Główna / Pomoc / Opcje WinSAD w linii komend oraz plik INI

Opcje WinSAD w linii komend oraz plik INI

Opcje WinSAD w linii komend | Pliki INI

Opcje WinSAD w linii komend 

Program WinSAD można uruchomić podając w linii komend dodatkowe parametry pracy programu. Pozwalają one m.in. wskazać ścieżkę do bazy danych, dzięki czemu można stworzyć kilka skrótów odwołujących się do różnych baz danych.

WinSAD – baza danych
-d() Pozwala wskazać ścieżkę do pliku z opcjami logowania do bazy danych. Opcja ta pozwala m.in. na utworzenie kilku skrótów do programu, z których każdy będzie uruchamiał WinSADa na innej bazie danych. Więcej informacji na temat tej opcji.

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” -dklient1.xml

brak tapety na ekranie logowania
-v Pozwala ominąć ładowanie obrazka – tła ekranu logowania. Program wyświetla mniej efektów wizualnych. Zalecany np. w Citrix MetaFrame lub przy pracy przez pulpit zdalny (Remote Desktop Connection).

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” -v

kilka kopii programu
-w Pozwala uruchomić trzy kopie programu naraz. Normalnie przy próbie uruchomienia programu, który już pracuje, zostanie przywołany “na pierwszy plan” poprzednio uruchomiony egzemplarz. Podanie tej opcji pozwala uruchomić trzy niezależne kopie programu. Opcja głównie dla celów testowych.

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” -w

moduł gwarancji
-(gwarnctskonfig) Pozwala uruchomić moduł Gwarancji z innym plikiem konfiguracyjnym .opc, utworzonym przez program WinSAD.

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” -(gwarnctskonfig)”C:\Gwarancjekonfig2.opc”

specjalny tryb wysyłki email
-specwysncts
Program WinSAD uruchomiony w tym trybie będzie wysyłał wiadomości email tylko z tego komputera, na którym jest zaznaczona opcja odbierania email w tle (w opcjach programu WinSAD). Opcja ta umożliwia wysyłanie komunikatów z tylko jednego stanowiska WinSADa w przypadku, gdy tylko jeden z kilku komputerów ma dostęp do internetu.

Opcja dostępna od wersji 7.02.

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” -specwysncts

pobieranie słowników z alternatywnego serwera
-wildcat
Opcja -wildcat umożliwia pobieranie aktualnych słowników, taryfy celnej oraz kursów walut z alternatywnego serwera Huzar Software (wildcat.huzar.pl). Przydatna w przypadku problemów z pobieraniem aktualizacji z serwera głównego (www.huzar.pl).

Opcja dostępna od wersji 8.64.

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” -wildcat

logowanie do bazy z pliku
-(opcjelogserwera)
Opcja -(opcjelogserwera) przechowywanie haseł do baz danych w jednym miejscu (odpowiedni plik). Program podczas logowania do wszystkich baz programu pobiera hasło z pliku; jeśli hasło jest nieprawidłowe, program odpytuje o nowe hasło. Listę serwerów i haseł można dodatkowo edytować w programie (Opcje Opcje logowania do serwerów) – opcja dostępna tylko gdy podano (opcjelogserwera) z linii komend.

Funkcjonalność dostępna od wersji 9.00.

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” -(opcjelogserwera)”c:\OpcjeLog.xml”

Katalog danych programu
-(KatalogDanych)
Parametr wskazuje, gdzie mają być przechowywane/ pobierane wszystkie pliki z danymi (np. słowniki, taryfa, szablony, plik uprawnień). Jeśli “ścieżka” nie jest podana (czyli istnieje tylko parametr -(KatalogDanych)), to jest ustawiany folder Usersużytkownik_WindowsAppDataLocalHuzarSoftware, a jeśli się to nie uda, to jest ustawiany folder tymczasowy systemu WindowsHuzarSoftware.

Opcja dostępna od wersji 11.06.

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” -(KatalogDanych)”c:\Dane\WinSADIB”

Katalog opcji archiwizacji
-(KonfigArch)
Parametr wskazuje ścieżkę do pliku xml z opcjami archiwizacji oraz listą archiwów baz danych. Ponieważ parametr wskazuje konkretny plik, nie powinno się uruchamiać programu na różnych bazach danych z podanym powyższym parametrem, wskazującym na ten sam plik (każda baza powinna mieć osobny plik!).

Opcja dostępna od wersji 11.07.

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” -(KonfigArch)”c:\Dane\WinSADIB\OpcjeArchiwizacji.xml”

Tryb offline
-offline
Parametr wyłącza komunikację przez internet.

Opcja dostępna od wersji 11.06.

