Główna / Moduły / MagCS WWW / MagCSAdminIB

MagCS WWW / MagCSAdminIB

MagCS WWW / MagCSAdminIB

Do czego służą moduły MagCS WWW oraz MagCSAdminIB?

Strona MagCS WWW jest rozszerzeniem programu MagCSIB. Umożliwia podgląd przesyłek za pomocą przeglądarki internetowej (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome). Modułem wspomagającym stronę MagCS WWW jest MagCSAdminIB, który odpowiedzialny jest za konfigurację dostępu użytkowników do strony MagCS WWW

 
 
Instalacja i konfiguracja modułu MagCSAdminIB

Do korzystania z modułu MagCSAdminIB konieczne jest posiadanie licencji programu MagCSIB. Następnie należy do katalogu z programem skopiować plik modułu – HSPlugMagCSAdminIB.dll. Plik ten można:

  • pobrać z serwisu online
  • otrzymać e-mailem z firmy Huzar Software

Użytkowników, którzy chcą przetestować moduł MagCSAdmin prosimy o kontakt – huzar@huzar.pl.

Po skopiowaniu modułu do katalogu z programem i uruchomieniu MagCSIB, informacja o module (nazwa, wersja) powinna pojawić się w menu Opcje -> Konfiguracja modułów. Główne okno modułu dostępne jest w menu Tablice -> MagCSAdmin -> Użytkownicy.

 
 
Instalacja i konfiguracja serwisu MagCS WWW

Aby zainstalować serwis MagCS WWW należy posiadać dowolny serwer www (np. Apache, IIS) ze skonfigurowaną obsługą PHP, działający pod kontrolą dowolnego systemu operacyjnego (np.: Windows, Unix/Linux). Plik serwisu MagCS WWW należy pobrać ze strony online, następnie rozpakować go do katalogu stron serwera WWW. Aby uruchomić serwis należy w oknie przeglądarki wpisać adres serwera WWW wraz z nazwą katalogu, do którego rozpakowany został plik (np.: http://127.0.0.1/MagCSWWW lub https://192.168.1.1:443/MagCSWWW).

 

Pierwsze uruchomienie serwisu przekieruje użytkownika na stronę asystenta konfiguracji, który wspomoże użytkownika w procesie konfiguracji serwisu.

Pierwszy etap konfiguracji to ustawienia PHP, tabela w której przedstawione są nazwy opcji, aktualne wartości, wartości zalecane przez firmę Huzar Software oraz opis/komentarz do opcji.

 

W przypadku gdy konfiguracja PHP jest niewłaściwa, odpowiednia pozycja w tabeli uzyska status błędu wraz z odpowiednim komentarzem w kolumnie “Uwagi”.

 

Zmiany konfiguracji PHP należy zweryfikować odświeżając stronę asystenta konfiguracji lub klikając przycisk “Sprawdź” wyświetlony poniżej tabeli. 

W przypadku gdy konfiguracja PHP jest prawidłowa na ekranie ujrzymy stosowny komunikat.

Drugi etap konfiguracji to baza danych Firebird. Należy wypełnić pola “Adres serwera” (Uwaga! MagCS WWW jest tylko rozszerzeniem programu MagCSIB, do swojego działania wymaga posiadania zainstalowanego programu MagCSIB, jako adres serwera należy podać adres do bazy danych programu MagCSIB), “Użytkownik” oraz “Hasło”, a następnie wcisnąć przycisk “Generuj”, który przygotuje plik konfiguracyjny.

Jeśli uprawnienia do katalogu serwera przechowującego plik konfiguracyjny pozwalają na zapis pliku dla asystenta konfiguracji, wciśnięcie przycisku “Utwórz plik konfiguracyjny” spowoduje utworzenie pliku oraz wyświetlenie komunikatu informujacego o prawidłowej konfiguracji.

W przypadku braku stosownych uprawnień zapisu na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie wraz z informacją o konieczności ręcznego stworzenia pliku.

Trzeci etap konfiguracji przedstawia dodatkowe opcje, zalecane przez firmę Huzar Software, poprawiające bezpieczeństwo i funkcjonowanie serwisu.

Po prawidłowym skonfigurowaniu serwisu na ekranie wyświetlony zostanie przycisk, którego kliknięcie wyświetli stronę logowania serwisu.

 

   

 
Obsługa wielu baz danych

Strona MagCS WWW może zostać podłączona do wielu baz danych, by umożliwić wyszukiwanie przesyłek we wszystkich oddziałach firmy. Konfigurację kolejnych baz danych należy przeprowadzić ręcznie poprzez dopisanie do pliku MagCSWWW/setup/config.php dodatkowej konfiguracji baz danych (wzorem dla pliku konfiguracji jest plik MagCSWWW/setup/config_example.php zawierający format oraz opis parametrów pliku). Każda kolejna baza danych powinna być dodana w następujący sposób:

$dbX = ““;
$userX = “ $passX = “

gdzie X oznacza numer kolejnej obsługiwanej bazy danych począwszy od 1.

Uwaga! Dla systemów Windows w ścieżce stosuje się podwójny znak Backslash (\) – (przykład: 127.0.0.1:C:\sciezka\do\MagCSIB.FDB), dla systemów Unix w ścieżce stosuje się pojedynczy znak Slash (/) – (przykład: 127.0.0.1:/sciezka/do/MagCSIB.FDB).

Hasło użytkownika bazy danych należy podać w postaci zaszyfrowanej. Aby zaszyfrować hasło należy uruchomić generator hasła dostępny w MagCS WWW wpisując w przeglądarce http:///MagCSWWW/tools/password.php.

 

W przypadku problemów połączenia z wybraną bazą danych, użytkownikowi posiadającemu uprawnienia Administatora na stronie MagCS WWW wyświetli się odpowiedni komunikat.