Główna / Produkt / WinSkład

WinSkład

WinSkład

Skład celny jest instytucją ustanowioną przez przepisy Unijnego Kodeksu Celnego (Art. 240). Składem celnym jest każde miejsce uznane przez organy celne i podlegające ich kontroli, w którym towary mogą być składowane zgodnie z ustalonymi warunkami. Skład celny pozwala na składowanie towarów wspólnotowych oraz niewspólnotowych.

Do czego służy WinSkład?

Za pomocą programu WinSkład można prowadzić pełną gospodarkę magazynową składu celnego w zakresie wymaganym przez przepisy prawa celnego. Wymaga zainstalowanego programu WinSAD.

Funkcje programu WinSkład:

 • prowadzenie ewidencji specyfikacji przywozowych i kwitów przywozowych oraz specyfikacji wywozowych i kwitów wywozowych,
 • wprowadzenia na skład celny na podstawie dokumentów SAD wygenerowanych w programie WinSAD,
 • rozliczanie nieopróżnionych i opróżnionych dostaw (wskazanie wywozu, który opróżnia dostawy),
 • zarządzanie zabezpieczeniem (długiem celnym) składu,
 • prowadzenie ewidencji materiałowej (zestawień towarów składu celnego),
 • tworzenie zestawień magazynowych (według jednakowych nazw albo symboli towarów),
 • przyjmowanie towarów na skład celny na podstawie dokumentów SAD,
 • udostępnianie historii wydań towaru ze składu,
 • odtwarzanie stanu towarowego składu z datą wsteczną,
 • prowadzenie kart asortymentowych,
 • czasowe wyprowadzanie (powrót) oraz przemieszczanie towarów do innego składu celnego,
 • udostępnianie wielu sposobów wybierania towarów specyfikacji wywozowej (pojedynczo, grupowo, całą sprawą lub jej część oraz wg makiet),
 • drukowanie różnego rodzaju zestawień towarów znajdujących się na składzie celnym,
 • archiwizowanie wszystkich danych,
 • komunikację z systemem RPS – więcej informacji.

Oferujemy aktualizację oprogramowania. Na życzenie klienta realizujemy zamówienia na konwertery danych do i z innych formatów danych.

Współpraca z WinSAD:

Wprowadzenie towaru na skład celny wymaga przygotowania importowego dokumentu SAD w programie WinSAD. Dane z SAD-u są eksportowane do specjalnego bufora. Dane z bufora są czytane programem WinSkład. Wyprowadzenie towaru ze składu przebiega w odwrotnej kolejności: program WinSkład przygotowuje specyfikacje towarów wywożonych ze składu. Specyfikacja jest przesyłana poprzez bufor do programu WinSAD, który na jej podstawie przygotowuje importowy dokument SAD ze składu. Poglądowy schemat współpracy obu programów przedstawiliśmy na rysunku.

Ze względu na tak silne powiązania między tymi programami konieczne jest utrzymywanie ich w kompatybilnych wersjach, tzn. należy aktualizować oba programy na raz. W przypadku zamknięcia składu – by zapewnić możliwość wglądu do archiwalnych danych np. dla UC – użytkownik zachowuje bazę WinSkładu oraz WinSADu oraz odpowiednie wersje obu programów.. Telefonicznie lub mejlowo udzielamy dokładnych instrukcji w tym zakresie.


Wymagania techniczne są opisane tu.


Cennik programu WinSkład

WinSkład
pierwsze stanowisko 2950 zł
kolejne stanowiska 1500 zł

Cennik aktualizacji na rok 2024

Aktualizacja WinSkład wraz z obsługą RPS
pierwsze stanowisko 1716 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 1542 zł /pół roku

Podane ceny są cenami netto; należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

Oprogramowanie posiada miesięczną aktualizację w ramach zakupu.

Przy zakupie programów istnieje możliwość płatności ratalnej (dzierżawa).

Wersja demonstracyjna programu WinSkład

Istnieje możliwość przetestowania programu WinSkład. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Instrukcja obsługi programu WinSkład

Instrukcja obsługi w formacie PDF (Adobe Acrobat).
Pobierz instrukcję (1 MB).