Główna / Produkt / HuzarCBAM

HuzarCBAM

Sprawozdania dot. CBAM | Program HuzarCBAM | Wymagania sprzętowe

Program HuzarCBAM jest aplikacją służącą do tworzenia kwartalnych sprawozdań CBAM, według wymagań na stronach Komisji Europejskiej. Mogą jej używać zarówno importerzy, jak i agencje celne.

Towary objęte CBAM:

 • żelazo, stal i wyroby stalowe, w tym np. rury stalowe,
 • aluminium,
 • cement,
 • nawozy sztuczne,
 • elektryczność i wodór.

Od 1 października 2023 r. rozpoczął się okres, w którym dopuszczenie do obrotu towarów z listy CBAM lub produktów po uszlachetnianiu czynnym, które zawierają surowce CBAM, wiąże się ze szczegółowym, kwartalnym obowiązkiem sprawozdawczym, a od 2026 roku – z wykupywaniem certyfikatów CO2. Niektóre procedury, np. towary powracające lub import przesyłek o małej wartości (<150 EUR), będą wyłączone spod tego obowiązku.

Obowiązek sprawozdawczy ciąży na importerze (jeśli jest unijny) lub pośrednim przedstawicielu celnym (jeśli importer jest nieunijny). Importer może przekazać ten obowiązek przedstawicielowi celnemu.

W kwartalnym sprawozdaniu trzeba podać dane, których nie ma na zgłoszeniu celnym, m.in. informacje o instalacji, gdzie wyprodukowano towar (np. hucie, gdzie wytopiono stal) oraz skumulowanej emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, które wiążą się z importowanym towarem. Pierwsze sprawozdanie trzeba złożyć do końca stycznia 2024, za towary zaimportowane pomiędzy 1.10.2023 a 31.12.2023. Przez pierwsze dwa kwartały 2024 roku będzie możliwość podania danych przybliżonych – czyli np. średnie emisje CO2 / tonę towaru, które są przygotowane przez Komisję Europejską – ale najpóźniej od połowy 2024 roku konieczne będzie raportowanie danych faktycznych.

Brak raportowania CBAM będzie skutkował karami finansowymi!

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

Natomiast tutaj znajduje się podsumowanie zmian wprowadzonych w oprogramowaniu Huzar-Software pod kątem CBAM.

HuzarCBAM

Wersję demonstracyjną programu można pobrać stąd.

Program HuzarCBAM to prosta aplikacja służąca do tworzenia kwartalnych sprawozdań CBAM (a po okresie przejściowym – rocznych deklaracji CBAM), takich, jakie są wymagane na stronach unijnych. Mogą z niej korzystać zarówno importerzy, jak i agencje celne.

HuzarCBAM to aplikacja instalowana jednostanowiskowo. W obecnej wersji nie ma kont dla różnych użytkowników, logowanie następuje dzięki autoryzacji numeru licencji

 • w przypadku wersji MINI jest to zadeklarowany numer EORI – nie ma możliwości instalacji na serwerze wirtualnym (np. terminal server)!
 • w przypadku MULTI – klucz oraz hasło wygenerowane przez Huzar Software (zabezpieczenie typu Net Guard).

Dane przechowywane są na komputerze użytkownika, używana jest baza danych Firebird w trybie embedded.

Program zasilany jest plikami w ustalonym formacie xlsx/xml z podstawowych raportów ze zgłoszeń celnych (z kodem 2C2). Taki plik można uzyskać np. z programu WinSAD lub stworzyć samemu. Po zaimportowaniu pliku do aplikacji HuzarCBAM uzyskujemy sprawozdanie dla konkretnej firmy, lub wszystkich firm za ostatni kwartał. Dane można edytować, a puste pola wypełniać za pomocą słowników i notesów. Jeśli importer uzyska podstawowe raporty SAD od kilku agencji celnych, to po ich wczytaniu program złączy je w jedno sprawozdanie, a dane zostaną przeliczone i zsumowane. Z odpraw celnych nie uzyska się danych dotyczących emisji – te informacje trzeba uzupełnić ręcznie. Obowiązek uzyskania ich od dostawców lub producentów spoczywa na wypełniającym raport.

W efekcie powstanie pełne sprawozdanie CBAM, które można wczytać na stronę Komisji Europejskiej i złożyć raport. 


W dziale Pomocy utworzyliśmy osobny dział HuzarCBAM, w którym znajdą Państwo m. in. materiały z webinariów na temat CBAM – jest tam krok po kroku pokazana obsługa programu oraz tworzenie w nim raportu.


Umowa licencyjna

Wymagania techniczne są opisane tu.


  Abonament w roku 2024

  Korzystanie z HuzarCBAM w pierwszym kwartale 2024 r. (do końca kwietnia) jest bezpłatne.

  Program będzie dostępny w dwóch wersjach:

  • MINI – umożliwiający zrobienie raportu dla jednego EORI,
  • MULTI – bez ograniczeń.
  Abonament HuzarCBAM
  wersja MINI 1400 zł / rok
  wersja MULTI 3500 zł / rok

  Odpłatność za program oparta jest na zasadzie rocznej subskrypcji dla firmy, co oznacza, że nie ma osobnych opłat za zakup licencji i aktualizację. Powyższa opłata obejmuje dostęp do kolejnych wersji programu oraz naszej pomocy technicznej, wg ogólnych warunków aktualizacji.

  W przypadku zamówienia programu w ciągu roku cena liczona jest proporcjonalnie do liczby pozostałych kwartałów. Czyli dla kupujących program w roku 2024 r. od drugiego kwartału:

  Abonament HuzarCBAM – II – IV kwartał 2024
  wersja MINI 1050 zł
  wersja MULTI 2625 zł