Główna / Pomoc / Zrywanie połączenia

Zrywanie połączenia

Zrywanie połączenia

Błąd o treści podobnej do tej:
Unable to complete network request to host (…). Error writing data to the connection.
Istniejące połączenie zostało gwałtownie zamknięte przez zdalnego hosta.
wynika z zerwania połączenia stacji roboczej z serwerem bazy danych. Utrata połączenia może mieć różne przyczyny, z których najczęstsze to:
 • błąd wewnętrzny serwera Firebird (następuje chwilowe zatrzymanie serwera, po czym serwer jest ponownie uruchamiany przez usługę Firebird Guardian) – błędy Firebirda występują znacznie częściej w wersji 1.5, niż nowszych, dlatego zalecamy zainstalowanie wersji Firebird 2.5 lub wyższe,
 • nieprawidłowo skonfigurowany program antywirusowy (na serwerze lub na stacji roboczej), który może zakłócać komunikację z serwerem, np. zablokować lub opóźnić dostęp programu Huzar Software do sieci (szczegółowe informacje na stronie: konfiguracja programów antywirusowych) – jest to najczęstsza przyczyna problemów,
 • zapora internetowa (firewall) rozłączająca połączenia sieciowe (np. zablokowany port 3050, po którym komunikuje się firebird),
 • wyłączony serwer (czyli komputer, na którym znajduje się baza danych) lub serwer się zawiesił,
 • restart serwera bazodanowego,
 • przeciążenie serwera (komputera, na którym znajdują się bazy danych). Należy sprawdzić:
  • ilość całkowitej/wolnej pamięci RAM (co najmniej 4 GB),
  • ilość wolnego miejsca na dysku C oraz na dysku, na którym są bazy danych,
  • obciążenie procesora,
  • czy procesor serwera jest wielordzeniowy lub czy jest wiele procesorów (wówczas najlepiej używać Firebirda 2.5 w wersji SuperClassic),
  • czy jest zainstalowany kontroler RAID (wersja 5 bardzo spowalnia zapis danych do bazy),
  • czy są zainstalowane/skonfigurowane programy antywirusowe i firewalle sprawdzające pakiety wysyłane do serwera Firebird,
 • działanie wygaszacza ekranu, lub włączonego trybu oszczędzania energii na serwerze (np. wyłączanie dysków itp.),
 • przeciążenie sieci, zbyt wolne połączenie sieciowe (programy nie mogą łączyć się z serwerem przez internet!).
  Aby sprawdzić przeciążenie, należy wykonać ping do serwera Firebird z linii poleceń (uruchamianej przez Start Uruchom wpisać “cmd” potwierdzić Enter), poleceniem: “ping adresIP_lub_nazwaSerwera -l 8192″ (parametr -l oznacza, że wysyłane będą pakiety 8 kB – używane domyślnie przez Firebirda), np.:
  ” ping 192.168.1.109 -l 8192 ”
  Opóźnienie nie powinno być większe niż 2 ms,
 • nieprawidłowa konfiguracja sieci,
 • użycie nazwy komputera pełniącego rolę serwera bazy danych zamiast jego adresu IP: niewłaściwe skonfigurowany dns lub jego brak,
 • źle stykający kabel sieciowy – należy sprawdzić, czy okablowanie działa poprawnie,
 • awaria urządzeń sieciowych (koncentrator/router itd).

Dział pomocy