Główna / Produkt / WinSAD

WinSAD

WinSAD

Do czego służy program WinSAD?

Program WinSAD jest przeznaczony do wypełniania, przechowywania i drukowania dokumentów celnych SAD, SAD-BIS, CMR, EUR, świadectw pochodzenia, deklaracji skróconych, a także do wystawiania faktur VAT (w tym eksportowych oraz unijnych). Dodatkowe moduły umożliwiają prowadzenie elektronicznego rejestru procedur uproszczonych, pełną obsługę i wymianę komunikatów z systemem NCTS2, ICS, saldowanie zabezpieczeń w tranzycie, wygodne generowanie deklaracji Intrastat, a także wypełnianie dokumentów INF3, T5, WPR1, CIM, SMGS, ADT i UDT, karnetów TIR, listów przewozowych CMR i świadectw ATR.

Obecnie program WinSAD dostępny jest w dwóch wersjach:

 1. WinSADIB – oparty na bazie danych Firebird/Interbase;
 2. WinSADMS – oparty na bazie danych MSSQL.

Obie wersje programu WinSAD mają taki sam wygląd oraz niemal identyczną funkcjonalność.

Program WinSAD:

 • wspomaga wypełnianie dokumentów SAD,
 • pracuje w trybie WYSIWIG (tzn. dokumenty są wyświetlane na ekranie w takiej formie, w jakiej są potem drukowane),
 • pozwala na tworzenie najbardziej skomplikowanych dokumentów SAD (m.in. transport w różnych walutach), generuje SADy z faktur (luzem lub eksportowych),
 • bezpośrednio współpracuje z systemami AIS, AES, Zefir/OSOZ2, ICS, NCTS2 (dwa ostatnie systemy są obsługiwane po zakupie dodatkowych modułów), wysyła komunikaty i sprawdza status dokumentów z poziomu programu,
 • obsługuje pełną taryfę celną, automatycznie wylicza pole 47 nawet w skomplikowanych dokumentach (cła antydumpingowe, kody Meursinga, standardowa wartość importowa itp.),
 • pozwala tworzyć dokumenty SAD ręcznie lub na podstawie faktur,
 • umożliwia generowanie dokumentów SAD automatycznie na podstawie danych z zewnętrznych programów (wymagane specjalne konwertery),
 • automatycznie tworzy zestawy SAD po 999 pozycji z faktur o bardzo dużej liczbie towarów,
 • ma możliwość generowania dokumentów SAD z programów WinSkład (program do obsługi Składu Celnego) oraz WinUCZ (uszlachetnianie czynne/bierne), wypełniając pola według opcji wybranych przez użytkownika,
 • umożliwia automatyczne wygenerowanie z SAD-u dokumentów CMR, EUR, świadectwa pochodzenia, dokumentów T5 i TIR oraz przywozowych deklaracji skróconych,
 • sprawdza poprawność wypełnianych dokumentów SAD, wyświetla listę błędów i ostrzeżeń,
 • zawiera rozbudowany moduł do wystawiania faktur VAT (w tym faktur eksportowych), pozwalający m.in. na wypełnianie faktur unijnych dostaw i nabyć (WDT, WNT), zawiera gotowe słowniki, które można edytować (m.in. kraje, waluty i preferencje, urzędy celne i posterunki wraz z ich kodami, rodzaje zgłoszenia, transportu, transakcji, warunki dostawy),
 • może zawierać dodatkowy moduł zamknięć tranzytów, służący do ewidencjonowania operacji zamykania tranzytu – zobacz szczegółowy opis,
 • pozwala na edycję przez użytkownika pomocniczych baz (firmy, symbole, synonimy, kursy walut) i prowadzenie podręcznego notesu dla większości pól,
 • automatycznie pobiera kursy walut z Internetu i wpisuje je do dokumentów SAD,
 • eksportuje i importuje dane z programów WinSkład oraz WinUCZ,
 • eksportuje i importuje faktury “luzem” (do tworzenia dokumentów SAD) w formacie XLS, XLSX, XML, DBF, TXT (po zakupieniu dodatkowego plug-in’u również SKL.),
 • pozwala na tworzenie listy użytkowników programu i przydzielanie im uprawnień do wybranych operacji,
 • pozwala na dostosowanie interfejsu programu do indywidualnych potrzeb poszczególnych użytkowników,
 • pozwala na jednoczesną pracę wielu stanowisk w środowisku sieciowym na jednej bazie danych,
 • zawiera wbudowany edytor zapytań SQL, pozwalający na eksport wyników zapytań w formacie DBF, TXT lub do arkusza Excel.

