Główna / Produkt / Co kupić?

Co kupić?

Co kupić?

Firma Huzar Software oferuje wiele produktów służących m.in. do odpraw celnych, obsługi różnych procedur celnych, obsługi przemieszczeń akcyzowych itd.

Poniżej znajdują się uproszczone informacje na temat produktów, które są niezbędne bądź pomocne w przypadku obsługi różnych procedur celnych. Jeżeli interesują Państwa szczegółowe informacje na temat naszych produktów, prosimy o kontakt z nami.

 

Zakres usług Nasze propozycje
Odprawy importowe
 • program WinSAD (wypełnianie dokumentów celnych)

opcjonalne:

 • moduł ICS (przywozowe deklaracje skrócone)
 • moduł NCTS (obsługa procedury tranzytu)
 • moduły na zamówienie (patrz niżej)
Odprawy eksportowe
 • program WinSAD (wypełnianie dokumentów celnych)

opcjonalne:

 • moduł NCTS (obsługa procedury tranzytu)
 • moduły na zamówienie (patrz niżej)
Tranzyt
 • program WinSAD (wypełnianie dokumentów celnych)
 • moduł NCTS (obsługa procedury tranzytu)

opcjonalne:

 • moduł TIR (drukowanie karnetów TIR)
 • moduł TranzytDE (otwieranie tranzytu w Niemczech)
 • moduł Zamknięcia tranzytowe (wbudowany w program)
 • moduły na zamówienie (patrz niżej)
Odprawy w procedurze uproszczonej
 • program WinSAD (wypełnianie dokumentów celnych)
 • moduł Rejestr (obsługa rejestru procedur uproszczonych)

opcjonalne:

 • moduł ICS (przywozowe deklaracje skrócone)
 • moduł NCTS (obsługa procedury tranzytu)
 • moduły pocztowe (Exchange, Lotus Notes)
 • moduły na zamówienie (patrz niżej)
Deklaracje Intrastat

jeden z programów:

 • Intrastat (wypełnianie faktur oraz deklaracji Intrastat – obsługa wielu firm)
 • MiniIntrastat (wypełnianie faktur oraz deklaracji Intrastat – obsługa jednej firmy)
 • WinSAD oraz moduł Intrastat
  (dla użytkowników WinSAD, obsługa jednej firmy)
Dokumenty CMR

jeden z programów:

 • WinSAD (wypełnianie dokumentów celnych oraz CMR)
 • MiniIntrastat (wypełnianie faktur oraz CMR)
Inne dokumenty
 • program WinSAD (wypełnianie dokumentów SAD, CMR, EUR, świadectw pochodzenia)
 • dodatkowe moduły do wypełniania poszczególnych dokumentów: ATR, C-05, CIM, SMGS, TIR, ADT, UDT, WPR1/COM7
Obsługa składu celnego
 • program WinSkład (obsługa składu celnego) oraz
 • program WinSAD (wypełnianie dokumentów SAD)

opcjonalne:

 • Autozamykacz (integracja WinSAD i WinSkład: automatyczne zamykanie spraw w WinSkład na podstawie odpraw dokonanych w WinSAD)
 • moduły na zamówienie (np. integracja z zewnętrznymi systemami lub import danych z plików – patrz niżej)
Procedury specjalne:
– uszlachetnianie czynne oraz bierne
– końcowe przeznaczenie
– uprzedni wywóz
 • program WinUCZ (obsługa procedur specjalnych) oraz
 • program WinSAD (wypełnianie dokumentów SAD)

opcjonalne:

 • Autozamykacz (integracja WinSAD i WinUCZ: automatyczne zamykanie spraw w WinUCZ na podstawie odpraw dokonanych w WinSAD)
 • moduły na zamówienie (np. integracja z zewnętrznymi systemami lub import danych z plików – patrz niżej)
Magazyn czasowego składowania
 • program MagCS (obsługa magazynu czasowego składowania)

zalecane / wymagane także:

 • program WinSAD (wypełnianie dokumentów celnych: SAD, DSK, PWD)
 • moduł Terminator (integracja MagCS i WinSAD: automatyczne odprawy przesyłek w MagCS na podstawie odpraw dokonanych w WinSAD)
Akcyza
(przemieszczenia akcyzowe)
 • program Akcyza (obsługa przemieszczeń akcyzowych, komunikacja z EMCS)

opcjonalne:

 • program WinSAD (wypełnianie dokumentów celnych)
e-Przewozy
 • program HuzarSENT (obsługa systemu kontroli przewozu towarów wrażliwych)
  Agencje celne
  • oprogramowanie do odpraw celnych (jak powyżej)

  opcjonalne:

  • moduł Zlecenia (wystawianie not obciążeniowych za należności celne)
  Usprawnienie pracy
  • Składnica dokumentów (przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej; umożliwia np. powiązanie skanów upoważnień, faktur itp. z dokumentami SAD)
  • moduły na zamówienie (np. integracja z zewnętrznymi systemami lub import danych z plików – patrz niżej)
  Moduły na zamówienie
  • konwertery danych (import danych z innych systemów: z plików, z baz danych)
  • integracje systemów (współpraca z oprogramowaniem obcym, np. SAP, ERP, WMS, własne systemy)
  • moduły do obsługi zaawansowanych procesów biznesowych

  Pełna lista naszych programów: programy Huzar Software.

  Pełna lista modułów dodatkowych do naszych programów: moduły dodatkowe.