Główna / Moduły / SENTImport

SENTImport

Do czego służy moduł SENTImport? | Zasada działania | Korzyści | Cykl działania/wykorzystania modułu | Pierwsze uruchomienieDokumentacja plików xml do modułu importu danych SENT

Do czego służy moduł SENTImport?

SENTImport automatyzuje proces tworzenia przewozów SENT.

Zasada działania

Moduł wczytuje pliki w formacie „xml” (o ustalonym odgórnie formacie), w których zapisane są podstawowe dane przewozu/ów. Dane te zapisywane są do bazy danych,
a następnie moduł automatycznie generuje przewozy SENT.

Korzyści

Użytkownicy programu HuzarSENT tworzą przewozy SENT najczęściej w oparciu o dane zapisane w zewnętrznej bazie danych. Klient posiada swoją (zewnętrzną) bazę danych, w których przechowywane są dane o dostawach (np. paliw). Następnie na podstawie tych danych użytkownik programu HuzarSENT wypełnia ręcznie zgłoszenie przewozu SENT. Moduł pozwala pominąć ten najbardziej czasochłonny etap – przewozy stworzą się automatycznie, a rolą użytkownika będzie jedynie ew. uzupełnienie przewozu oraz walidacja poprawności stworzonego przewozu. Szczególnie użytkownicy programu Comarch ERP XL powinni zainteresować się modułem, ponieważ został on zintegrowany
z tym programem.

        Cykl działania/wykorzystania modułu

 • Mechanizm stworzony przez dział IT klienta tworzy pliki „xml” (o zadanej przez firmę Huzar Software strukturze). Mechanizm działa na zasadzie odczytu ostatnich dostaw z (zewnętrznej) bazy danych klienta, a następnie przepisuje te dane do pliku „xml”, który następnie jest umieszczany w wybranym katalogu (katalog wskazuje się
  w konfiguracji modułu).
 • Moduł oczekuje nowych plików w katalogu, jeśli pojawi się nowy plik, to rozpoczyna się odczyt. Po prawidłowym odczycie wszystkie dane z „xml’a” zapisywane są do bazy danych programu HuzarSENT.
 • Moduł (w zależności od konfiguracji) może automatycznie wygenerować przewozy SENT z uprzednio wczytanych dostaw. Jeżeli w konfiguracji modułu nie wybierzemy opcji automatycznego generowania przewozów SENT, to wygenerowanie przewozu będzie możliwe jedynie ręcznie – klikając „ppm” (prawym przyciskiem myszy) na dostawę, a następnie wybierając opcję „wygeneruj przewóz SENT”.
 • W programie zostają utworzone nowe przewozy SENT w zakładce „w przygotowaniu”. Użytkownik otwiera stworzone przewozy, uzupełnia brakujące dane oraz sprawdza poprawność przewozu, następnie wysyła zgłoszenie przewozu SENT.

        Pierwsze uruchomienie

  • Moduły -> import danych SENT
  • Przycisk „konfiguracja” – wskazujemy pusty katalog, w którym utworzą się podkatalogi (w tym podkatalog „Nowe”, do którego będziemy dodawać pliki „xml”) oraz wybieramy opcje w konfiguracji, które nas interesują.
  • Uruchamiamy ponownie program (moduł zaktualizuje swoją konfigurację podczas ponownego uruchamiania programu HuzarSENT).
  • Dodajemy do katalogu „Nowe” „xml’a”, z którego chcemy wygenerować przewóz SENT.
  • Jeżeli w konfiguracji modułu nie została zaznaczona flaga przetwarzania w tle, to w oknie widoku danych importu (Moduły -> import danych SENT) należy kliknąć „Przetwórz dane”.

   Jeżeli program wczytał dane do stworzenia przewozu, a w konfiguracji modułu flaga automatycznego generowania przewozów nie była zaznaczona, to należy kliknąć „ppm” na odpowiedni rekord, a następnie „generuj przewóz SENT”.

   Dokumentacja plików xml do modułu importu danych SENT

   Dokumentacja plików xml do modułu ImportSENT- xsd: pobierz.

    

   Cennik na rok 2024

   Moduł SENTImport
   5000 zł (netto)