Główna / Produkt / WinSAD

WinSAD

WinSAD

Do czego służy program WinSAD?

Program WinSAD jest przeznaczony do wypełniania, przechowywania i drukowania dokumentów celnych SAD, SAD-BIS, CMR, EUR, świadectw pochodzenia, deklaracji skróconych, a także do wystawiania faktur VAT (w tym eksportowych oraz unijnych). Dodatkowe moduły umożliwiają prowadzenie elektronicznego rejestru procedur uproszczonych, pełną obsługę i wymianę komunikatów z systemem NCTS2, ICS, saldowanie zabezpieczeń w tranzycie, wygodne generowanie deklaracji Intrastat, a także wypełnianie dokumentów INF3, WPR1, CIM, SMGS, ADT i UDT, karnetów TIR, listów przewozowych CMR i świadectw ATR.

Obecnie program WinSAD dostępny jest w dwóch wersjach:

 1. WinSADIB – oparty na bazie danych Firebird/Interbase;
 2. WinSADMS – oparty na bazie danych MSSQL.

Obie wersje programu WinSAD mają taki sam wygląd oraz niemal identyczną funkcjonalność.

Program WinSAD:

  • wspomaga wypełnianie dokumentów SAD,
  • pracuje w trybie WYSIWIG (tzn. dokumenty są wyświetlane na ekranie w takiej formie, w jakiej są potem drukowane),
  • pozwala na tworzenie najbardziej skomplikowanych dokumentów SAD (m.in. transport w różnych walutach), generuje SADy z faktur (luzem lub eksportowych),
  • bezpośrednio współpracuje z systemami AIS, AES, Zefir/OSOZ2, ICS, NCTS2 (dwa ostatnie systemy są obsługiwane po zakupie dodatkowych modułów), wysyła komunikaty i sprawdza status dokumentów z poziomu programu,
  • obsługuje pełną taryfę celną, automatycznie wylicza pole 47 nawet w skomplikowanych dokumentach (cła antydumpingowe, kody Meursinga, standardowa wartość importowa itp.),
  • pozwala tworzyć dokumenty SAD ręcznie lub na podstawie faktur,
  • umożliwia generowanie dokumentów SAD automatycznie na podstawie danych z zewnętrznych programów (wymagane specjalne konwertery),
  • automatycznie tworzy zestawy SAD po 999 pozycji z faktur o bardzo dużej liczbie towarów,
  • umożliwia saldowanie zabezpieczeń celnych, pilnowanie salda i komunikację z systemem OSOZ – zobacz szczegółowy opis,
  • ma możliwość generowania dokumentów SAD z programów WinSkład (program do obsługi Składu Celnego) oraz WinUCZ (uszlachetnianie czynne/bierne), wypełniając pola według opcji wybranych przez użytkownika,
  • umożliwia automatyczne wygenerowanie z SAD-u dokumentów CMR, EUR, świadectwa pochodzenia, a za pomocą dodatkowych modułów: dokumentów TIR oraz przywozowych deklaracji skróconych,
  • sprawdza poprawność wypełnianych dokumentów SAD, wyświetla listę błędów i ostrzeżeń,
  • zawiera rozbudowany moduł do wystawiania faktur VAT (w tym faktur eksportowych), pozwalający m.in. na wypełnianie faktur unijnych dostaw i nabyć (WDT, WNT), zawiera gotowe słowniki, które można edytować (m.in. kraje, waluty i preferencje, urzędy celne i posterunki wraz z ich kodami, rodzaje zgłoszenia, transportu, transakcji, warunki dostawy),
  • może zawierać dodatkowy moduł zamknięć tranzytów, służący do ewidencjonowania operacji zamykania tranzytu – zobacz szczegółowy opis,
  • pozwala na edycję przez użytkownika pomocniczych baz (firmy, symbole, synonimy, kursy walut) i prowadzenie podręcznego notesu dla większości pól,
  • automatycznie pobiera kursy walut z Internetu i wpisuje je do dokumentów SAD,
  • eksportuje i importuje dane z programów WinSkład oraz WinUCZ,
  • eksportuje i importuje faktury “luzem” (do tworzenia dokumentów SAD) w formacie XLS, XLSX, XML, DBF, TXT (po zakupieniu dodatkowego plug-in’u również SKL.),
  • pozwala na tworzenie listy użytkowników programu i przydzielanie im uprawnień do wybranych operacji,
  • pozwala na dostosowanie interfejsu programu do indywidualnych potrzeb poszczególnych użytkowników,
  • pozwala na jednoczesną pracę wielu stanowisk w środowisku sieciowym na jednej bazie danych,
  • zawiera wbudowany edytor zapytań SQL, pozwalający na eksport wyników zapytań w formacie DBF, TXT lub do arkusza Excel.
   • Program jest zabezpieczony za pomocą układu szyfrującego na porcie USB.

