzie indywidualnie.

Warunki opieki autorskiej

Prosimy o zapoznanie się z warunkami opieki autorskiej oraz informacjami dotyczącymi pakietów aktualizacji: zobacz.

Usługa Standardowy Rozszerzony Korporacyjny
Aktualizacja Najnowsze wersje oprogramowania
Dostosowanie oprogramowania do zmian w prawie
Wprowadzanie nowości w oprogramowaniu
Zapewnienie współpracy z systemami Ministerstwa Finansów 
Wsparcie techniczne Pomoc techniczna w dni robocze w godzinach 8-18
Niezwłoczne wsparcie działu rozwoju oprogramowania w przypadku awarii
Dedykowany konsultant zajmujący się sprawami zgłoszonymi przez klienta
Usunięcie wady wpływającej na pracę oprogramowania 14 dni roboczych 5 dni roboczych 3 dni robocze
Procedura zastępcza w przypadku awarii 3 dni robocze 4 godziny 4 godziny
Moduły dedykowane Zachowanie gotowości do zmian w module
Zapewnienie współdziałania z programami Huzar-Software
Wprowadzenie zmian w module na wniosek klienta 2 pakiety
(do 4 godzin każdy)
na pół roku
5 pakietów
(do 4 godzin każdy)
na pół roku
Składnica dokumentów Możliwość korzystania z najnowszej wersji