Główna / Produkt / WinUCZ

WinUCZ

WinUCZ

Do czego służy WinUCZ?

Program WinUCZ służy do obsługi procedur specjalnych: uszlachetniania czynnego/biernego oraz końcowego przeznaczenia. Za pomocą programu WinUCZ można prowadzić pełną gospodarkę magazynową surowców, z których wytwarzane są produkty kompensacyjne. WinUCZ wykorzystuje serwer bazodanowy Interbase/Firebird lub MSSQL. Wymaga zainstalowanego programu WinSAD.

Główne funkcje programu WinUCZ:

 • prowadzenie ewidencji specyfikacji przywozowych,
 • rozliczanie nieopróżnionych i opróżnionych dostaw,
 • współpraca z programem WinSAD,
 • zarządzanie zabezpieczeniem (długiem celnym),
 • prowadzenie ewidencji materiałowej (zestawień towarów),
 • tworzenie zestawień magazynowych,
 • udostępnianie historii wydań towaru,
 • tworzenie stanu bazy towarowej z datą wsteczną,
 • udostępnianie wielu sposobów wybierania towarów specyfikacji wywozowej (pojedynczo, grupowo, całą sprawą lub jej część oraz wg makiet),
 • archiwizowanie wszystkich danych,
 • rozliczanie pozwoleń,
 • rozliczanie dostaw,
 • przygotowanie eksportowej faktury VAT i na jej podstawie dokumentu SAD oraz UCZ,
 • komunikację z systemem RPS (Rozliczanie Procedur Specjalnych) – więcej informacji.

Program obsługuje następujące rodzaje procedur specjalnych:

 • Uszlachetnianie czynne,
 • Uszlachetnianie bierne,
 • Końcowe przeznaczenie.

Współpraca z WinSAD:

Objęcie towaru procedurą uszlachetniania wymaga przygotowania dokumentu SAD w programie WinSAD. Dane z SAD-u są eksportowane do specjalnego bufora. Dane z bufora są czytane programem WinUCZ. Wyprowadzenie towaru z uszlachetniania przebiega w odwrotnej kolejności: program WinUCZ przygotowuje towary (surowce), które mają się znaleźć na zamknięciu procedury. Te dane przesyłane są poprzez bufor do programu WinSAD, który na ich podstawie przygotowuje odpowiedni dokument SAD.

Ze względu na tak silne powiązania między tymi programami konieczne jest utrzymywanie ich w kompatybilnych wersjach, tzn. należy aktualizować oba programy na raz. W przypadku zakończenia procesów uszlachetniania – by zapewnić możliwość wglądu do archiwalnych danych np. dla UC – użytkownik powinien zachować bazę WinUCZa oraz WinSADu oraz odpowiednie wersje obu programów. Telefonicznie lub przez e-mail udzielamy dokładnych instrukcji w tym zakresie.


Wymagania techniczne są opisane tu.


Cennik programu WinUCZ

WinUCZ
pierwsze stanowisko 2950 zł
kolejne stanowiska 1500 zł

Cennik aktualizacji na rok 2024

Aktualizacja WinUcz wraz z obsługą RPS
pierwsze stanowisko 1890 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 1716 zł /pół roku

Podane ceny są cenami netto; należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

Przy zakupie programów istnieje możliwość płatności ratalnej (dzierżawa).

Oprogramowanie posiada miesięczną aktualizację w ramach zakupu.

Wersja demonstracyjna programu WinUCZ

Istnieje możliwość przetestowania programu WinUCZ. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Instrukcja obsługi programu WinUCZ

Pobierz instrukcję
Instrukcja obsługi w formacie PDF (Adobe Acrobat). Pobierz instrukcję (1 MB).