  Oferujemy aktualizację oprogramowania. Na życzenie klienta realizujemy zamówienia na konwertery danych do i z innych formatów danych.


  Wymagania techniczne są opisane tu.


  Dodatkowe moduły:

  Nazwa modułu Przeznaczenie Opis
  skrócony
  Opis
  dokładny
  ADT tworzenie dokumentów ADT skrót więcej
  ATR tworzenie dokumentów ATR skrót więcej
  Autozamykacz integracja WinSAD i WinSkład/WinUCZ więcej
  CIM tworzenie dokumentów CIM skrót więcej
  Czytacz odczytywanie na głos danych liczbowych skrót więcej
  ECS komunikacja z systemem AES skrót więcej
  ICS komunikacja z systemem ICS skrót więcej
  INF3 tworzenie dokumentów INF3 skrót więcej
  Intrastat generowanie deklaracji Intrastat skrót
  NCTS komunikacja z systemem NCTS skrót
  Rejestr proc. upr. obsługa rejestru procedur uproszczonych skrót
  Składnica dokumentów przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej skrót więcej
  Składnica dokumentów WWW podgląd dokumentów w przeglądarce WWW skrót więcej
  SMGS 2015 tworzenie kolejowych listów przewozowych SMGS skrót więcej
  Terminator integracja programów WinSAD i MagCS skrót więcej
  TIR wypełnianie i drukowanie karnetów TIR skrót więcej
  TranzytDE otwieranie procedury tranzytu w Niemczech skrót więcej
  UDT tworzenie dokumentów UDT skrót więcej
  Updater automatyczne pobieranie aktualizacji więcej
  Zlecenia prowadzenie rejestrów zleceń i wystawianie not obciążeniowych skrót więcej
  Moduły dedykowane moduły wykonywane na zamówienie: konwertery danych, moduły rozszerzające funkcjonalność programów więcej

Zobacz skrócone opisy wszystkich modułów.

Cennik programu WinSAD

WinSAD
 pierwsze stanowisko w firmie 2140 zł
 drugie stanowisko w firmie 1950 zł
 trzecie stanowisko w firmie 1850 zł
 czwarte i piąte stanowisko 1700 zł / stan.
szóste i kolejne stanowiska 1600 zł / stan.

Cennik modułów do WinSAD

moduł pierwsze stanowisko kolejne stanowiska
Rejestr proc. upr. 1400 zł 350 zł
AIS**** 550 zł 350 zł
NCTS 950 zł 350 zł
ICS 550 zł 350 zł
ECS** 550 zł 350 zł
Intrastat 550 zł 300 zł
ADT/UDT 400 zł 300 zł
CIM 300 zł 200 zł
INF3 300 zł 200 zł
SMGS 2015 700 zł 500 zł
Karnet TIR 500 zł 300 zł
ATR 500 zł 300 zł
Zlecenia* 1500 zł 500 zł
Terminator* 1500 zł 1000 zł
Agregator* 1400 zł 350 zł
Składnica dokumentów* 950 zł 600 zł

* Konieczność wykupienia modułu dla wszystkich stanowisk WinSAD.

** Dotyczy licencji WinSAD nabytych przed IX 2007. W przypadku licencji zakupionych później moduł ECS jest bezpłatny (został już wliczony w cenę licencji).

**** Dotyczy licencji WinSAD nabytych przed I 2018. W przypadku licencji zakupionych później moduł AIS jest bezpłatny (został już wliczony w cenę licencji).

Podane ceny są cenami netto; należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

Przy zakupie programów istnieje możliwość płatności ratalnej (dzierżawa).

Oprogramowanie posiada miesięczną aktualizację w ramach zakupu.

Przy jednorazowym zakupie większej ilości stanowisk programu WinSAD, każde liczone jest po cenie ostatniego (na przykład: przy zakupie 3 stanowisk jednocześnie, wszystkie liczone są jako “trzecie”).

Cennik aktualizacji na rok 2023

Aktualizacja WinSAD
pierwsze stanowisko 1518 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 1416 zł /pół roku

* Cena za jedno, kolejne stanowisko. W przypadku 2 lub więcej pojedynczych stanowisk wszystkie liczone są jako “kolejne stanowiska”.

Wersja demonstracyjna programu

Istnieje możliwość przetestowania programu WinSAD. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Instrukcja obsługi programu WinSAD

Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi w formacie .pdf (Adobe Acrobat). Pobierz instrukcję (4 MB).