Główna / Pomoc / Instalacja programu WinSAD

Instalacja programu WinSAD

Instalacja programu WinSAD

Foldery programu

Poniżej opis standardowego działania instalatora – niemniej jednak użytkownik może wskazać inną niż proponowana lokalizację pliku exe, lokalizację folderu danych i samej bazy danych.

Przez folder aplikacji rozumie się folder, w którym zostanie zainstalowany plik exe oraz inne elementy niezbędne do działania programu, ale nie podlegające edycji przez zwykłego użytkownika. Standardowo jest to C:\Program Files (x86)\HuzarSoftware

Przez folder danych rozumie się folder, w którym znajdują się elementy programu, które mogą być zmieniane przez zwykłego użytkownika podczas codziennej pracy. Niekoniecznie tutaj musi się znajdować plik bazy danych. Standardowo jest to C:\Users\userxxx\AppData\Local\HuzarSoftware.

Przez folder roboczy rozumie się folder, w którym program tworzy tymczasowe pliki – np. podczas edycji dokumentu jego kopię, pliki pdf-owe podczas tworzenia interpretacji graficznej dokumentów itp. Standardowo jest to C:\Users\userxxx\AppData\Local\Temp

Zakłada się, że instalację (oraz następne aktualizacje oprogramowania) wykonuje administrator systemu. Dlatego program jest instalowany w folderze C:\Program Files (x86)\HuzarSoftware.

Instalacja programu WinSAD

W celu zainstalowania programu WinSADXX należy:

 • pobrać wersję instalacyjną z udostępnionego linku

 • uruchomić instalator programu WinSADxx (installwinsadxx.exe, gdzie xx oznacza wersję IB lub MS)

 • w przypadku instalacji wersji IB (WinSADIB) instalator zaproponuje także instalację silnika bazy danych Firebird. Jeżeli na danym komputerze nie został on wcześniej zainstalowany – należy go zainstalować. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji Firebirda znajdują się tutaj

 • w przypadku instalacji wersji MS SQL (WinSADMS) silnik bazy danych MS SQL (Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy, mogą być wersje Express) należy zainstalować we własnym zakresie. Instalacja powinna być wykonana przez administratora sieci komputerowej firmy

 • w trakcie instalacji programu można zmienić lokalizację dla aplikacji (inną niż proponowana przez instalator)

 • po zakończeniu instalacji, do grupy Programy menu Start automatycznie zostanie dopisana nowa grupa HUZAR SOFTWARE i tam skrót do WinSADxx (gdzie xx oznacza wersję IB lub MS)

Uruchamianie programu WinSAD

Uruchomienie programu WinSADIB:

 • założyć układ szyfrujący na port USB, jeśli jest licencjonowany w taki sposób; inny sposób licencjonowania jest uzgadniany z użytkownikiem indywidualnie; Uwaga: układu szyfrującego nie da się wykorzystać jako nośnika danych („pendrajwa”)

 • uruchomić program ze skrótu

 • w tytułowym oknie jako nazwa użytkownika pojawi się Administrator – należy tak pozostawić i hasło pozostawić puste; hasło będzie można określić później po wejściu do bazy danych (funkcja Hasła i uprawnienia z menu Opcje)

 • po kliknięciu w przycisk Baza danych pojawi się okno ze wskazaniem pliku bazy danych wraz z jego lokalizacją:
  w wersji IB musi tu być rzeczywista (niemapowana) ścieżka do bazy danych zawierająca IP lub nazwę serwera; jednak lepszym i zalecanym sposobem jest zdefiniowanie aliasów w pliku aliases w folderze serwera Firebird; domyślną nazwą pliku bazy danych jest WinSADDaneIB.fdb; przy pierwszym uruchomieniu program poinformuje, że baza danych nie istnieje i zaproponuje jej stworzenie – należy się zgodzić

