Główna / Pomoc / E-Załączniki

E-Załączniki

E-Załączniki

Służby Celne wdrożyły możliwość załączania w formie elektronicznej dokumentów towarzyszących zgłoszeniu celnemu. Wcześniej, pomimo możliwości składania elektronicznych zgłoszeń celnych, zgłaszający był zobowiązany dostarczyć do urzędu dokumenty takie jak np. świadectwa fitosanitarne, świadectwa weterynaryjne, koncesje, certyfikaty zgodności – w oryginale tzn. w wersji papierowej. Teraz przedsiębiorcy mogą przesłać odpowiednio zeskanowany dokument drogą elektroniczną.

Program WinSAD został dostosowany do zmian i od wersji 9.33 użytkownicy maja możliwość przesłania odpowiednich dokumentów w wersji elektronicznej bezpośrednio z programu, w formie e-załączników.

Instrukcja dla podmiotów wersja 1.1

Informacje na stronie Krajowej Administracji Skarbowej

Wymagania dla dokumentu SAD

Dla dokumentu SAD można utworzyć e-Załączniki gdy spełnia określone wymagania:

  • poprawna automatyczna walidacja systemowa zgłoszenia, której wynik prowadzi do przesłania do zgłaszającego komunikatu PWK1 → komunikat powinien zostać poprawnie zaczytany do programu WinSAD a status SAD’u powinien być “przyjęty do kolejki” ⇒ WYMAGANIA FORMALNE,
  • dokument SAD musi mieć nadany numer ewidencyjny ⇒ NA WEZWANIE UC,
  • kod dokumentu, dla którego ma być wysłany e-Załacznik, musi znajdować się w wykazie dokumentów wymagających przedstawienia jako załączniki do elektronicznego zgłoszenia celnego i  mogą być przedstawione w formie elektronicznej,
  • w polu 44, na zakładce Inform. dodatkowa należy użyć kod „0PL11”, podany w pierwszej pozycji towarowej oznacza deklarację zgłaszającego, iż zamierza dokonać całego zgłoszenia z wykorzystaniem usługi e-Załączniki.

 

Tworzenie e-Załącznika dla dokumentu SAD

Opcja tworzenia e-Załącznika jest dostępna w menu kontekstowym, pod prawym przyciskiem na dokumencie SAD:

Operacje AIS → Wyślij dokumenty SAD-u do UC przez e-mail (e-Załączniki) → Wymagania formalne/Na wezwanie UC

Po wybraniu opcji pojawi się standardowe okno wyboru plików:

W oknie należy wskazać poprawnie zeskanowane dokumenty. Po dodaniu dokumentu program zapyta czy użytkownik chce dołączyć jeszcze jakieś dokumenty. Odpowiedź negatywna powoduje otwarcie okna eksportu plików, w którym można wybrać zapis do pliku lub bezpośrednią wysyłkę na adres email.

Zatwierdzenie wysyłki przyciskiem OK ostatecznie kończy generowanie i wysyłkę e-Załączników dla danego dokumentu SAD.

 

Dział pomocy