Główna / Pomoc / Programy antywirusowe

Programy antywirusowe

Programy antywirusowe

Programy antywirusowe mogą zakłócać pracę programów oraz powodować uszkodzenia baz danych i nieodwracalną utratę danych. Do prawidłowej pracy niezbędna jest odpowiednia konfiguracja takich programów. Sprawa dotyczy oczywiście także programów typu firewall (zapora internetowa).

Liczne przypadki potwierdzają możliwość uszkodzenia danych przez programy antywirusowe oraz zakłócania pracy z programami Huzar Software.

Z tych powodów bezwzględnie należy dołożyć wszelkich starań, aby programy antywirusowe nie ingerowały w pracę programów Huzar Software.

Odpowiednia konfiguracja powinna uwzględniać:

  1. Dodanie programu Huzar Software (np. WinSAD) do wyjątków tak, aby program antywirusowy nie ingerował w jego działanie;
  2. Udrożnienie portu, po którym program komunikuje się z serwerem bazy danych – w przypadku korzystania z serwera Firebird, domyślny port to 3050 (dla MSSQL: 1443);
  3. Udrożnienie portów do komunikacji z internetem: 80 i 443 (nasze programy pobierają aktualizacje taryfy celnej i kursy walut oraz komunikują się z systemami AIS i AES)
    oraz portów do komunikacji e-mail (zależnie od konfiguracji, mogą to być porty: 25, 110, 465, 993, 995);
  4. Wyłączyć ze skanowania przez program antywirusowy katalogi:
  • katalog, w którym zainstalowany jest serwer bazy danych;
  • katalog, w którym przechowywane są bazy danych (włącznie z katalogami archiwów);
  • katalog plików tymczasowych na serwerze;
  • katalog, w którym zainstalowane są programy Huzar Software (na stacjach roboczych).

Powyższa konfiguracja jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania programów Huzar Software oraz serwerów bazodanowych.

Przykładem może być program Windows Defender Security Center. Aby skonfigurować program w sposób omawiany powyżej, należy zmienić ustawienia ochrony przed wirusami i zagrożeniami. W tym celu należy dodać wykluczenia pewnych elementów, które w przyszłości będą pomijane ze skanowania. Przykładowe ustawienie jest zaprezentowane poniżej:

Jednocześnie przypominamy o konieczności regularnego wykonywania kopii zapasowych baz danych. Programy Huzar Software posiadają wbudowane mechanizmy do wykonywania takich kopii.

Dział pomocy