Zalety stosowania technologii klient-serwer:

 • wydajność: w przypadku dużej ilości danych wzrost wydajności może być nawet kilkunastokrotny;
 • niezawodność: baza danych odporna jest na nieprzewidziane zachowanie aplikacji klienckich w sytuacjach awaryjnych – przy braku zasilania, zawieszeniach komputerów;
 • skalowalność: aby uzyskać większą wydajność wystarczy wymienić serwer bazodanowy;
 • stabilność: możliwość wykorzystania systemu Linux bądź systemów serwerowych Microsoft Windows pozwala na nieprzerwaną dostępność bazy danych przez lata.

Program jest zabezpieczony za pomocą układu szyfrującego na porcie USB.

Oferujemy aktualizację oprogramowania. Na życzenie klienta realizujemy zamówienia na konwertery danych do i z innych formatów danych.

Dodatkowe moduły:

Nazwa modułu Przeznaczenie Opis
skrócony
Opis
dokładny
ADT tworzenie dokumentów ADT skrót więcej
ATR tworzenie dokumentów ATR skrót więcej
Autozamykacz integracja WinSAD i WinSkład/WinUCZ więcej
CIM tworzenie dokumentów CIM skrót więcej
Czytacz odczytywanie na głos danych liczbowych skrót więcej
ECS komunikacja z systemem ECS skrót więcej
Gwarancje kontrolowanie salda gwarancji skrót więcej
Gwarancje NET saldowanie gwarancji dla firm wielooddziałowych skrót więcej
ICS komunikacja z systemem ICS skrót więcej
INF3 tworzenie dokumentów INF3 skrót więcej
Intrastat generowanie deklaracji Intrastat skrót
NCTS komunikacja z systemem NCTS skrót
Rejestr proc. upr. obsługa rejestru procedur uproszczonych skrót
Składnica dokumentów przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej skrót więcej
Składnica dokumentów WWW podgląd dokumentów w przeglądarce WWW skrót więcej
SMGS 2015 tworzenie kolejowych listów przewozowych SMGS skrót więcej
Terminator integracja programów WinSAD i MagCS skrót więcej
TIR wypełnianie i drukowanie karnetów TIR skrót więcej
TranzytDE otwieranie procedury tranzytu w Niemczech skrót więcej
UDT tworzenie dokumentów UDT skrót więcej
Updater automatyczne pobieranie aktualizacji więcej
Zlecenia prowadzenie rejestrów zleceń i wystawianie not obciążeniowych skrót więcej
Moduły dedykowane moduły wykonywane na zamówienie: konwertery danych, moduły rozszerzające funkcjonalność programów więcej

Zobacz skrócone opisy wszystkich modułów.

Wymagania programu

 • Stacja robocza użytkownika programu: Komputer fizyczny lub maszyna wirtualna z procesorem wielordzeniowym i 8GB pamięci
 • Terminal Server: Zapewnić należy minimum 2048 MB RAM dla użytkownika terminala (jeśli na terminalu użytkownik
  będzie uruchamiał tylko oprogramowanie Huzar Software i ewentualnie przeglądarkę internetową, klienta poczty itd.)
 • Wymagania wspólne: 5 GB wolnego miejsca na dysku dla danych aplikacji (z wyłączeniem bazy danych) i plików
  tymczasowych (sprawdź bieżący rozmiar plików bazy danych).
 • Zainstalowany klient MSSQL lub FirebirdSQL i umożliwiona komunikacja z serwerem.
 • Ustalone konta użytkowników.
 • Zainstalowane certyfikaty PUESC dla danego użytkownika.
 • Zainstalowane sterowniki drukarek.
 • Dostęp do kont e-mail i domyślnego oprogramowania pocztowego (np. Outlook).
 • Do prawidłowego działania programów Huzar Software zapora internetowa musi udostępniać
  następujące porty:1.)  dla połączeń internetowych: porty 80 i 443 (protokoły http i https);
  adresy serwerów Huzar Software (port 80):
  – www.huzar.pl (93.157.100.77),
  – wildcat.huzar.pl (62.233.177.198),
  – wildcat-sdi.huzar.pl (80.55.39.138) – łącze zapasowe;
  2.) dodatkowo adres systemu Ministerstwa Finansów (port 80, 443):
  – https://puesc.gov.pl,
  – https://bcp.mf.gov.pl/bcpWS/BcpService,
  – https://ws.puesc.gov.pl/seap_wsChannel/DocumentHandlingPort;
  3.) oraz strona NBP:
  – http://www.nbp.pl;
  4.) poczta elektroniczna: porty wykorzystywane do komunikacji email, zależnie
  od konfiguracji serwera poczty – najczęściej używane to: 25, 110, 143, 465, 587,
  993, 995;
  5.) aby działał zdalny pulpit: adres IP 62.233.177.198 (jak powyżej) oraz port 8182;
  6.) do realizacji usługi Dopisz z GUS: port 8183;
  7.) wyszukiwarka firm GUS: adres IP 62.233.177.198 (jak powyżej) oraz port 8183;
  8.) dla połączeń sieci lokalnej: port 3050 dla serwera baz danych FirebirdSQL (lub
  w przypadku korzystania z WinSADMS porty skonfigurowane podczas instalacji
  silników baz danych MSSQL – domyślnie 1433).

