Główna / Produkt / Akcyza

Akcyza

Akcyza

Do czego służą programy Akcyza?

Od 1 stycznia 2011 wszystkie wspólnotowe przemieszczenia akcyzowe z zawieszeniem poboru akcyzy muszą być rejestrowane w systemie EMCS PL. Firma Huzar Software oferuje oprogramowanie Akcyza, wspomagające obsługę systemu EMCS w Państwa firmie.

System EMCS, czyli System Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych, służy do informatycznej obsługi operacji związanych z przesyłaniem i kontrolowaniem wyrobów akcyzowych takich jak: energia, paliwo, gaz, alkohol i wyroby tytoniowe. Obsługa w EMCS dotyczy procedury zawieszenia poboru akcyzy, a więc dotyczy produktów przemieszczanych bez zapłaconej akcyzy. System EMCS zastępuje papierową formę dokumentów ADT (Administracyjnych Dokumentów Towarzyszących).

Elektroniczny system EMCS jest w Polsce obowiązkowy od 1 stycznia 2011 dla przemieszczeń wewnątrzwspólnotowych.

Program Akcyza nie służy do prowadzenia ewidencji w składach podatkowych.

Program Akcyza umożliwia:

 1. tworzenie, sprawdzenie poprawności oraz wysłanie wszystkich komunikatów obsługiwanych przez system EMCS.

Dla nadawcy towaru są to m.in. powiadomienie o wysyłce wyrobów (PL814), projekt dokumentu e-AD/ADT (PL815) czy zmiana miejsca przeznaczenia (IE813).

Dla odbiorcy towaru są to m.in. zawiadomienie o przybyciu towaru (PL817) oraz raport odbioru (IE818).

 1. szybkie wypełnianie komunikatów z użyciem danych symboli/indeksów, słowników i notesów
 2. odbieranie komunikatów z systemu EMCS, wyświetlanie historii pobranych komunikatów oraz przedstawianie ich w formie graficznej
 3. powiązanie/integrację przemieszczeń akcyzowych z odprawami celnymi w programie WinSAD (projekt zostanie zrealizowany w późniejszym terminie)
 4. automatyczną wysyłkę z wykorzystaniem kont email poprzez protokoły IMAP/POP3 i SMTP lub poprzez dodatkowo płatne moduły współpracujące z Lotus Notes oraz Microsoft Exchange
 5. automatyczną wysyłkę przez webservice (obsługa webservice zostanie dodana do oprogramowania Huzar Software w późniejszym terminie)
 6. informowanie o statusie przemieszczenia akcyzowego, w tym o zakończeniu operacji przemieszczenia i zwolnieniu zabezpieczenia, oraz konieczności wysłania określonych komunikatów
 7. wydruk papierowych wersji dokumentów elektronicznych
 8. organizację pracy przy obsłudze przemieszczeń, poprzez przydzielanie pracy do określonych użytkowników oraz sortowanie i filtrowanie listy przemieszczeń
 9. przygotowanie zestawień/raportów o wykonanych przemieszczeniach
 10. import/eksport danych przemieszczeń do plików
 11. dostarczanie e-AD w sytuacjach awaryjnych
 12. automatyczne tworzenie danych przemieszczenia na podstawie dokumentu EAD (komunikatu IE801 odebranego z EMCS)
 13. automatyczne wyliczanie kwoty zabezpieczenia akcyzowego z użyciem wspólnotowej taryfy celnej; kwota jest sprawdzana z modułem Gwarancji, w którym gwarancje są automatycznie saldowane poprzez komunikację z OSOZ (moduł Gwarancji jest dodatkowo płatny)
 14. wgląd w dane wspólnotowej taryfy celnej, po rejestracji firmy w Ministerstwie Finansów – szczegóły na stronie https://www.huzar.pl//taryfa-celna-isztar-taric/
 15. podgląd kwoty zabezpieczenia (dane z systemu OSOZ) z wykorzystaniem modułu gwarancji firmy Huzar Software. Moduł gwarancji można zakupić osobno. Więcej o module gwarancji można znaleźć na stronie https://www.huzar.pl//moduly/gwarancje-osoz2/
 16. wydruk ewidencji wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę oraz wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 23.08.2010 w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1062, § 5 i 6).:
  – ewidencja nadawcy
  – ewidencja odbiorcy
  – zestawienie niedoborów i nadwyżek (tylko kody CN)
  – zestawienie niedoborów i nadwyżek (szczegóły przemieszczenia)
  oraz wydruki ewidencji wyrobów spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. z 2015 poz.2361):
  – ewidencja wyrobów wprowadzonych do składu podatkowego (§ 23 pkt.1 rozporządzenia)
  – ewidencja wyrobów wyprowadzonych ze składu podatkowego (§ 23 pkt.6 rozporządzenia)
  – ewidencja wyrobów wymagających koncesji nabywanych wewnątrzwspólnotowo na rzecz innego podmiotu (§ 31 rozporządzenia)
 17. wypełnianie i wydruk dokumentów CMR
 18. obsługę nowych komunikatów e-DD
 19. przemieszczenia akcyzowe z zapłaconą akcyzą e-SAD
 20. prowadzenie ewidencji elektronicznych wymienionych w art. 138a-138l i art.138o Ustawy o podatku akcyzowym. Więcej informacji o module.