Skala wydruków
-(SkalaRapPDF)

Skala wydruków QuickReport podczas eksportu do PDF; skalę podajemy w procentach

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” -(SkalaRapPDF)”125″

Zaokrąglanie mas
-ZaokrMas

Zaokrąglaj masy towarów zgodnie z zasadami sprzed 1.12.2014.

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” -ZaokrMas

Tryb diagnostyczny
-diag

Tryb diagnostyczny WinSAD, umożliwia uzyskanie dodatkowych informacji w plikach logów.

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” -diag

Aktualizacja taryfy w tle
-AutoUpdateTaryfy

Dotyczy tylko WinSADMS: opcja włącza automatyczną aktualizację taryfy w tle.

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” -AutoUpdateTaryfy

Autologowanie
-AutoLogowanie

 

Parametr udostępnia opcję “Zapamiętaj mnie” w oknie logowania i umożliwia automatyczne logowanie użytkownika bez konieczności wpisywania użytkownika i hasła przy każdym uruchomieniu.

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” -AutoLogowanie

Jeżeli opcja –Autologowanie używana jest razem z opcją -d, to hasło wpisane w pliku xml (z opcji -d) ma priorytet.

Uruchamianie programu jako usługa
-Service

 

Uruchomienie aplikacji jako usługa – tryb niemy. Po parametrze należy podać ścieżkę pliku zawierającego dane logowania. Plik ten, wraz ze skrótem do uruchamiania usługi, można utworzyć w programie WinSAD poprzez menu Narzędzia Narzędzia administratora  Twórz opcje dla trybu usług WinSADIB.

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” -(Service)”C:\HuzarSoftware\OpcjeUslug\WINSADIB.xml”

Wyłączanie zapamiętywania historii podpowiedzi w bazie danych
-WylaczHistPodp Uruchomienie programu z parametrem -WylaczHistPodp powoduje wyłączenie historii podpowiedzi w menu i w panelu dymków.

Opcja dostępna od wersji 12.76.

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” -WylaczHistPodp

Zmniejszenie logu bazy danych (programy w wersji MSSQL)
-ShrinkDatabaseLog Uruchomienie programu w wersji MSSQL z parametrem -ShrinkDatabaseLog zmniejsza log bazy danych do rozmiaru 1MB (wymagane uruchomienie programu w trybie naprawy tablic).

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADMS.exe” -ShrinkDatabaseLog

Wywoływanie pliku ini z linii poleceń
-(IniFile)

Domyślna lokalizacja pliku *.ini znajduję się w katalogu programu (tam, gdzie plik exe). W pliku *.ini można wskazać wszystkie dostępne parametry. Parametry bez wartości (np. -v, -p, -w) podajemy w pliku ini: v=, p=, w=.

Przykładowa zawartość pliku *.ini:
[Params]
KatalogDanych=C:\HuzarSoftware\pliki
w=

Dodano możliwość podania ścieżki do pliku ini z linii poleceń (parametr: -(IniFile)”ścieżka do pliku”) oraz dodano obsługę parametrów linii poleceń do pliku ini.

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” -(IniFile)”C:\HuzarSoftware\pliki\Nowy.ini”
Uruchomienie tylko zamknięć tranzytów
-TylkoZamknieciaTranzytow

Uruchomienie WinSADa wyłącznie z otwartym oknem zamknięć tranzytów.

 

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” –TylkoZamknieciaTranzytow

Uruchomienie tylko zamknięć eksportów
-TylkoZamknieciaEksportow

Uruchomienie WinSADa wyłącznie z otwartym oknem zamknięć eksportów.

 

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” –TylkoZamknieciaEksportow
Wyłączenie transakcji snapshot na bazie taryfy celnej
TaryfaNoSnapshot

Uruchomienie WinSADa z wyłączeniem transakcji snapshot na bazie taryfy celnej.

 

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” TaryfaNoSnapshot

Ograniczenie ilości najnowszych pików HSLog
-HSLogMaxFileCount

Parametr określa maksymalną liczbę plików logów HSLog.

Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSADIB.exe” -(HSLogMaxFileCount)30

lub dodać w pliku ini linię
HSLogMaxFileCount=30

 

Pliki INI

Parametry exe mogą być użyte również pliku ini, który musi mieć taką samą nazwę jak plik exe aplikacji tylko z rozszerzeniem .ini oraz być w tym samym katalogu co plik exe aplikacji.

Plik exe aplikacji WinSADIB ma nazwę WinSADIB.exe, więc pliki ini musi mieć nazwę WinSADIB.ini.

Przykładowa zawartość pliku ini:

[Params]

KatalogDanych=C:\HuzarSoftware

w=

W przykładzie mamy 2 parametry „KatalogDanych” (zmienia folder danych aplikacji na C:\HuzarSoftware) oraz „w” (umożliwia uruchomienie więcej niż jednej kopii aplikacji).

Dział pomocy