Główna / Pomoc / Wypełnianie SAD do AIS

Wypełnianie SAD do AIS

Wypełnianie SAD do AIS

Pole Sposób wypełniania dokumentu SAD
1  Należy podać typ dokumentu SAD.
6  Łączna ilość opakowań SAD jest zawsze sumą liczby opakowań z poszczególnych pozycji SAD, nawet jeżeli któryś z nich jest nieopakowany (typ NE z liczbą 1).
7  Numer w polu 7 jest nadawany automatycznie, zgodnie z formatem narzuconym przez  AIS. Użytkownik może dla własnej wygody dopisać coś po znaku “/”, jednak dopisana część nie jest eksportowana do XML.
18  Transport wewnętrzny i zewnętrzny (dotyczy także pól 21, 25 i 26) wypełnia się różnie, zależnie od typu SAD i miejsca zgłoszenia (urząd graniczny lub nie). Należy postępować zgodnie z komunikatami w programie. W przypadku wypełniania znaków – mogą one zawierać wyłącznie duże litery A-Z, cyfry 0-9 i znak “/”.
21  Transport – opis przy polu 18
25  Transport – opis przy polu 18
26  Transport – opis przy polu 18
23  Kurs waluty drukuje się wyłącznie, gdy do wyliczeń przyjmuje się obliczenia inne niż data objęcia wnioskowaną procedurą (wymóg instrukcji wypełniania SAD) – a więc w programie, gdy daty w polu 1 i 54 są różne. W przeciwnym wypadku kurs celny jest wyszarzony – nie drukuje się i nie eksportuje się do XML.
30  Należy zwrócić uwagę na 3 możliwości wypełnienia pola – kod miejsca, kod urzędu, opis miejsca. Kod miejsca dotyczy miejsca uznanego w procedurze uproszczonej. W przypadku zwykłej procedury należy wybrać “kod urzędu, w którym…”. Wybranie “kod miejsca, w którym” i wpisanie numeru urzędu jest błędem.
31  Opis towaru – tekstowy opis, maksymalnie 1000 znaków. W przypadku przekroczenia tej ilości pojawia się tekst “Załącznik – 0PL01”, który eksportuje się do  AIS. Razem z SAD trzeba wydrukować oddzielnie załącznik do pól SAD.
31  Ilość towaru – ilość wymagana jest tylko i wyłącznie, gdy jest ona potrzebna do wyliczenia opłat w polu 47 (np. cło dodatkowe liczone od ilości towaru).
31 Opakowania – podaje się tylko dla SADów o typie A, C, D, E, F, H i I. Każdy towar musi mieć uzupełnione opakowanie. Każdy rodzaj opakowania musi mieć ilość oraz znaki. Co zrobić gdy kilka towarów jest w jednym opakowaniu (wpisanie opakowania w jedną pozycję, a NE – nieopakowane, w inną, spowoduje łączną liczbę opakowań 2)? Rozwiązanie to wpisanie opakowania, z liczbą 1 i znakami do jednej pozycji oraz takiego samego rodzaju opakowania z takimi samymi znakami oraz ilością 0 do pozostałych pozycji. Towar może mieć ilość opakowań 0 tylko i wyłącznie wtedy, gdy na SAD inna pozycja ma taki sam rodzaj opakowania (z takimi samymi znakami) z ilością większą niż 0
44  W imporcie następuje rozgraniczenie korekt o różnych kodach, w eksporcie – uzupełniana jest łączna suma korekt pod kodem 1STW.
44  Dokumenty – kody dokumentów narzuca AIS (są one określone w jej bieżącej specyfikacji).
47 Opłaty pola 47 – można wyliczyć ręcznie korzystając z przycisku Dodaj, bądź automatycznie klikając w opcję Wylicz autom.
D  W procedurze uproszczonej w eksporcie uzupełnia się ilość zamknięć, numery zamknięć i nakładającego. Pola kod wyniku kontroli i termin dostarczenia należy wpisać tylko i wyłącznie w procedurze uproszczonej w tranzycie.

Dział pomocy