Główna / Pomoc / Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

Zgłoszenia celne muszą być podpisywane certyfikatem – szczegóły można znaleźć na stronie PUESC.
Posiadając certyfikat osobisty można podpisać dokument na różna sposoby: kontrolką AX EC2test (przestarzały mechanizm niedostosowany do wyższych wersji Windowsa), automatycznie na stronie PUESC lub wewnętrznym mechanizmem programów Huzar Software.

Microsoft .NET Framework 4

Do poprawnego działania mechanizmu podpisującego zgłoszenia w programach Huzar Software, wymagana jest platforma .NET (dot NET) w wersji 4.0 (link do pobrania wersji instalacyjnej).

Podpis elektroniczny w programach Huzar Software

Aby podpisać dokument bezpośrednio z programu WinSAD, certyfikat musi być poprawnie zainstalowany w składnicy certyfikatów Windows i musi być widoczny na zakładce “Osobisty“.

Następnie należy wejść w programie w menu Opcje  Opcje programu  Podpis elektroniczny i zaznaczyć funkcję: “podpisuj wewnętrznie w programie”. W tej sytuacji przy eksporcie dokumentu z zaznaczoną opcją podpisany elektronicznie (na oknie wysyłki) program automatycznie wywoła domyślny magazyn certyfikatów i wyświetli możliwość wyboru dostępnych i aktualnych podpisów elektronicznych.

Jeśli w magazynie certyfikatów znajduje się tylko jeden prawidłowy certyfikat, program użyje go bez informowania o tym użytkownika. Jeżeli w magazynie znajduje się kilka ważnych certyfikatów to w Opcje → Opcje programu → Podpis elektroniczny można wybrać Domyślny certyfikat i wówczas program też użyje wskazanego certyfikatu bez informowania o tym użytkownika. Każdy użytkownik programu WinSAD może w tym miejscu wskazać swój certyfikat.

Jeżeli opcja “podpisuj wewnętrznie w programie” nie jest zaznaczona, przy eksporcie dokumentu zostanie wywołana kontrolka AX podpisu. Jest to program służący do podpisywania dokumentów elektronicznych. Kontrolkę można pobrać ze strony: http://e-clo.pl/files/pe.html .

Kontrolka została stworzona dla systemu Windows XP oraz wersji niższych i nie da się jej zainstalować w wersjach wyższych. W celu zainstalowania jej w systemach Windows Vista/7/8 należy podczas instalacji zaznaczyć, że proces instalacji ma być wykonany w trybie zgodności z “XP Service Pack 3” oraz przez Administratora.

Podpisywanie POD/PZC_linków

Program WinSAD umożliwia podpisanie POD/PZC_linków wewnętrznym mechanizmem z pominięciem kontrolki oraz przeglądarki. Ta funkcjonalność pomaga ominąć problemy związane z instalacją kontrolki w systemach nowszych niż Windows XP oraz odpowiednimi ustawieniami właściwości przeglądarki Internet Explorer. Aby skorzystać
z tej funkcji należy w omawianej powyżej opcji Podpis elektroniczny zaznaczyć opcję „podpisuj wewnętrznie”, wskazać właściwy certyfikat, a następnie w oknie modułu e-mail
i komunikatów zaznaczyć klawiszem Spacji linki do podpisania i z menu Operacje wybrać funkcję Odbierz wybrane komunikaty POD/PZC.

Dział pomocy