Główna / Cennik programów

Cennik programów

Podane ceny są cenami netto; należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT. Przy zakupie programów istnieje możliwość płatności ratalnej (dzierżawa). Poniższe ceny mają zastosowanie przy standardowej obsłudze: faktura VAT z 14-dniowym terminem płatności przesyłana przez e-mail w formacie PDF.

Istnieje możliwość dzierżawy oprogramowania, gdzie 1/12 ceny licencji oprogramowania jest płacona w ratach równych przez 13 miesięcy, po upływie których użytkownikowi przysługuje bezterminowa licencja na oprogramowanie. Rezygnacja w dowolnym momencie w ciągu 13 miesięcy dzierżawy oznacza utratę praw do licencji oprogramowania. Do każdej raty należy doliczyć koszt miesięcznej aktualizacji.

Programy do obsługi celnej

WinSAD cena
pierwsze stanowisko w firmie 2140 zł
drugie stanowisko w firmie 1950 zł
trzecie stanowisko w firmie 1850 zł
czwarte i piąte stanowisko w firmie 1700 zł / stanowisko
szóste i kolejne stanowisko w firmie 1600 zł / stanowisko

Przy jednorazowym zakupie większej ilości stanowisk WinSAD, każde liczone jest po cenie ostatniego (na przykład: przy zakupie 3 stanowisk jednocześnie, wszystkie liczone są jako “trzecie”). Oprogramowanie posiada miesięczną aktualizację w ramach zakupu.

Moduły dodatkowe

Od 2024 r. upraszczamy nasz cennik modułów. Wszystkie stanowiska sprzedajemy po jednej cenie.

moduł cena/stanowisko
ADT/UDT 300 zł
AISH71 400 zł
ATR 400 zł
C-05 1000 zł
CIM 300 zł
ICS 400 zł
INF3 300 zł
Intrastat 400 zł
Karnet TIR 600 zł
Rejestr proc. upr. 500 zł
SATOS 1100 zł
SGS 1000 zł
SMGS 2015 500 zł
Terminator 1100 zł
Zlecenia3 700 zł
eDD2 300 zł
Ewidencje 800 zł

1 Konieczność wykupienia modułu dla wszystkich stanowisk WinSAD.

2Dotyczy licencji Akcyza nabytych przed I 2020. W przypadku licencji zakupionych później moduł eDD jest bezpłatny (został już wliczony w cenę licencji).

3Zalecany zakup dla wszystkich stanowisk WinSAD. W przypadku używania mniejszej liczby licencji brak pełnej automatyki działania modułu. Więcej informacji: Zlecenia

Klucze

klucze licencyjne cena
Wymiana klucza szeregowego na USB 65 zł
Wysyłka klucza USB (za zagubiony) 150 zł
Przepięcie uprawnień do modułów na inny klucz 100 zł

HuzarCBAM

HuzarCBAM roczny abonament
wersja MINI 1400 zł
wersja MULTI 3500 zł

MINI – umożliwia zrobienie raportu dla jednego EORI

Procedury specjalne

WinSkład cena
pierwsze stanowisko 2950 zł
kolejne stanowiska 1500 zł
WinUCZ cena
pierwsze stanowisko 2950 zł
kolejne stanowiska 1500 zł

Magazyn Czasowego Składowania

MagCS cena
pierwsze stanowisko 2200 zł
kolejne stanowiska 1100 zł

Akcyza

Akcyza cena
pierwsze stanowisko 1100 zł
kolejne stanowiska 800 zł

HuzarSENT

HuzarSENT cena
pierwsze stanowisko w firmie 1356 zł
drugie i kolejne stanowisko w firmie 828 zł

Intrastat

Intrastat cena
pierwsze stanowisko 1590 zł
kolejne stanowiska 1270 zł
MiniIntrastat cena
pierwsze stanowisko 450 zł
kolejne stanowiska 300 zł