Główna / Produkt / HuzarSENT

HuzarSENT

HuzarSENT

Obsługa systemu SENT (kontrola przewozu towarów wrażliwych) w aplikacjach Huzar Software

W związku z wprowadzeniem ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów, firma Huzar Software oferuje oprogramowanie, które ułatwia spełnianie ustawowego obowiązku. Program HuzarSENT umożliwia komunikację z systemem kontroli przewozów towarów – SENT.

Obowiązujące prawo zobowiązuje podmioty wysyłające, odbierające i przewożące towary wrażliwe do rejestrowania każdego przewozu w elektronicznym systemie SENT Ministerstwa Finansów pod groźbą surowych kar finansowych. Rejestrowaniu nie podlegają przewozy objęte procedurą celną – np. przemieszczenia EMCS – lub przewozy pomiędzy magazynami jednego podmiotu.

  Program HuzarSENT zapewnia szereg ułatwień:

  • szybkie generowanie i wysyłka zgłoszeń do SENT opisujących przewozy towarów wrażliwych
  • automatyczna aktualizacja stanu zgłoszenia na podstawie komunikatów z Ministerstwa Finansów
  • generowanie danych przewozu z danych odprawy celnej lub innych zewnętrznych formatów (np. Excel)
  • możliwość integracji z systemami firmowymi
  • kontrola stanu zarejestrowanych przewozów oraz ich terminowości, w tym przypominanie o zbliżającym się zakończeniu ważności numeru SENT
  • możliwość wydruku dokumentu zastępczego oraz obsługi procedur awaryjnych
  • automatyczne zamykanie przewozów po określonym czasie
  • zgłoszenia zbiorcze
  • możliwość wprowadzenia danych przewozu kolejowego (numer wagonu/ pociągu) w komunikacie SENT100
  • możliwość zgłoszenia do SENT przewozów zawierających deficytowe produkty lecznicze
  • obsługa przewozów gazu LPG i paliw opałowych
  • kontrola przewozu towarów dokonywanych koleją,
  • monitoring wywozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, określonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia dotyczącym wykazu tych produktów, które są zagrożone brakiem dostępności na terytorium RP.

  Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem po więcej informacji oraz przedyskutowanie Państwa potrzeb związanych z monitorowaniem transportu.

  Prezentacja z modelu procesu obsługi zgłoszenia SENT: pdf, YouTube.

  UMOWA LICENCYJNA (WARUNKI LICENCJI) jest do pobrania tutaj.


  Wymagania techniczne są opisane tu.


  Wersja demonstracyjna

  Na Państwa życzenie możemy udostępnić wersję demonstracyjną programu HuzarSENT. Program w takiej wersji umożliwia pełną współpracę z systemem SENT ale jest ograniczony czasowo. W celu autoryzacji pracy z programem prosimy pisać na adres email (huzar@huzar.pl).

  Cennik

  Program HuzarSENT

  HuzarSENT
   pierwsze stanowisko w firmie 1356 zł
   drugie i kolejne stanowisko w firmie 828 zł
  Aktualizacja HuzarSENT na rok 2024
   pierwsze stanowisko 1356 zł / rok
   drugie i kolejne stanowisko* 828 zł / rok

   * cena za jedno, kolejne stanowisko; w przypadku 2 lub więcej pojedynczych stanowisk wszystkie liczone są jako kolejne stanowiska

  Instrukcja 

  Instrukcja obsługi
  Instrukcja obsługi w formacie .pdf (Adobe Acrobat). Pobierz instrukcję.