Główna / Moduły / Formularze INF

Formularze INF

Formularze INF


Do czego służą moduły INF?

Moduł INF do programu WinSAD służy do wypełniania formularzy informacyjnych INF. Korzystając z modułów w programie można wypełnić arkusz INF i wydrukować go na formularzu.

Aktualnie dostępne są:

  • INF3 – wykorzystywany w celu ustalenia tożsamości wywożonych towarów (przy towarach powracających).

Opis formularzy INF pochodzi ze strony Służby Celnej RP, na których można znaleźć więcej informacji na temat INFów.

Instalacja modułów

Do korzystania z modułów INF konieczne jest posiadanie licencji programu WinSADIB lub WinSADMS. Następnie należy do katalogu z programem skopiować plik modułu – HSPlugINF3IB.dll (do WinSADIB) lub HSPlugINF3MS.dll (do WinSADMS). Jeden plik to jeden moduł INF. Plik ten można:

  • pobrać z serwisu online (po przydzieleniu – wymagany kontakt z Huzar Software),
  • otrzymać e-mailem z firmy Huzar Software.

Użytkowników, którzy chcą przetestować moduły INF prosimy o kontakt – huzar@huzar.pl.

Po skopiowaniu modułu do katalogu z programem i uruchomieniu WinSADIB lub WinSADMS, informacja o module (nazwa, wersja) powinna pojawić się w menu Opcje/ Konfiguracja modułów.

Wypełnianie dokumentu

Każdy z dokumentów INF można wypełniać korzystając z baz pomocniczych (słowniki, firmy, notesy). Do pól zawierających Urzędy Celne podpięta jest baza Urzędów Celnych (z kodami, opisami, możliwością wyszukiwania), można skorzystać także z bazy firm programów WinSAD.

Dokumenty INF można kopiować – zamiast wypełniać dokument od początku, można skopiować wcześniej przygotowany, kompletnie wypełniony dokument i w nim zmienić tylko potrzebne pola.

Drukowanie

Moduły umożliwiają wydrukowanie dokumentów INF w trybie tekstowym (na drukarce igłowej, na formularzu) lub graficznym (razem z formularzem na białej kartce formatu A4, głównie do celów wewnętrznych).

Cennik

moduł INF3 300/stanowisko zł (netto)

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres huzar@huzar.pl.