Główna / Pomoc / Parametr uruchomienia -d

Parametr uruchomienia -d

Parametr uruchomienia -d

Wykorzystanie opcji -d

Opcja -d pozwala na wskazanie w linii komend pliku zawierającego dane logowania do bazy danych.

Wzorcowy plik można utworzyć w następujący sposób: w okienku logowania do programu WinSAD wejść w Baza danych, ustawić żądane opcje logowania do bazy danych, następnie zaznaczyć opcję “zapisz jako domyślne” i kliknąć OK. Program zapyta o nazwę opcji logowania – należy podać dowolną przyjazną nazwę. Po kliknięciu OK zostaje utworzony plik z opcjami logowania. Plik ten nazywa się “DefOpcjeLogWinSADIB.xml” (w przypadku WinSADIB) i znajduje się w katalogu danych (standardowo jest to c:\Program Files\HuzarSoftware).

Następnie plik ten należy odszukać, zmienić jego nazwę na np. “BazaNr1.xml” i ewentualnie zmodyfikować zawartość pliku. Należy zwrócić uwagę, że plik z opcjami logowania powinien zawierać tylko jedną opcję logowania, w przeciwnym wypadku program podczas uruchamiania zapyta, którą bazę ma otworzyć. Przykładowa treść pliku z opcjami logowania w wersji IB (dla Firebird) znajduje się poniżej:

Przy czym “Nazwa” to dowolna nazwa opcji logowania; “AdresBazy” to adres bazy danych, włącznie z adresem IP; “LoginBazy” to nazwa użytkownika bazy danych; “HasloBazy” to zaszyfrowane hasło do bazy danych; “LoginUzyt” (opcjonalne) to nazwa użytkownika w WinSADzie; “HasloUzyt” (opcjonalne) to hasło do WinSADa. Podanie dwóch ostatnich opcji (tj. login i hasło do WinSADa) spowoduje uruchomienie programu z pominięciem okienka logowania.

Aby skorzystać z utworzonego pliku, należy w skrócie, z którego uruchamiany jest program, wpisać nazwę pliku z opcjami logowania po parametrze -d. Przykładowy skrót (proszę zwrócić uwagę na brak spacji po -d):

C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe -d”BazaNumer1.xml”

Jeżeli nazwa pliku z opcjami logowania nie zawiera spacji, cudzysłów można pominąć.

Jeżeli opcja -d używana jest razem z opcją -Autologowanie, to hasło wpisane w pliku xml (z opcji -d) ma priorytet.

Dział pomocy