Główna / Produkt / WinSAD

WinSAD

WinSAD

Do czego służy program WinSAD?

Program WinSAD jest przeznaczony do wypełniania, przechowywania i drukowania dokumentów celnych SAD, SAD-BIS, CMR, EUR, świadectw pochodzenia, deklaracji skróconych, a także do wystawiania faktur VAT (w tym eksportowych oraz unijnych). Dodatkowe moduły umożliwiają prowadzenie elektronicznego rejestru procedur uproszczonych, pełną obsługę i wymianę komunikatów z systemem NCTS2, AES, saldowanie zabezpieczeń w tranzycie, wygodne generowanie deklaracji Intrastat, a także – za pomocą modułów dodatkowych – wypełnianie dokumentów INF1-9, T5, WPR1, CIM, SMGS, ADT i UDT, karnetów TIR, listów przewozowych CMR i świadectw ATR.

Obecnie program WinSAD dostępny jest w dwóch wersjach:

 1. WinSADIB – oparty na bazie danych Firebird/Interbase;
 2. WinSADMS – oparty na bazie danych MSSQL.

Obie wersje programu WinSAD mają taki sam wygląd oraz niemal identyczną funkcjonalność.

Wcześniejsze wersje programu, tzn. “stary” WinSAD, WinSADEU oraz WinSADIBLite zostały wycofane ze sprzedaży.

Wycofany ze sprzedaży został także WinSADOR (z uwagi na małe zainteresowanie).

Program WinSAD:

 • wspomaga wypełnianie dokumentów SAD,
 • pracuje w trybie WYSIWIG (tzn. dokumenty są wyświetlane na ekranie w takiej formie, w jakiej są potem drukowane),
 • pozwala na tworzenie najbardziej skomplikowanych dokumentów SAD (m.in. transport w różnych walutach), generuje SADy z faktur (luzem lub eksportowych),
 • bezpośrednio współpracuje z systemami AIS, AES, ICS, NCTS2 i Zefir/OSOZ2 (trzy ostatnie systemy są obsługiwane po zakupie dodatkowych modułów), wysyła komunikaty i sprawdza status dokumentów z poziomu programu,
 • obsługuje pełną taryfę celną, automatycznie wylicza pole 47 nawet w skomplikowanych dokumentach (cła antydumpingowe, kody Meursinga, standardowa wartość importowa itp.),
 • dokumenty SAD można tworzyć ręcznie lub na podstawie faktur,
 • dokumenty SAD można także generować automatycznie na podstawie danych z zewnętrznych programów (wymagane specjalne konwertery),
 • automatycznie tworzy zestawy SAD po 999 pozycji z faktur o bardzo dużej liczbie towarów,
 • WinSAD ma możliwość generowania dokumentów SAD z programów WinSkład (program do obsługi Składu Celnego) oraz WinUCZ (uszlachetnianie czynne), wypełniając pola według opcji wybranych przez użytkownika,
 • umożliwia automatyczne wygenerowanie z SAD-u dokumentów CMR, EUR, świadectwa pochodzenia, dokumentów T5 i TIR oraz przywozowych deklaracji skróconych,
 • sprawdza poprawność wypełnianych dokumentów SAD, wyświetla listę błędów i ostrzeżeń,
 • zawiera rozbudowany moduł do wystawiania faktur VAT (w tym faktur eksportowych), pozwalający m.in. na wypełnianie faktur unijnych dostaw i nabyć (WDT, WNT), zawiera gotowe słowniki, które można edytować (m.in. kraje, waluty i preferencje, urzędy celne i posterunki wraz z ich kodami, rodzaje zgłoszenia, transportu, transakcji, warunki dostawy),
 • zawiera moduł zamknięć tranzytów, służący do ewidencjonowania operacji zamykania tranzytu – zobacz szczegółowy opis,
 • pozwala na edycję przez użytkownika pomocniczych baz (firmy, symbole, synonimy, kursy walut) i prowadzenie podręcznego notesu dla większości pól,
 • automatycznie pobiera kursy walut z Internetu i wpisuje je do dokumentów SAD,
 • WinSAD eksportuje i importuje dane z programów WinSkład oraz WinUCZ,
 • eksportuje i importuje faktury “luzem” (do tworzenia dokumentów SAD) w formacie XLS, XLSX, XML, DBF, TXT. Po zakupieniu dodatkowego plug-in’u również SKL,
 • pozwala na tworzenie listy użytkowników programu i przydzielanie im uprawnień do wybranych operacji,
 • pozwala na dostosowanie interfejsu programu do indywidualnych potrzeb poszczególnych użytkowników,
 • pozwala na jednoczesną pracę wielu stanowisk w środowisku sieciowym na jednej bazie danych,
 • zawiera wbudowany edytor zapytań SQL, pozwalający na eksport wyników zapytań w formacie DBF, TXT lub do arkusza Excel,
 • planowana jest integracja z programem Akcyza do obsługi systemu emcs. W razie zainteresowania ze strony klientów istniałaby możliwość generowania dokumentów SAD na podstawie przemieszczeń akcyzowych (i odwrotnie).

