Główna / Moduły / Karnet TIR

Karnet TIR

Karnet TIR


Do czego służy moduł karnet TIR?

Moduł karnet TIR służy do wypełniania karnetów TIR, ich wydruku oraz przechowywania w bazie danych. Używanie modułu wymaga wykupienia licencji. Użytkownicy nie posiadający jej mogą jedynie podglądać karnety TIR (menu Dokumenty -> TIR…), lecz zablokowany jest ich wydruk oraz zapis w bazie.

Moduł umożliwia wpisywanie treści dokumentu w różnych językach – m.in. francuskim i polskim. Sposób wypełniania karnetu reguluje Konwencja Celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR), sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 76 z 1984 r. z późniejszymi zmianami).

Moduł pozwala na automatyczne generowanie dokumentów TIR na podstawie dokumentów SAD.

Instalacja modułu TIR

Do korzystania z modułu karnet TIR konieczne jest posiadanie licencji programu WinSAD. Następnie należy do katalogu z programem skopiować plik modułu – HSPlugTIRIB.dll (do WinSADIB) lub HSPlugTIRMS.dll (do WinSADMS). Plik ten można:

  • pobrać z serwisu online (po przydzieleniu)
  • otrzymać e-mailem z firmy Huzar Software

Użytkowników, którzy chcą przetestować moduł TIR prosimy o kontakt – huzar@huzar.pl.

Po skopiowaniu modułu do katalogu z programem i uruchomieniu WinSAD, informacja o module (nazwa, wersja) powinna pojawić się w menu Opcje/ Konfiguracja modułów.

Wypełnianie dokumentu

Karnet TIR można wypełniać korzystając z baz pomocniczych (słowniki, firmy, notesy). Baza firm ma możliwość wprowadzania nazw i adresów firm w językach innych niż polski. Drogowy list przewozowy można kopiować – oznacza to, że zamiast wypełniać dokument od początku, można skopiować wcześniej przygotowany, kompletnie wypełniony dokument i w nim zmienić tylko potrzebne pola.

Moduł umożliwia także generowanie dokumentów TIR na podstawie dokumentów SAD.

Drukowanie

Uwaga! Do wydrukowania dokumentu potrzebna jest specjalna drukarka typu FB (z płaskim łożem), wysuwająca papier z tej samej strony, z której jest on wciągany.

Cennik

Karnet TIR 600 zł/stanowisko (netto)
update modułu (dla wersji sprzed 01.09.2023 r.) 300 zł/stanowisko (netto)

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres huzar@huzar.pl.