Główna / Pomoc / E-Załączniki

E-Załączniki

E-Załączniki

Program WinSAD umożliwia przesyłanie odpowiednich dokumentów w wersji elektronicznej bezpośrednio z programu, w formie e-załączników.

Instrukcja dla podmiotów wersja 1.1

Informacje na stronie Krajowej Administracji Skarbowej

Wymagania dla dokumentu SAD

Dla dokumentu SAD można utworzyć e-Załączniki, gdy spełnia on określone wymagania:

  • poprawna automatyczna walidacja systemowa zgłoszenia, której wynik prowadzi do przesłania do zgłaszającego komunikatu UPO → komunikat powinien zostać poprawnie zaczytany do programu WinSAD, a status SADu powinien być “Odebrane przez PUESC” ⇒ WYMAGANIA FORMALNE,
  • dokument SAD musi mieć nadany numer ewidencyjny ⇒ NA WEZWANIE UC,
  • w dowolnym momencie można wysłać e-Załącznik korzystając z opcji ⇒ NA WEZWANIE UC (DOWOLNE),
  • kod dokumentu, dla którego ma być wysłany e-Załącznik, musi znajdować się w wykazie dokumentów wymagających przedstawienia jako załączniki do elektronicznego zgłoszenia celnego i  mogą być przedstawione w formie elektronicznej,
  • w polu 44, na zakładce Inform. dodatkowa należy użyć kod „0PL11”, podany w pierwszej pozycji towarowej oznacza deklarację zgłaszającego, iż zamierza dokonać całego zgłoszenia z wykorzystaniem usługi e-Załączniki.

 

Tworzenie e-Załącznika dla dokumentu SAD

Opcja tworzenia e-Załącznika jest dostępna w menu kontekstowym, pod prawym przyciskiem na dokumencie SAD:

Operacje AIS → Wyślij dokumenty SAD-u do UC przez e-mail (e-Załączniki) → Wymagania formalne/Na wezwanie UC/Na wezwanie UC (dowolne)

Po wybraniu opcji pojawi się okno umożliwiające przypisanie

Poprzez opcję Magazyn plików można “załadować” do WinSADa wszystkie potrzebne dla tego SADu pliki. Następnie, za pomocą opcji Wybór plików e-załącznika przypisuje się dany plik do kolejnych kodów dokumentów.

Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie wysyłki.

Zatwierdzenie wysyłki przyciskiem OK ostatecznie kończy generowanie i wysyłkę e-Załączników dla danego dokumentu SAD.

Szczegółowo cały proces dodawania e-załączników można obejrzeć tu:

 

Dział pomocy