Zalety stosowania technologii klient-serwer:

 • wydajność: w przypadku dużej ilości danych wzrost wydajności może być nawet kilkunastokrotny;
 • niezawodność: baza danych odporna jest na nieprzewidziane zachowanie aplikacji klienckich w sytuacjach awaryjnych – przy braku zasilania, zawieszeniach komputerów;
 • skalowalność: aby uzyskać większą wydajność wystarczy wymienić serwer bazodanowy;
 • stabilność: możliwość wykorzystania systemu Linux bądź systemów serwerowych Microsoft Windows pozwala na nieprzerwaną dostępność bazy danych przez lata.

Program jest zabezpieczony za pomocą układu szyfrującego na porcie USB.

Oferujemy aktualizację oprogramowania. Na życzenie klienta realizujemy zamówienia na konwertery danych do i z innych formatów danych.

Dodatkowe moduły:

Nazwa modułu Przeznaczenie Opis
skrócony
Opis
dokładny
ADT tworzenie dokumentów ADT skrót więcej
Agregator rejestrowanie dokumentów przesyłanych do systemów celnych skrót więcej
ATR tworzenie dokumentów ATR skrót więcej
Autozamykacz integracja WinSAD i WinSkład/WinUCZ więcej
C-05 generowanie sprawozdań statystycznych C-05 skrót więcej
CIM tworzenie dokumentów CIM skrót więcej
COM7 tworzenie dokumentów COM7 skrót więcej
Czytacz odczytywanie na głos danych liczbowych skrót więcej
ECS komunikacja z systemem ECS skrót więcej
Gwarancje kontrolowanie salda gwarancji skrót więcej
Gwarancje NET saldowanie gwarancji dla firm wielooddziałowych skrót więcej
ICS komunikacja z systemem ICS skrót więcej
INF1-9 tworzenie dokumentów INF1 – INF9 skrót więcej
Intrastat generowanie deklaracji Intrastat skrót
NCTS komunikacja z systemem NCTS skrót
ProgPocztowy obsługa poczty Exchange i innych programów pocztowych więcej
Lotus Notes obsługa poczty Lotus Notes
Rejestr proc. upr. obsługa rejestru procedur uproszczonych skrót
Replikacja SAD przesyłanie kopii dokumentów SAD do innych baz skrót
Składnica dokumentów przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej skrót więcej
Składnica dokumentów WWW podgląd dokumentów w przeglądarce WWW skrót więcej
SMGS 2015 tworzenie kolejowych listów przewozowych SMGS skrót więcej
T5 tworzenie dokumentów T5 skrót więcej
Terminator integracja programów WinSAD i MagCS skrót więcej
TIR wypełnianie i drukowanie karnetów TIR skrót więcej
TranzytDE otwieranie procedury tranzytu w Niemczech skrót więcej
UDT tworzenie dokumentów UDT skrót więcej
Updater automatyczne pobieranie aktualizacji więcej
WPR1 tworzenie dokumentów WPR1 skrót więcej
Zlecenia prowadzenie rejestrów zleceń i wystawianie not obciążeniowych skrót więcej
Moduły dedykowane moduły wykonywane na zamówienie: konwertery danych, moduły rozszerzające funkcjonalność programów więcej

Zobacz skrócone opisy wszystkich modułów.

