Główna / Moduły / API

API

HuzarAPI | Główne funkcje HuzarAPI | Instrukcje | Płatności | Aktualizacja

HuzarAPI

HuzarAPI jest to rozwiązanie umożliwiające komunikację oprogramowania zewnętrznego z aplikacjami Huzar Software. Korzystanie z funkcjonalności odbywa się za pomocą dodatkowego modułu HuzarAPI. Moduł umożliwia wymianę informacji za pomocą protokołu HTTP, który jest zabezpieczony bezpiecznym połączniem SSL\TLS.

Główne funkcje HuzarAPI

  • Odczytywanie dokumentu (np.SAD) z bazy danych według zadanych kryteriów
  • Odczytywanie statusu dokumentu według zdefiniowanych kryteriów
  • Odczytywanie listy dokumentów (np. SAD) według wskazanych kryteriów
  • Podbieranie listy dokumentów załączonych do dokumentów SAD (tylko w przypadku używania Składnicy Dokumentów)
  • Automatycznie tworzenie nowych dokumentów SAD w bazie WinSAD na podstawie przesłanych danych
  • Tworzenie kopii dokumentów w bazie danych (np. WinSAD) na podstawie wskazanego w bazie istniejącego dokumentu

 

Lista dodatkowych funkcjonalności może zostać rozwinięta oraz dostosowana do indywidulanych potrzeb klienta. Rozbudowa oraz dodanie nowych funkcji interfejsu jest możliwe za dodatkową opłatą. Nowe funkcje są dostępne dla wszystkich użytkowników modułu. Dodatkowy koszt zależy od stopnia skomplikowania rozwiązań zamówionych przez klienta.

Instrukcje i specyfikacje

Instrukcja w wersji 1.31 z 14.05.2024 PL

Instrukcja w wersji 1.31 z 14.05.2024 EN

Specyfikacja 1.31 z 14.05.2024

Schematy XSD oraz przykłady, wersja 1.31 z 14.05.2024

Płatności  

Odpłatność za moduł oparta jest na zasadzie comiesięcznej subskrypcji dla firmy. W momencie wstrzymania subskrypcji, nie będzie możliwe korzystnie z modułu od następnego miesiąca. Obowiązuje limit zgłoszeń, po przekroczeniu którego naliczane będą dodatkowe opłaty (200 zgłoszeń dziennie). Limit dotyczy tylko automatycznej wysyłki zgłoszeń za pomocą funkcji SENDSAD.

Aktualizacja w roku 2024

Aktualizacja API
łącznie za stanowiska 2646 zł / miesiąc