Główna / Moduły / Tranzyt DE

Tranzyt DE

TranzytDE

Moduł Tranzyt DE umożliwia wysyłanie zgłoszeń otwarcia tranzytu do niemieckiego systemu celnego ATLAS.

Moduł jest dostarczany użytkownikowi w postaci pliku TranzytDE.dll i rozszerza funkcjonalność programu WinSAD. Umożliwia on wysyłanie do niemieckiego systemu celnego ATLAS zgłoszeń rozpoczęcia tranzytu oraz, analizując przychodzące odpowiedzi, ustala status zgłoszenia tranzytowego.

Warunkiem korzystania z modułu jest posiadanie numeru BIN, czyli zarejestrowanie firmy w systemie celnym ATLAS. Firma Huzar Software może nieodpłatnie pomóc w procesie rejestracji, której czas nie przekracza zwykle 2 tygodni. Więcej informacji o rejestracji.

Ze względów bezpieczeństwa firma musi m.in. podać numer IP, z którego będzie łączyć się wysyłając/odbierając komunikaty do/z systemu ATLAS.

Przybliżony koszt wysłania jednego zgłoszenia wynosi ok. 20 zł – przy założeniu, że dokonywanych jest 100 zgłoszeń w miesiącu.

Instalacja i konfiguracja modułu

Instalacja modułu polega na skopiowaniu pliku HSPlugTranzytDE.dll do tego samego katalogu, w którym jest plik wykonywalny WinSADIB.exe. W tym celu wystarczy pobrać moduł z naszego serwisu on-line, następnie zapisać na dysku i uruchomić plik instalacyjny.

Przed rozpoczęciem pracy moduł należy skonfigurować. W Opcjach programu WinSAD  wybieramy Konfiguracja modułów, następnie zaznaczamy na liście pozycję “Tranzyt DE” i klikamy przycisk “Konfiguruj”.

W wyświetlonym okienku należy wpisać posiadany numer BIN oraz otrzymane od Huzar Software login, hasło i adres serwera FTP, z którym będzie się łączyć program w procesie wymiany komunikatów. Przyjmowane będą tylko takie zgłoszenia, w których firma – użytkownik modułu w procedurze tranzytu jest Nadawcą lub Przedstawicielem.

Przykładowa konfiguracja dla użytkownika HUZAR:

Uwaga! Należy podać nam wszystkie numery IP (lub zakres) komputerów, na których będzie używany moduł TranzytDE, gdyż serwer niemiecki blokuje połączenia z nieznanych adresów.

Obsługa modułu

Edycja zgłoszenia otwarcia tranzytu w niemieckim UC w programie WinSAD odbywa się tak samo, jak edycja zgłoszenia do polskiego UC. W oknie edycji pola 1 SAD-u należy podać niemiecki UC, do którego adresowane jest zgłoszenie.

Po wcisnięciu F2 program będzie informował o znalezionych w czasie edycji błędach.

Aby przygotowane zgłoszenie wysłać, należy kliknąć przycisk na SAD-zie: “Eksport do NCTS (F6)” lub na głównej liście SAD-ów wybrać opcję “Operacje NCTS: -> “Wyślij SAD do tranzytu (IE15)”.

Zarówno wysłane jak i odebrane komunikaty można zobaczyć w Module e-mail i komunikatów (klawisz: F6).

Program cyklicznie sprawdza, czy pojawiają się komunikaty odpowiedzi i odpowiednio ustala status zgłoszenia tranzytowego.

System ATLAS nadaje numer MRN dopiero przy zwolnieniu towaru do procedury. Towary powinny pojechać do urzędu w momencie otrzymania numeru roboczego ANR.

Cennik

Korzystanie z modułu TranzytDE – ceny za miesiąc

TranzytDE
zarejestrowanie nowej firmy (jednorazowo) 1500 zł
użytkowanie modułu 850 zł
wysyłka komunikatów do 5-ciu pozycji 15 zł / komunikat
wysyłka każdej kolejnej pozycji 0,70 zł / pozycję

Podane zostały ceny netto.

Faktury VAT za korzystanie z modułu w danym miesiącu są wystawiane na początku każdego kolejnego miesiąca na kwotę będącą sumą miesięcznego abonamentu oraz opłat uzależnionych od liczby wysłanych do ATLASu zgłoszeń.