Wymagania programu. Aplikacje klienckie:

 • komputer zgodny z IBM PC z procesorem 1 GHz lub szybszym;
 • system operacyjny Windows 7 lub nowszy;
 • 1 GB RAM;
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku (program, pliki serwera bazy, tablice programów, zbiory tymczasowe);
 • wolny port USB w komputerze;
 • rozdzielczość ekranu 1024X768 lub większa;
 • dowolna drukarka (igłowa, atramentowa, laserowa) do sporządzania wydruków;
 • uprawnienia do modyfikacji plików w katalogu, który zadeklarowany jest jako folder danych programu.

Wymagania programu. Serwer bazodanowy:

 • komputer z procesorem Pentium IV lub Athlon XP (lub nowsze), 2 GB RAM, 4 GB wolnej przestrzeni dyskowej (pliki serwera bazy, utworzone tablice programów, zbiory tymczasowe);
 • system operacyjny zgodny z wymaganiami używanego serwera bazodanowego (Windows, Linux, i inne);
 • połączenie sieciowe 100Mbps;
 • Program WinSADIB współpracuje z FirebirdSQL 2.5.8 lub nowszym. Silnik baz danych FirebirdSQL jest programem darmowym;
 • Program WinSADMS współpracuje z następującymi serwerami MSSQL: SQL Server Express 2012 (darmowy) oraz pełną wersją SQL Server 2012 lub nowszym.

Najczęściej wykorzystywanym przez naszych klientów programem jest program WinSADIB. Szczegółowe informacje na temat FirebirdSQL można znaleźć na stronach www.firebirdsql.org i www.ibphoenix.com. Wersja sieciowa WinSADIB nie może pracować na serwerze sieci Novell (ograniczenie techniczne bazy FirebirdSQL).

Cennik programu WinSAD

WinSAD
 pierwsze stanowisko w firmie 2140 zł
 drugie stanowisko w firmie 1950 zł
 trzecie stanowisko w firmie 1850 zł
 czwarte i piąte stanowisko 1700 zł / stan.
szóste i kolejne stanowiska 1600 zł / stan.

Cennik modułów do WinSAD

moduł pierwsze stanowisko kolejne stanowiska
Rejestr proc. upr. 1400 zł 350 zł
AIS 550 zł 350 zł
NCTS 950 zł 350 zł
ICS 550 zł 350 zł
ECS** 550 zł 350 zł
Intrastat 550 zł 300 zł
Gwarancje OSOZ2 400 zł 300 zł
Upgrade z Gwarancje pełne 300 zł 200 zł
C-05 1000 zł 100 zł
T5 300 zł 200 zł
WPR1 300 zł 200 zł
pakiet T5 + WPR1 500 zł 300 zł
COM7 300 zł 200 zł
Zawiadomienie 300 zł 200 zł
ADT/UDT 400 zł 300 zł
CIM 300 zł 200 zł
INF1-9 300 zł każdy 200 zł każdy
SMGS 2015 700 zł 500 zł
Karnet TIR 500 zł 300 zł
ATR 500 zł 300 zł
ProgPocztowy 500 zł 300 zł
Lotus Notes 500 zł 300 zł
Zlecenia* 1500 zł 500 zł
Terminator* 1500 zł 1000 zł
Agregator* 1400 zł 350 zł
Składnica dokumentów* 950 zł 600 zł

* Konieczność wykupienia modułu dla wszystkich stanowisk WinSAD.

** Dotyczy licencji WinSAD nabytych przed IX 2007. W przypadku licencji zakupionych później moduł ECS jest bezpłatny (został już wliczony w cenę licencji).

Podane ceny są cenami netto; należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

Przy zakupie programów istnieje możliwość płatności ratalnej (dzierżawa).

Oprogramowanie posiada miesięczną aktualizację w ramach zakupu.

Przy jednorazowym zakupie większej ilości stanowisk programu WinSAD, każde liczone jest po cenie ostatniego (na przykład: przy zakupie 3 stanowisk jednocześnie, wszystkie liczone są jako “trzecie”).

Cennik aktualizacji na rok 2020

Aktualizacja WinSADIB/MS
pierwsze stanowisko 570 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 516 zł /pół roku

* Cena za jedno, kolejne stanowisko. W przypadku 2 lub więcej pojedynczych stanowisk wszystkie liczone są jako “kolejne stanowiska”.

Wersja demonstracyjna programu

Istnieje możliwość przetestowania programu WinSAD. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Instrukcja obsługi programu WinSAD

Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi w formacie .pdf (Adobe Acrobat). Pobierz instrukcję (4 MB).