Główna / Moduły / Formularze INF

Formularze INF

Formularze INF


Do czego służą moduły INF?

Moduły INF do programu WinSAD służą do wypełniania formularzy informacyjnych INF. Korzystając z modułów w programie można wypełnić arkusz INF i wydrukować go na formularzu.

Aktualnie dostępne są:

 • INF1 – wykorzystywany w związku ze stosowaniem procedury uszlachetniania czynnego, wykorzystywany do przekazywania informacji służących do obliczenia kwoty należności celnych przywozowych, odsetek wyrównawczych, zabezpieczenia i środków polityki handlowej,
 • INF2 – wykorzystywany do przekazywania informacji na temat czasowego wywozu towarów w obrocie trójstronnym, w celu uzyskania częściowego lub całkowitego zwolnienia dla produktów kompensacyjnych,
 • INF3 – wykorzystywany w celu ustalenia tożsamości wywożonych towarów (przy towarach powracających),
 • INF4 – wystawiane przez organy celne w celu zweryfikowania (potwierdzenia) dokładności i autentyczności deklaracji dostawcy o pochodzeniu wspólnotowym towaru,
 • INF5 – wykorzystywany w związku ze stosowaniem procedury uszlachetniania czynnego, służy do przekazywania informacji na temat uprzedniego wywozu w ramach obrotu trójstronnego, w związku ze stosowaniem zwolnienia od należności celnych przywozowych wobec towarów przywożonych,
 • INF6 – wykorzystywany przy odprawie czasowej, stosowany do przekazywania informacji służących do obliczenia kwoty długu celnego lub informacji o ewentualnie już pobranych należnościach celnych przywozowych w przypadku towarów przewożonych w inne miejsce,
 • INF7 – wykorzystywany przy stosowaniu procedury uszlachetniania czynnego, wykorzystywany do przekazywania informacji związanych ze zwrotem lub umorzeniem należności celnych przywozowych w ramach systemu ceł zwrotnych,
 • INF8 – wykorzystywany w związku ze stosowaniem procedury składu celnego, przeznaczony do przekazywania informacji służących do obliczenia kwoty długu celnego wobec towarów objętych procedurą, przed dokonaniem w stosunku do nich zwyczajowych czynności,
 • INF9 – arkusz informacyjny wykorzystywany w związku ze stosowaniem procedury uszlachetniania czynnego; służy do przekazywania informacji na temat produktów kompensacyjnych, którym, w ramach obrotu trójstronnego ma zostać przypisane inne przeznaczenie celne.

Opis formularzy INF pochodzi ze strony Służby Celnej RP, na których można znaleźć więcej informacji na temat INFów.

Instalacja modułów

Do korzystania z modułów INF konieczne jest posiadanie licencji programu WinSADIB lub WinSADMS. Następnie należy do katalogu z programem skopiować plik modułu – HSPlugINFxIB.dll (do WinSADIB) lub HSPlugINFxMS.dll (do WinSADMS). Jeden plik to jeden moduł INF. Plik ten można:

 • pobrać z serwisu online (po przydzieleniu – wymagany kontakt z Huzar Software),
 • otrzymać e-mailem z firmy Huzar Software.

Użytkowników, którzy chcą przetestować moduły INF prosimy o kontakt – huzar@huzar.pl.

Po skopiowaniu modułu do katalogu z programem i uruchomieniu WinSADIB lub WinSADMS, informacja o module (nazwa, wersja) powinna pojawić się w menu Opcje->Opcje programu, w węźle Dodatkowe moduły.

Wypełnianie dokumentu

Każdy z dokumentów INF można wypełniać korzystając z baz pomocniczych (słowniki, firmy, notesy). Do pól zawierających Urzędy Celne podpięta jest baza Urzędów Celnych (z kodami, opisami, możliwością wyszukiwania), można skorzystać także z bazy firm programów WinSAD.

Dokumenty INF można kopiować – zamiast wypełniać dokument od początku, można skopiować wcześniej przygotowany, kompletnie wypełniony dokument i w nim zmienić tylko potrzebne pola.

Drukowanie

Moduły umożliwiają wydrukowanie dokumentów INF w trybie tekstowym (na drukarcie igłowej, na formularzu) lub graficznym (razem z formularzem na białej kartce formatu A4, głównie do celów wewnętrznych).

Cennik

Dokument INF 1-9 (za jeden moduł)
pierwsze stanowisko 300 zł (netto)
kolejne stanowiska 200 zł (netto)

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres huzar@huzar.pl.