Główna / Dealerzy i klienci

Nasi Dealerzy

maps

Nasi Klienci

Odbiorcami naszego oprogramowania jest wiele uznanych firm, w tym agencje celne, firmy spedycyjne, podmioty gospodarcze dokonujące wymiany towarowej z zagranicą.

Nasze programy WinSADEU, WinSADIB oraz WinSADMS zakupione zostały przez ponad 2000 firm.