Główna / Produkt / WinSkład

WinSkład

WinSkład

Skład celny jest instytucją ustanowioną przez przepisy Unijnego Kodeksu Celnego (Art. 240). Składem celnym jest każde miejsce uznane przez organy celne i podlegające ich kontroli, w którym towary mogą być składowane zgodnie z ustalonymi warunkami. Skład celny pozwala na składowanie towarów wspólnotowych oraz niewspólnotowych.

Do czego służy WinSkład?

Za pomocą programu WinSkład można prowadzić pełną gospodarkę magazynową składu celnego w zakresie wymaganym przez przepisy prawa celnego. Wymaga zainstalowanego programu WinSAD.

Funkcje programu WinSkład:

 • prowadzenie ewidencji specyfikacji przywozowych i kwitów przywozowych oraz specyfikacji wywozowych i kwitów wywozowych,
 • wprowadzenia na skład celny na podstawie dokumentów SAD wygenerowanych w programie WinSAD,
 • rozliczanie nieopróżnionych i opróżnionych dostaw (wskazanie wywozu, który opróżnia dostawy),
 • zarządzanie zabezpieczeniem (długiem celnym) składu,
 • prowadzenie ewidencji materiałowej (zestawień towarów składu celnego),
 • tworzenie zestawień magazynowych (według jednakowych nazw albo symboli towarów),
 • przyjmowanie towarów na skład celny na podstawie dokumentów SAD,
 • udostępnianie historii wydań towaru ze składu,
 • odtwarzanie stanu towarowego składu z datą wsteczną,
 • prowadzenie kart asortymentowych,
 • czasowe wyprowadzanie (powrót) oraz przemieszczanie towarów do innego składu celnego,
 • udostępnianie wielu sposobów wybierania towarów specyfikacji wywozowej (pojedynczo, grupowo, całą sprawą lub jej część oraz wg makiet),
 • drukowanie różnego rodzaju zestawień towarów znajdujących się na składzie celnym,
 • archiwizowanie wszystkich danych.

Zalety stosowania technologii klient-serwer:

 • wydajność: w przypadku dużej ilości danych wzrost wydajności może być nawet kilkunastokrotny,
 • niezawodność: baza danych odporna jest na nieprzewidziane zachowanie aplikacji klienckich w sytuacjach awaryjnych – przy braku zasilania, zawieszeniach komputerów,
 • skalowalność: aby uzyskać większą wydajność wystarczy wymienić serwer bazodanowy,
 • stabilność: możliwość wykorzystania systemu Linux bądź systemów serwerowych Microsoft Windows pozwala na nieprzerwaną dostępność bazy danych przez lata.

Program jest zabezpieczony za pomocą układu szyfrującego zakładanego na port szeregowy lub hasłem sprzętowym.

Oferujemy aktualizację oprogramowania. Na życzenie klienta realizujemy zamówienia na konwertery danych do i z innych formatów danych.

Współpraca z WinSAD:

Wprowadzenie towaru na skład celny wymaga przygotowania importowego dokumentu SAD w programie WinSAD. Dane z SAD-u są eksportowane do specjalnego bufora. Dane z bufora są czytane programem WinSkład. Wyprowadzenie towaru ze składu przebiega w odwrotnej kolejności: program WinSkład przygotowuje specyfikacje towarów wywożonych ze składu. Specyfikacja jest przesyłana poprzez bufor do programu WinSAD, który na jej podstawie przygotowuje importowy dokument SAD ze składu. Poglądowy schemat współpracy obu programów przedstawiliśmy na rysunku.

Wymagania programu. Aplikacje klienckie:

 • komputer zgodny z IBM PC z procesorem 1 GHz lub szybszym,
 • system operacyjny Windows 10 lub nowszy,
 • 1 GB RAM;
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku (program, pliki serwera bazy, tablice programów, zbiory tymczasowe),
 • wolny port USB w komputerze,
 • rozdzielczość ekranu 1024X768 lub większa,
 • dowolna drukarka (igłowa, atramentowa, laserowa) do sporządzania wydruków,
 • uprawnienia do modyfikacji plików w katalogu, w którym zainstalowany jest program.

Wymagania programu. Serwer bazodanowy:

 • komputer z procesorem Pentium IV lub Athlon XP (lub nowsze), 2 GB RAM, 4 GB wolnej przestrzeni dyskowej (pliki serwera bazy, utworzone tablice programów, zbiory tymczasowe),
 • system operacyjny zgodny z wymaganiami używanego serwera bazodanowego (Windows, Linux, i inne);
 • połączenie sieciowe 100Mbps;
 • Program WinSkladIB współpracuje z FirebirdSQL 2.5.8 lub nowszym. Silnik baz danych FirebirdSQL jest programem darmowym;
 • Program WinSkladMS współpracuje z następującymi serwerami MSSQL: SQL Server Express 2012 (darmowy) oraz pełną wersją SQL Server 2012 lub nowszym.

Uwaga! Program WinSkład wymaga zainstalowanego programu WinSAD.

W przypadku instalacji wielostanowiskowych program do pracy wymaga instalacji darmowej bazy FireBirdSQL. Szczegółowe informacje na temat FirebirdSQL można znaleźć na stronach www.firebirdsql.org i www.ibphoenix.com. Wersja sieciowa WinSkładIB nie może pracować na sieci Novell, wynika to z ograniczeń technicznych bazy FireBirdSQL.

Program WinSkładMS wymaga SQL Server 2012 (brak wsparcia dla 2008).

Cennik programu WinSkład

WinSkład
pierwsze stanowisko 2950 zł
kolejne stanowiska 1500 zł

Cennik aktualizacji na rok 2023

Aktualizacja WinSkład wraz z obsługą RPS
pierwsze stanowisko 1560 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 1404 zł /pół roku

Podane ceny są cenami netto; należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

Przy zakupie programów istnieje możliwość płatności ratalnej (dzierżawa).

Oprogramowanie posiada miesięczną aktualizację w ramach zakupu.

Wersja demonstracyjna programu WinSkład

Istnieje możliwość przetestowania programu WinSkład. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Instrukcja obsługi programu WinSkład

Instrukcja obsługi w formacie PDF (Adobe Acrobat).
Pobierz instrukcję (1 MB).