 • zatwierdzić okno wyboru bazy danych

 • po kliknięciu w przycisk Ochrona programu należy wybrać sposób licencjonowania (układ szyfrujący na porcie USB), wykonać operację Sprawdź układ szyfrujący – wynikiem jest odczytanie numeru licencji zaszytego w układzie, następnie wykonać operację Pobierz plik uprawnień – z naszej strony zostanie pobrany uaktualniony plik uprawnień licencjonujący daną aplikację; funkcja Pobierz plik uprawnień służy do uaktualniania pliku uprawnień również podczas korzystania z programu w dalszym okresie; w tym oknie prezentowana jest data i czas wygenerowania pliku uprawnień znajdującego się aktualnie w folderze danych.

Uruchomienie programu WinSADMS:

 • założyć układ szyfrujący na port USB, jeśli jest licencjonowany w taki sposób; inny sposób licencjonowania jest uzgadniany z użytkownikiem indywidualnie; Uwaga: układu szyfrującego nie da się wykorzystać jako nośnika danych („pendrajwa”)

 • uruchomić program ze skrótu

 • w tytułowym oknie jako nazwa użytkownika pojawi się Administrator – należy tak pozostawić i hasło pozostawić puste; hasło będzie można określić później po wejściu do bazy danych (funkcja Hasła i uprawnienia z menu Opcje)

 • po kliknięciu w przycisk Baza danych pojawi się okno ze wskazaniem pliku bazy danych wraz z jego lokalizacją:
  należy podać nazwę serwera oraz nazwę pliku z bazą danych, który ma zostać utworzony. Należy podać dane logowania do użytkownika MSSQL posiadającego uprawnienia do zakładania baz danych. Jako nazwę bazy danych można zostawić domyślną nazwę proponowaną przez program lub podać inną (dowolną). Program sam utworzy bazę danych o podanej nazwie. NIE NALEŻY podawać nazw baz systemowych: master, model, msdb, tempdb!

  Szczegółowe informacje dotyczące zakładania nowego użytkownika MSSQL, posiadającego odpowiednie uprawnienia, znajdują się tutaj

 • zatwierdzić okno wyboru bazy danych

 • po kliknięciu w przycisk Ochrona programu należy wybrać sposób licencjonowania (układ szyfrujący na porcie USB), wykonać operację Sprawdź układ szyfrujący – wynikiem jest odczytanie numeru licencji zaszytego w układzie, następnie wykonać operację Pobierz plik uprawnień – z naszej strony zostanie pobrany uaktualniony plik uprawnień licencjonujący daną aplikację; funkcja Pobierz plik uprawnień służy do uaktualniania pliku uprawnień również podczas korzystania z programu w dalszym okresie; w tym oknie prezentowana jest data i czas wygenerowania pliku uprawnień znajdującego się aktualnie w folderze danych.

Dodatkowe funkcje

W okienku logowania znajdują się jeszcze inne funkcje, z których można korzystać podczas każdorazowego uruchamiania programu, jeśli jest taka potrzeba:

 • zaznaczenie opcji Naprawa tablic uruchomi sprawdzenie i naprawę nagłówków tablic; użycie tej opcji pozwala na naprawę bazy danych w przypadku jej uszkodzenia na skutek np. braku zasilania, awarii systemu, itp.; w momencie włączania tej opcji nie jest możliwa praca na innych stanowiskach (w instalacji sieciowej), dlatego automatycznie zaznaczona zostanie opcja Blokada dostępu

 • zaznaczenie opcji Blokada dostępu uniemożliwia innym użytkownikom dostęp do bazy danych na czas danej sesji programu

 • dopiero uruchomienie programu z zaznaczonymi obiema opcjami (wejście do bazy danych) spowoduje zapoczątkowanie procesu naprawiania tablic bazy danych; po wykonaniu procesu naprawy można zamknąć program i ponownie uruchomić już w „normalnym” trybie, aby ewentualnie umożliwić pracę innym użytkownikom przy instalacji wielostanowiskowej.

 

 

Dział pomocy