Główna / Moduły / Świadectwo ATR

Świadectwo ATR

Świadectwo ATR

Do czego służy moduł ATR?

Moduł ATR to moduł dodatkowy do programu WinSAD, służący do wypełniania dokumentów ATR, stosowanych w wymianie handlowej między Polską i Turcją. Moduł umożiwia wypełnianie dokumentów ATR, ich wydruk oraz przechowywanie w bazie danych. Użytkowanie modułu wymaga wykupienia licencji do modułu, rozszerzającej funkcjonalność programu WinSAD. Użytkownicy nie posiadający licencji mają możliwość podglądu świadectw zapisanych w bazie danych.

Cel stosowania dokumentów ATR:

Turcja w 1963 r. podpisała z Unią Europejską Umowę Stowarzyszeniową (“Ankara Agreement”), na podstawie której później stworzono Unię Celną. Umowa obejmuje niemal wszystkie towary przemysłowe (bez stali i węgla) i przetworzone towary rolne. Są one dopuszczone do swobodnego obrotu pod warunkiem, iż zostanie na nie wystawione świadectwo ATR.

Instalacja modułu

Do korzystania z modułu do wypełniania dokumentów ATR konieczne jest posiadanie licencji programu WinSAD. Następnie należy pobrać plik instalacyjny modułu z naszego Serwisu on-line, zapisać plik na dysku i uruchomić instalator.

Użytkowników zainteresowanych przetestowaniem Modułu ATR prosimy o kontakt – huzar@huzar.pl.

Po zainstalowaniu modułu i uruchomieniu programu WinSAD, informacja o module (nazwa, wersja) powinna pojawić się w menu Opcje/ Konfiguracja modułów.

Wypełnianie dokumentu ATR

Dokument ATR można wypełniać korzystając z baz pomocniczych (słowniki, firmy, notesy). Świadectwo ATR można kopiować – oznacza to, że zamiast wypełniać dokument od początku, można skopiować wcześniej przygotowany, kompletnie wypełniony dokument i w nim zmienić tylko potrzebne pola.

Drukowanie

Moduł umożliwia wydrukowanie świadectwa ATR na formularzu – na drukarce igłowej.

Cennik

moduł ATR 400 zł/stanowisko (netto)

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres huzar@huzar.pl.