Główna / Produkt / WinUCZ

WinUCZ

WinUCZ

Do czego służy WinUCZ?

Program WinUCZ służy do obsługi procedur specjalnych: uszlachetniania czynnego/biernego oraz końcowego przeznaczenia. Za pomocą programu WinUCZ można prowadzić pełną gospodarkę magazynową surowców, z których wytwarzane są produkty kompensacyjne. WinUCZ wykorzystuje serwer bazodanowy Interbase/Firebird lub MSSQL. Wymaga zainstalowanego programu WinSAD.

Główne funkcje programu WinUCZ:

 • prowadzenie ewidencji specyfikacji przywozowych,
 • rozliczanie nieopróżnionych i opróżnionych dostaw,
 • współpraca z programem WinSAD,
 • zarządzanie zabezpieczeniem (długiem celnym),
 • prowadzenie ewidencji materiałowej (zestawień towarów),
 • tworzenie zestawień magazynowych,
 • udostępnianie historii wydań towaru,
 • tworzenie stanu bazy towarowej z datą wsteczną,
 • udostępnianie wielu sposobów wybierania towarów specyfikacji wywozowej (pojedynczo, grupowo, całą sprawą lub jej część oraz wg makiet),
 • archiwizowanie wszystkich danych,
 • rozliczanie pozwoleń,
 • rozliczanie dostaw,
 • przygotowanie eksportowej faktury VAT i na jej podstawie dokumentu SAD oraz UCZ,
 • komunikację z systemem RPS (Rozliczanie Procedur Specjalnych) – więcej informacji.

Program obsługuje następujące rodzaje procedur specjalnych:

 • Uszlachetnianie czynne,
 • Uszlachetnianie bierne,
 • Końcowe przeznaczenie.

Wymagania techniczne są opisane tu.


Uwaga! Program WinUCZ wymaga zainstalowanego programu WinSAD.

Cennik programu WinUCZ

WinUCZ
pierwsze stanowisko 2950 zł
kolejne stanowiska 1500 zł

Cennik aktualizacji na rok 2023

Aktualizacja WinUcz wraz z obsługą RPS
pierwsze stanowisko 1716 zł /pół roku
kolejne stanowiska* 1560 zł /pół roku

Podane ceny są cenami netto; należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

Przy zakupie programów istnieje możliwość płatności ratalnej (dzierżawa).

Oprogramowanie posiada miesięczną aktualizację w ramach zakupu.

Wersja demonstracyjna programu WinUCZ

Istnieje możliwość przetestowania programu WinUCZ. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Instrukcja obsługi programu WinUCZ

Pobierz instrukcję
Instrukcja obsługi w formacie PDF (Adobe Acrobat). Pobierz instrukcję (1 MB).