Główna / Pomoc / Powiadomienia AES

Powiadomienia AES

Rozsyłanie powiadomień w opcjach programu | Konfiguracja konta email do wysyłki komunikatów do klientówStatusyRęczne rozsyłanie powiadomień 

Rozsyłanie powiadomień w opcjach programu

Funkcjonalność rozsyłania powiadomień AES jest dostępna do ustawienia w Opcje → Opcje programu → Wysyłka kom. do klientów → Powiadomienia eksportowe.

Aby mechanizm rozsyłał automatycznie powiadomienia AES  należy zaznaczyć checkbox ‘wysyłaj automatycznie komunikaty do klientów‘.
Do rozsyłania powiadomień niezbędne jest również zadeklarowanie odpowiednich adresów email przy firmie: Tablice → Firmy… → zakładka 2. Dod. adresy e-mail → Edytuj.

 

Dokładny opis ustawień rozsyłania komunikatów dostępny jest na stronie: Ustawianie opcji powiadomień przy rozsyłaniu komunikatów celnych do klientów.

Konfiguracja konta email do wysyłki komunikatów do klientów

Aby komunikaty zostały rozesłane do klientów konieczne jest skonfigurowanie konta email, które będzie służyło do wysyłki. Konfiguracja jest dostępna po wybraniu z menu głównego Opcje → Opcje programu → Wysyłka kom. do klientów → Konfiguracja konta email użytkownika/wspólne.

Statusy

Możliwe statusy:
– NieDotyczy – oznacza, że nie będzie wysyłane powiadomienie gdyż zgodnie z “Opcjami programu” i danymi na SAD-zie nie jest ono wymagane
– NieRozeslano – oznacza, że powinno być wysłane powiadomienie lecz nie zostało jeszcze wysłane
– Rozeslano – oznacza, że zostało wysłane powiadomienie
– BladWysylki – oznacza, że powiadomienie nie zostało wysłane z powodu błędu wysyłki
– RozCzesciowo – oznacza, że statusy zestawów są różne

Statusy można podejrzeć na liście SAD-ów w kolumnach IE529, IE509, IE599, na liście komunikatów dokumentu SAD w kolumnie Rozesłano oraz w module e-mail i komunikatów w kolumnie Rozesłano.
Jest również opcja pod prawym przyciskiem myszy na dokumencie SAD: Operacje AES → Pokaż statusy wysyłki powiadomień.

Ręczne rozsyłanie powiadomień 

Powiadomienia AES można również rozesłać ręcznie. Opcja jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy na dokumencie SAD (PPM → Operacje AES → Roześlij ponownie komunikaty z AES…/ Roześlij ponownie komunikaty z AES na adres… ) bądź na komunikacie w module e-mail i komunikatów.

Po wybraniu opcji otworzy się okno wyboru opcji rozsyłania, w którym można sprecyzować schemat rozsyłania.

Opcja ‘Roześlij ponownie powiadomienie na adres’ działa tak samo z tym, że przed wyborem szablonu, użytkownik ma możliwość wskazania adresu email.

Dział pomocy