Główna / Produkt / Akcyza

Akcyza

Akcyza

Do czego służy program Akcyza?

Od 1 stycznia 2011 wszystkie wspólnotowe przemieszczenia akcyzowe z zawieszeniem poboru akcyzy muszą być rejestrowane w systemie EMCS PL. Firma Huzar Software oferuje oprogramowanie Akcyza, wspomagające obsługę systemu EMCS.

Za pośrednictwem dodatkowego modułu Ewidencje możliwe jest prowadzenie ewidencji elektronicznych wymienionych w art. 138a-138l i art.138o Ustawy o podatku akcyzowym, już wkrótce obowiązkowych w formie elektronicznej. Więcej informacji o module.

Program Akcyza umożliwia:

 1. tworzenie, sprawdzenie poprawności oraz wysłanie wszystkich komunikatów obsługiwanych przez system EMCS: e-AD (przemieszczenia z zawieszonym poborem akcyzy), e-DD (przemieszczenia towarów objętych zwolnieniem od akcyzy lub opodatkowanych zerową stawką), e-SAD (przemieszczenia akcyzowe z zapłaconą akcyzą).
 2. szybkie wypełnianie komunikatów z użyciem danych symboli/indeksów, słowników i notesów
 3. odbieranie komunikatów z systemu EMCS, wyświetlanie historii pobranych komunikatów oraz przedstawianie ich w formie graficznej
 4. powiązanie/integrację przemieszczeń akcyzowych z odprawami celnymi w programie WinSAD
 5. automatyczną wysyłkę z wykorzystaniem konta email użytkownika
 6. automatyczną wysyłkę przez webservice
 7. informowanie o statusie przemieszczenia akcyzowego, w tym o zakończeniu operacji przemieszczenia i zwolnieniu zabezpieczenia, oraz konieczności wysłania określonych komunikatów
 8. wydruk papierowych wersji dokumentów elektronicznych
 9. organizację pracy przy obsłudze przemieszczeń, poprzez przydzielanie pracy do określonych użytkowników oraz sortowanie i filtrowanie listy przemieszczeń
 10. przygotowanie zestawień/raportów o wykonanych przemieszczeniach
 11. import/eksport danych przemieszczeń do plików
 12. dostarczanie e-AD w sytuacjach awaryjnych
 13. automatyczne tworzenie danych przemieszczenia na podstawie dokumentu e-AD (komunikatu IE801 odebranego z EMCS)
 14. automatyczne wyliczanie kwoty zabezpieczenia akcyzowego z użyciem wspólnotowej taryfy celnej; kwota jest sprawdzana z modułem Gwarancji, w którym gwarancje są automatycznie saldowane poprzez komunikację z OSOZ (moduł Gwarancji jest dodatkowo płatny)
 15. wgląd w dane wspólnotowej taryfy celnej, po rejestracji firmy w Ministerstwie Finansów – szczegóły na stronie https://www.huzar.pl//taryfa-celna-isztar-taric/
 16. podgląd kwoty zabezpieczenia (dane z systemu OSOZ) z wykorzystaniem modułu Zabezpieczenia
 17. wydruk ewidencji wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę oraz wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 23.08.2010 w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1062, § 5 i 6).:
  – ewidencja nadawcy
  – ewidencja odbiorcy
  – zestawienie niedoborów i nadwyżek (tylko kody CN)
  – zestawienie niedoborów i nadwyżek (szczegóły przemieszczenia)
  oraz wydruki ewidencji wyrobów spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. z 2015 poz.2361):
  – ewidencja wyrobów wprowadzonych do składu podatkowego (§ 23 pkt.1 rozporządzenia)
  – ewidencja wyrobów wyprowadzonych ze składu podatkowego (§ 23 pkt.6 rozporządzenia)
  – ewidencja wyrobów wymagających koncesji nabywanych wewnątrzwspólnotowo na rzecz innego podmiotu (§ 31 rozporządzenia)
 18. wypełnianie i wydruk dokumentów CMR.

Program Akcyza nie służy do prowadzenia ewidencji w składach podatkowych.

Dodatkowo nasza firma oferuje:

 • usługi integracji naszego oprogramowania z systemami informatycznymi klientów. W przypadku zainteresowania integracją, prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów
 • pomoc techniczną, która dostępna jest wraz z usługą aktualizacji oprogramowania. Więcej o zakresie pomocy technicznej można znaleźć na stronie https://www.huzar.pl/warunki-opieki-autorskiej/
 • szkolenie pracowników oraz pomoc przy instalacji oraz uruchomieniu oprogramowania.


Wymagania techniczne są opisane tu.


Pomocne informacje:

Lista komunikatów stosowanych w systemie EMCS: komunikaty w EMCS.

Skrócona instrukcja – tworzenie przemieszczenia krok po kroku: pierwsze kroki.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu EMCS oraz specyfikacje techniczne znajdują się na stronach Służby Celnej: EMCS.

Cennik programu Akcyza

Akcyza
pierwsze stanowisko 1100 zł
kolejne stanowiska 800 zł

W przypadku pytań o oprogramowanie lub ofertę, prosimy o kontakt pod nr telefonu 71-345-62-91 lub adresem huzar@huzar.pl

Cennik aktualizacji na rok 2024

Aktualizacja Akcyza
pierwsze stanowisko 732 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 660 zł /pół roku

* Cena za jedno, kolejne stanowisko. W przypadku 2 lub więcej pojedynczych stanowisk wszystkie liczone są jako “kolejne stanowiska”.

Wersja demonstracyjna programu

Istnieje możliwość przetestowania programu Akcyza. Zainteresowanych prosimy o kontakt

Instrukcja obsługi programu Akcyza

Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi w formacie PDF. Pobierz instrukcję.