Główna / Produkt / Programy Huzar Software

Programy Huzar Software

Programy celne firmy Huzar Software

WinSAD
Program do wypełniania formularzy SAD, SAD-BIS. Wspomaga wypełnianie dokumentów SAD, obowiązujących przy transakcjach z firmami z krajów spoza Unii Europejskiej. Współpracuje z systemami AIS, NCTS2AESZefir/OSOZ2. Ma wbudowaną pełną taryfę celną oraz szerokie możliwości rozszerzeń o dodatkowe moduły do prowadzenia rejestru procedur uproszczonych, wypełniania dokumentów WPR, CIM, SMGS, TIR i wiele innych.

HuzarSENT
Program umożliwia komunikację z systemem  kontroli przewozów towarów – SENT. Umożliwia szybkie generowanie i wysyłkę zgłoszeń do SENT opisujących przewozy towarów wrażliwych.
HuzarCBAM
Program umożliwia przygotowanie kwartalnych sprawozdań CBAM, według wymagań na stronach Komisji Europejskiej. Mogą go używać zarówno importerzy, jak i agencje celne.
Intrastat
Program do wypełniania deklaracji Intrastat. Umożliwia wystawianie faktur WDT / WNT oraz wysyłek wspólnotowych i generowanie z nich dokumentów Intrastat dla wielu firm. Umożliwia wysyłanie dokumentów Intrastat do systemu AIS. Zawiera taryfę celną.
MiniIntrastat
Tańsza, uproszczona wersja programu Intrastat. Umożliwia wystawianie faktur WDT / WNT i generowanie dokumentów Intrastat. Program zawiera taryfę celną. Program MiniIntrastat przeznaczony jest do tworzenia deklaracji Intrastat tylko dla jednej firmy.
WinSkład
Program do prowadzenia ewidencji składu celnego. Współpracuje bezpośrednio z programem WinSAD. Specyfikacje przywozowe, pozwalające na wprowadzenie towarów na skład celny, tworzone są z dokumentów SAD przesyłanych przez bufor wymiany danych. Specyfikację wywozową można wysłać do bufora i utworzyć na jej podstawie dokument SAD.
WinUCZ
Program wspomagający obsługę procedury uszlachetniania czynnego/biernego oraz końcowego przeznaczenia w systemie ceł zwrotnych i w systemie zawieszeń. Współpracuje z programem WinSAD.
Akcyza
Program umożliwiający komunikację z systemem EMCS (e-SAD, e-DD, e-SAD).
MagCS
Program do prowadzenia ewidencji towarów w magazynie czasowego składowania. Umożliwia tworzenie przesyłek awizowanych, grupowanie przesyłek, wprowadzanie na magazyn, dokonywanie odpraw z magazynu, tworzenie raportów obrazujących stan magazynu. Program komunikuje się z programem WinSAD za pośrednictwem modułu Terminator.