Wymagania programu. Serwer bazodanowy

 • Wielordzeniowy procesor Intel min. 16 GB pamięci RAM, min. 5 GB miejsca na dysku dla
  baz danych i plików tymczasowych.
 • Program WinSADIB współpracuje z FirebirdSQL 2.5.8 lub nowszym (wyjątkiem jest 4.0). Silnik baz danych FirebirdSQL jest programem darmowym.
 • Program WinSADMS współpracuje z następującymi serwerami MSSQL: SQL Server Express
  2012 (darmowy) oraz pełną wersją SQL Server 2012 lub nowszym.
 • Port TCP używany przez serwer MSSQL oraz pliki bazy danych muszą być wyłączone ze skanowania przez program antywirusowy.

Najczęściej wykorzystywanym przez naszych klientów programem jest program WinSADIB. Szczegółowe informacje na temat FirebirdSQL można znaleźć na stronach www.firebirdsql.org i www.ibphoenix.com. Wersja sieciowa WinSADIB nie może pracować na serwerze sieci Novell (ograniczenie techniczne bazy FirebirdSQL).

Cennik programu WinSAD

WinSAD
 pierwsze stanowisko w firmie 2140 zł
 drugie stanowisko w firmie 1950 zł
 trzecie stanowisko w firmie 1850 zł
 czwarte i piąte stanowisko 1700 zł / stan.
szóste i kolejne stanowiska 1600 zł / stan.

Cennik modułów do WinSAD

moduł pierwsze stanowisko kolejne stanowiska
Rejestr proc. upr. 1400 zł 350 zł
AIS**** 550 zł 350 zł
NCTS 950 zł 350 zł
ICS 550 zł 350 zł
ECS** 550 zł 350 zł
Intrastat 550 zł 300 zł
ADT/UDT 400 zł 300 zł
CIM 300 zł 200 zł
INF3 300 zł 200 zł
SMGS 2015 700 zł 500 zł
Karnet TIR 500 zł 300 zł
ATR 500 zł 300 zł
Zlecenia* 1500 zł 500 zł
Terminator* 1500 zł 1000 zł
Agregator* 1400 zł 350 zł
Składnica dokumentów* 950 zł 600 zł

* Konieczność wykupienia modułu dla wszystkich stanowisk WinSAD.

** Dotyczy licencji WinSAD nabytych przed IX 2007. W przypadku licencji zakupionych później moduł ECS jest bezpłatny (został już wliczony w cenę licencji).

**** Dotyczy licencji WinSAD nabytych przed I 2018. W przypadku licencji zakupionych później moduł AIS jest bezpłatny (został już wliczony w cenę licencji).

Podane ceny są cenami netto; należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

Przy zakupie programów istnieje możliwość płatności ratalnej (dzierżawa).

Oprogramowanie posiada miesięczną aktualizację w ramach zakupu.

Przy jednorazowym zakupie większej ilości stanowisk programu WinSAD, każde liczone jest po cenie ostatniego (na przykład: przy zakupie 3 stanowisk jednocześnie, wszystkie liczone są jako “trzecie”).

Cennik aktualizacji na rok 2023

Aktualizacja WinSADIB/MS
pierwsze stanowisko 942 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 852 zł /pół roku

* Cena za jedno, kolejne stanowisko. W przypadku 2 lub więcej pojedynczych stanowisk wszystkie liczone są jako “kolejne stanowiska”.

Wersja demonstracyjna programu

Istnieje możliwość przetestowania programu WinSAD. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Instrukcja obsługi programu WinSAD

Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi w formacie .pdf (Adobe Acrobat). Pobierz instrukcję (4 MB).