Główna / Integracje / Konwertery danych

Konwertery danych

Konwertery danych

Program typu KONWERTER umożliwia przenoszenie danych z systemów informatycznych przedsiębiorstwa do programów Huzar Software (strzałka z numerem 1) bądź jakichkolwiek danych kontrahentów (strzałka z numerem 1a), którzy udostępniają je w postaci elektronicznej (np. kontrahent oprócz faktury papierowej, przysyła ją w postaci pliku programu Excel).

Ponadto, konwertery mogą eksportować dane do systemu informatycznego przedsiębiorstwa (strzałka z numerem 2) bądź generować inne użyteczne dane, takie jak raporty, faktury, itp. (strzałka z numerem 3).

KONWERTER jest tworzony na indywidualne zamówienie klienta, ponieważ przetwarzane są jego specyficzne dane. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że konwerter warto zamówić, gdy przetwarzamy kilkadziesiąt dokumentów źródłowych i każdy z nich zawiera powyżej 20 pozycji.

Przykład prostego konwertera

Większość konwerterów dotychczas stworzonych przez firmę Huzar Software pobiera dane przygotowane przez systemy informatyczne przedsiębiorstwa lub kontrahentów, uzupełnia je danymi pochodzącymi z baz programów Huzar Software (symbole, synonimy, opis towarów, baza firm, taryfa celna, tabele kursów itp.), baz zewnętrznych klienta bądź wpisanych ręcznie w konwerterze.

Następnie konwerter przekształca dane na postać akceptowalną przez programy Huzar Software (zazwyczaj są to pliki w formacie XML) bądź bezpośrednio zapisuje je w bazach tych programów.

Najprostszym przykładem konwertera jest program odczytujący plik tekstowy zawierający informacje o wielu fakturach i tworzący odpowiednią liczbę “faktur”, na podstawie których program WinSAD stworzy dokument SAD bądź przygotowuje dokumenty źródłowe dla programu Intrastat (tworzenie deklaracji Intrastat). Im więcej informacji zawartych jest w danych, tym mniej potrzeba czasu na ich uzupełnianie w tworzonych dokumentach.

Dodatkową funkcją “prostych” konwerterów jest możliwość aktualizacji baz programu WinSAD (np. bazy symboli) na podstawie dostarczonych danych.

Przykład zaawansowanego konwertera

Konwerter bardziej złożony pod względem realizowanych funkcji, może oczywiście realizować te same funkcje co “prosty” konwerter, ale zazwyczaj realizuje jeszcze wiele dodatkowych funkcji specyficznych dla wymagań użytkownika.

Uwaga! Na zamówienie wykonujemy konwertery importujące dane faktur i/lub zewnętrznych baz (symbole, firmy, opisy towarów, synonimy itp.) z zewnętrznych plików lub baz. Konwertery wykonywane są jako moduły do WinSAD i są dostępne jako dodatkowe opcje w menu wybranych okien programu bądź jako zewnętrzne, niezależne aplikacje. Importujemy dane z formatów *.xml, *.txt, *.csv, *.db, *.dbf, *.xls, *.html, czytamy pliki EDIFACT, a nawet pliki wydruków na drukarkę (gdy program posiadający dane nie ma funkcji ich eksportu). Konwertery mogą być proste (sam import danych) lub złożone (np. uczące się, utrzymujące własne podręczne bazy danych archiwizowane automatycznie wraz z bazą programu WinSAD, uzupełniające “w locie” importowane dane na podstawie taryfy, bazy symboli, konfiguracji modułu lub podpowiedzi użytkownika).

Firma Huzar Software wykonuje na zamówienie programy dostosowujące oferowane przez nas produkty do lokalnych potrzeb naszych użytkowników, np. konwertery danych do i z innych formatów niż obsługiwane przez nasze programy (dotyczy to głównie wczytywania faktur w postaci elektronicznej, importu danych o firmach z innych baz, jak również eksportu danych dokumentów SAD do innych programów). Również zmiany na życzenie użytkownika w programach Huzar Software, które mają indywidualny, jednostkowy charakter są realizowane w formie zamówienia.

nowości w programach

20.24
4.11
6.90
5.90
24.53
24.53
13.33
1.52
8.90
5.88