Główna / Pomoc / Opcje blokad odpraw CBAM

Opcje blokad odpraw CBAM

WinSAD od wersji 19.33 oferuje możliwości selektywnego blokowania odpraw CBAM, w zależności od potrzeb, firmy i rodzaju przedstawicielstwa.

Opcje blokad CBAM

W opcjach programu można znaleźć pięć nowych opcji, zamiast jednej całkowitej blokady odpraw:

 

W bazie kontrahentów (Tablice -> Kontrahenci) możemy natomiast zaznaczyć dwie opcje dla każdej firmy/kontrahenta:

 

 

Dostępne opcje w opcjach programu działają następująco:

  1. Żadne – wszystkie odprawy CBAM są blokowane
  2. Tylko odbiorca i upoważnienie bezpośrednie – wszystkie odprawy na przedstawicielstwie pośrednim są blokowane, natomiast odprawy na odbiorcę i przy upoważnieniu bezpośrednim są obsługiwane
  3. Jak wyżej + kontrahenci ze zgodami – wszystkie odprawy na odbiorcę, upoważnieniu bezpośrednim oraz pośrednim (tylko jeśli kontrahent ma zaznaczoną zgodę), są obsługiwane
  4. Jak wyżej + odprawy pośrednie dla importerów EU – dodatkowo wszystkie odprawy na upoważnieniu pośrednim są obsługiwane, jeśli odbiorca jest z kraju EU
  5. Wszystkie – brak blokad na odprawy CBAM

Opcje kontrahentów:

  1. Blokada CBAM … – nie pozwala odprawić zgłoszenia CBAM, jeśli odbiorca w polu 8 jest zgodny z tym kontrahentem
  2. Odprawiaj CBAM w przedstawicielstwie pośrednim – pozwala odblokować odprawy CBAM w pośrednim dla tej firmy, nawet jeśli w Opcjach Programu takie odprawy są domyślnie zablokowane.

 

Przykładowe konfiguracje opcji, które można zastosować

Wariant A: Firma nie chce dokonywać żadnych odpraw CBAM

W opcjach programu należy zaznaczyć “Żadne”. Odprawy CBAM będą blokowane.

Wariant B: Agencja celna chce odprawiać CBAM tylko dla wskazanych firm na przedstawicielstwie pośrednim

W opcjach programu należy zaznaczyć “Jak wyżej + kontrahenci ze zgodami…”, a we wskazanych kontrahentach zaznaczyć “Odprawiaj CBAM w przedstawicielstwie pośrednim”

Wariant C: Agencja celna chce odprawiać CBAM dla wszystkich firm w przedst. pośrednim, poza wskazanymi

W opcjach należy zaznaczyć “Wszystkie”, a we wskazanych kontrahentach zaznaczyć “Blokada CBAM niezależnie od rodzaju odprawy”

Wariant D: Agencja celna chce zablokować odprawy CBAM “na siebie” – głównie odprawy ekspresowe

W bazie kontrahentów wpisuje swoje dane oraz zaznacza “Blokada CBAM niezależnie od rodzaju odprawy”

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami CBAM na stronie Komisji Europejskiej.

Więcej informacji o dostosowaniu naszych programów do CBAM.

Dział pomocy