Główna / Pomoc / Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe

Wymagania techniczne: 

Oprogramowanie celne firmy Huzar-Software pracować może na komputerach z zainstalowanym systemem operacyjnym WINDOWS, wyłącznie w wersjach systemu WINDOWS wspieranych przez producenta – firmę Microsoft. Oprogramowanie może być uruchamiane zarówno na stacjach roboczych, jak i na serwerach usługi terminalowej. Wymaga uruchomionej usługi serwera bazy danych. Udostępniane jest w wersjach dla FirebirdSQL (xxxIB, np. WinSADIB) serwer oraz MSSQL (xxxMS, np. WinSADMS) serwer.

Wersja serwera FirebirdSQL nie może być niższa niż 2.5.8, oprogramowanie nie obsługuje wersji 4.X serwera bazy.
Wersja serwera MSSQL nie niższa niż 2014. 

Wymagania sprzętowe komputerów – stacji roboczych: 

 • komputer zgodny z procesorem Intel I3 lub szybszym; 
 • system operacyjny Windows 10, 11; 
 • 4GB RAM; 
 • od 2GB do 10GB wolnego miejsca na dysku (pliki programu, oraz tymczasowe); 
 • rozdzielczość ekranu 1280X800 lub większa;  
 • zainstalowany klient bazy FirebirdSQL lub MSSQL w zgodnych z bazą wersjach;
 • zainstalowany w profilu użytkownika Windows certyfikat PUESC (dla programów WinSAD, Intrastat, MiniIntrastat i Akcyza).

  Wymagania sprzętowe komputera – serwera bazy danych: 

  • komputer z procesorem wielordzeniowym; 
  • minimum 8GB RAM (1-4 stanowiska); 16GB RAM – do 10 stanowisk; od 32GB RAM– 10 i więcej stanowisk;
  • minimum 10GB wolnej przestrzeni dyskowej (pliki serwera bazy, utworzone tablice programów, zbiory tymczasowe); 
  • połączenie sieciowe do serwera bazy danych: minimum 1GB Mbps; 
  • stały adres IP serwera 
  • programy antywirusowe działające na serwerze powinny mieć wyłączoną/ujętą w wyjątkach funkcję sprawdzania komunikacji pomiędzy serwerem bazy danych a komputerami użytkowników czy serwerem terminali na portach bazy danych. 

   Wymagania serwera terminali: 

   • fizyczny komputer z procesorem wielordzeniowym lub maszyna wirtualna; 
   • minimum 2GB RAM dla pojedynczej sesji użytkownika;
   • od 2 do 10GB wolnej przestrzeni dyskowej (pliki programu oraz tymczasowe) dla użytkowników; 
   • połączenie sieciowe do serwera bazy danych: minimum 1GB Mbps; 
   • stały adres IP serwera; 
   • programy antywirusowe działające na serwerze powinny mieć wyłączoną/ujętą w wyjątkach funkcję sprawdzania komunikacji pomiędzy serwerem bazy danych i serwerem terminali na portach bazy danych. 
   • dostęp do Internetu dla użytkowników serwera terminali;
   • zainstalowany klient bazy FirebirdSQL lub MSSQL w zgodnych z bazą wersjach; 
   • zainstalowany w profilu użytkownika Windows certyfikat PUESC (dla programów WinSAD, Intrastat, MiniIntrastat i Akcyza). 

     Wymagania środowiska, w którym uruchamiane jest oprogramowanie celne: 

     • programy antywirusowe działające stacji roboczej powinny mieć wyłączoną/ujętą w wyjątkach funkcję sprawdzania komunikacji pomiędzy stacją roboczą a serwerem bazy, danych na portach bazy danych;
     • dostęp do poczty elektronicznej po protokołach smtp/imap (lub natywnych exchange);
     • KONIECZNIE dostęp do Internetu dla użytkowników serwera terminali;
     • udostępnienie odpowiednich połączeń zaporze internetowej – dokładna lista.

          

         Ponadto użytkownik oprogramowania powinien mieć pełne prawa do tworzenia i modyfikacji plików i katalogów w obrębie katalogu, w którym zainstalowano program. W przypadku jednego stanowiska pakietu oprogramowania, stacja robocza może również pełnić rolę serwera bazy danych. 

         Dział pomocy