Główna / Produkt / HuzarSENT

HuzarSENT

HuzarSENT

Obsługa systemu SENT (kontrola przewozu towarów wrażliwych) w aplikacjach Huzar Software

W związku z wprowadzeniem ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów, firma Huzar Software oferuje oprogramowanie, które ułatwia spełnianie ustawowego obowiązku. Program HuzarSENT umożliwia komunikację z systemem kontroli przewozów towarów – SENT.

Obowiązujące prawo zobowiązuje podmioty wysyłające, odbierające i przewożące towary wrażliwe do rejestrowania każdego przewozu w elektronicznym systemie SENT Ministerstwa Finansów pod groźbą surowych kar finansowych. Rejestrowaniu nie podlegają przewozy objęte procedurą celną – np. przemieszczenia EMCS – lub przewozy pomiędzy magazynami jednego podmiotu.

 • HuzarSENT in English
  English version of HuzarSENT is also available.
  SENT is monitoring system for the road carriage of goods.
  Our software sends and recieves all meesages needed to conduct information exchange with Polish SENT system. Basing on all collected data the program shows current state of carriage. It validates data before sending and shows messages in Polish (English soon) language. Enables sending SENT number to a driver and remindes about end of validity of this number. In case of crash of SENT system (and alternative system), you can print all necessary data on paper formular.
  If you require more information please contact us.

  Program HuzarSENT zapewnia szereg ułatwień:

  • szybkie generowanie i wysyłka zgłoszeń do SENT opisujących przewozy towarów wrażliwych
  • automatyczna aktualizacja stanu zgłoszenia na podstawie komunikatów z Ministerstwa Finansów
  • generowanie danych przewozu z danych odprawy celnej lub innych zewnętrznych formatów (np. Excel)
  • możliwość integracji z systemami firmowymi
  • kontrola stanu zarejestrowanych przewozów oraz ich terminowości, w tym przypominanie o zbliżającym się zakończeniu ważności numeru SENT
  • możliwość wydruku dokumentu zastępczego oraz obsługi procedur awaryjnych
  • automatyczne zamykanie przewozów po określonym czasie
  • zgłoszenia zbiorcze
  • możliwość wprowadzenia danych przewozu kolejowego (numer wagonu/ pociągu) w komunikacie SENT100
  • możliwość zgłoszenia do SENT przewozów zawierających deficytowe produkty lecznicze
  • obsługa przewozów gazu LPG i paliw opałowych
  • kontrola przewozu towarów dokonywanych koleją,
  • monitoring wywozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, określonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia dotyczącym wykazu tych produktów, które są zagrożone brakiem dostępności na terytorium RP.

  Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem po więcej informacji oraz przedyskutowanie Państwa potrzeb związanych z monitorowaniem transportu.

  Prezentacja z modelu procesu obsługi zgłoszenia SENT: pdf, YouTube.

  UMOWA LICENCYJNA (WARUNKI LICENCJI) jest do pobrania tutaj.


  Wymagania techniczne są opisane tu.


  Wersja demonstracyjna

  Na Państwa życzenie możemy udostępnić wersję demonstracyjną programu HuzarSENT. Program w takiej wersji umożliwia pełną współpracę z systemem SENT ale jest ograniczony czasowo. W celu autoryzacji pracy z programem prosimy pisać na adres email (huzar@huzar.pl).

  Cennik

  Program HuzarSENT

  HuzarSENT
   pierwsze stanowisko w firmie 1296 zł
   drugie i kolejne stanowisko w firmie 792 zł
  Aktualizacja HuzarSENT na rok 2023
   pierwsze stanowisko 648 zł / pół roku
   drugie i kolejne stanowisko 396 zł / pół roku

   *) cena za jedno, kolejne stanowisko; w przypadku 2 lub więcej pojedynczych stanowisk wszystkie liczone są jako kolejne stanowiska

  Instrukcja 

  Instrukcja obsługi
  Instrukcja obsługi w formacie .pdf (Adobe Acrobat). Pobierz instrukcję.