Główna / Produkt / HuzarSENT

HuzarSENT

HuzarSENT

Obsługa systemu SENT (kontrola przewozu towarów wrażliwych) w aplikacjach Huzar Software

W związku z wprowadzeniem ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów, firma Huzar Software oferuje oprogramowanie, które ułatwia spełnianie ustawowego obowiązku. Program HuzarSENT umożliwia komunikację z systemem kontroli przewozów towarów – SENT.

Projektowane prawo zobowiązuje podmioty wysyłające, odbierające i przewożące towary wrażliwe do rejestrowania każdego przewozu w elektronicznym systemie SENT Ministerstwa Finansów pod groźbą surowych kar finansowych. Rejestrowaniu nie podlegają przewozy objęte procedurą celną – np. przemieszczenia EMCS – lub przewozy pomiędzy magazynami jednego podmiotu.

 • HuzarSENT in English
  English version of HuzarSENT is also available.
  SENT is monitoring system for the road carriage of goods.
  Our software sends and recieves all meesages needed to conduct information exchange with Polish SENT system. Basing on all collected data the program shows current state of carriage. It validates data before sending and shows messages in Polish (English soon) language. Enables sending SENT number to a driver and remindes about end of validity of this number. In case of crash of SENT system (and alternative system), you can print all necessary data on paper formular.
  If you require more information please contact us.

HuzarSENT w wersji 2.0 współpracuje z nowym systemem SENT 2.0 (nowa specyfikacja dostępna jest na stronie PUESC) oraz uwzględnia zmiany dotyczące ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (więcej informacji na stronie PUESC).

Najważniejsze zmiany:

 • kontrola przewozu towarów dokonywanych koleją,
 • monitoring wywozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, określonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia dotyczącym wykazu tych produktów, które są zagrożone brakiem dostępności na terytorium RP.

Program HuzarSENT zapewnia szereg ułatwień:

 • szybkie generowanie i wysyłka zgłoszeń do SENT opisujących przewozy towarów wrażliwych
 • automatyczna aktualizacja stanu zgłoszenia na podstawie komunikatów z Ministerstwa Finansów
 • generowanie danych przewozu z danych odprawy celnej lub innych zewnętrznych formatów (np. Excel)
 • możliwość integracji z systemami firmowymi
 • kontrolę stanu zarejestrowanych przewozów oraz ich terminowości, w tym przypominanie o zbliżającym się zakończeniu ważności numeru SENT
 • możliwość wydruku dokumentu zastępczego oraz obsługi procedur awaryjnych
 • automatyczne zamykanie przewozów po określonym czasie
 • zgłoszenia zbiorcze
 • możliwość wprowadzenia danych przewozu kolejowego (numer wagonu/ pociągu) w komunikacie SENT100
 • możliwość zgłoszenia do SENT przewozów zawierających deficytowe produkty lecznicze
 • obsługa przewozów gazu LPG i paliw opałowych

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem po więcej informacji oraz przedyskutowanie Państwa potrzeb związanych z monitorowaniem transportu.

Prezentacja z modelu procesu obsługi zgłoszenia SENT: pdf, YouTube.

UMOWA LICENCYJNA (WARUNKI LICENCJI) jest do pobrania tutaj.

Wymagania programu. Aplikacje klienckie:

 • komputer zgodny z IBM PC z procesorem 1 GHz lub szybszym;
 • system operacyjny Windows 10 lub nowszy;
 • 1 GB RAM;
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku (program, pliki serwera bazy, tablice programów, zbiory tymczasowe);
 • wolny port USB w komputerze;
 • rozdzielczość ekranu 1024X768 lub większa;
 • dowolna drukarka (igłowa, atramentowa, laserowa) do sporządzania wydruków;
 • uprawnienia do modyfikacji plików w katalogu, który zadeklarowany jest jako folder danych programu.

Wymagania programu. Serwer bazodanowy:

 • komputer z procesorem Pentium IV lub Athlon XP (lub nowsze), 2 GB RAM, 4 GB wolnej przestrzeni dyskowej (pliki serwera bazy, utworzone tablice programów, zbiory tymczasowe);
 • system operacyjny zgodny z wymaganiami używanego serwera bazodanowego (Windows, Linux, i inne);
 • połączenie sieciowe 100Mbps;
 • Program HuzarSENTIB współpracuje z FirebirdSQL 2.5.8 lub nowszym. Silnik baz danych FirebirdSQL jest programem darmowym;
 • Program HuzarSENTMS współpracuje z następującymi serwerami MSSQL: SQL Server Express 2012 (darmowy) oraz pełną wersją SQL Server 2012 lub nowszym.

Wersja demonstracyjna

Na Państwa życzenie możemy udostępnić wersję demonstracyjną programu HuzarSENT. Program w takiej wersji umożliwia pełną współpracę z systemem SENT ale jest ograniczony czasowo. W celu autoryzacji pracy z programem prosimy pisać na adres email (huzar@huzar.pl).

Cennik

Program HuzarSENT

HuzarSENT
 pierwsze stanowisko w firmie 1296 zł
 drugie i kolejne stanowisko w firmie 792 zł
Aktualizacja HuzarSENT na rok 2023
 pierwsze stanowisko 648 zł / pół roku
 drugie i kolejne stanowisko 396 zł / pół roku

 *) cena za jedno, kolejne stanowisko; w przypadku 2 lub więcej pojedynczych stanowisk wszystkie liczone są jako kolejne stanowiska

Instrukcja 

Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi w formacie .pdf (Adobe Acrobat). Pobierz instrukcję.