Dodatkowo nasza firma oferuje:

 • usługi integracji naszego oprogramowania z systemami informatycznymi klientów. W przypadku zainteresowania integracją, prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów
 • pomoc techniczną, która dostępna jest wraz z usługą aktualizacji oprogramowania. Więcej o zakresie pomocy technicznej można znaleźć na stronie https://www.huzar.pl/warunki-opieki-autorskiej/
 • szkolenie pracowników oraz pomoc przy instalacji oraz uruchomieniu oprogramowania.

Dostępność/wymagania programów

Program Akcyza jest dostępny w dwóch wersjach baz danych:

 • AkcyzaIB współpracuje z FirebirdSQL 2.5.8 lub nowszym. Silnik baz danych FirebirdSQL jest programem darmowym
 • AkcyzaMS współpracuje z serwerami MSSQL: SQL Server Express 2012 (darmowe) oraz pełną wersją SQL Server 2012 lub nowszym.

Wymagania programu. Aplikacje klienckie:

 • komputer zgodny z IBM PC z procesorem 1 GHz lub szybszym,
 • system operacyjny Windows 8 lub nowszy,
 • 1 GB RAM;
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku (program, pliki serwera bazy, tablice programów, zbiory tymczasowe),
 • wolny port USB w komputerze,
 • rozdzielczość ekranu 1024X768 lub większa,
 • dowolna drukarka (igłowa, atramentowa, laserowa) do sporządzania wydruków,
 • uprawnienia do modyfikacji plików w katalogu, w którym zainstalowany jest program.

Wymagania programu. Serwer bazodanowy:

 • komputer z procesorem Pentium IV lub Athlon XP (lub nowsze), 2 GB RAM, 4 GB wolnej przestrzeni dyskowej (pliki serwera bazy, utworzone tablice programów, zbiory tymczasowe),
 • system operacyjny zgodny z wymaganiami używanego serwera bazodanowego (Windows, Linux, i inne);
 • połączenie sieciowe 100Mbps.

Pomocne informacje:

Lista komunikatów stosowanych w systemie EMCS: komunikaty w EMCS.

Skrócona instrukcja – tworzenie przemieszczenia krok po kroku: pierwsze kroki.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu EMCS oraz specyfikacje techniczne znajdują się na stronach Służby Celnej: EMCS.

Cennik programu Akcyza

Akcyza
pierwsze stanowisko 1100 zł
kolejne stanowiska 800 zł

Istnieje możliwość dzierżawy oprogramowania, gdzie 1/12 ceny licencji oprogramowania jest płacona w ratach równych przez 13 miesięcy, po upływie których użytkownikowi przysługuje bezterminowa licencja na oprogramowanie. Rezygnacja w dowolnym momencie w ciągu 13 miesięcy dzierżawy oznacza utratę praw do licencji oprogramowania. Do każdej raty należy doliczyć koszt miesięcznej aktualizacji.

Do końca roku 2011 wszystkim klientom przysługuje bezpłatna aktualizacja oprogramowania.

W przypadku pytań o oprogramowanie lub ofertę, prosimy o kontakt pod nr telefonu 71-345-62-91 lub adresem huzar@huzar.pl

Cennik aktualizacji na rok 2023

Aktualizacja Akcyza
pierwsze stanowisko 666 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 600 zł /pół roku

* Cena za jedno, kolejne stanowisko. W przypadku 2 lub więcej pojedynczych stanowisk wszystkie liczone są jako “kolejne stanowiska”.

Wersja demonstracyjna programu

Istnieje możliwość przetestowania programu Akcyza. Zainteresowanych prosimy o kontakt

Instrukcja obsługi programu Akcyza

Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi w formacie PDF. Pobierz instrukcję.