Główna / Pomoc / Komunikaty w AIS-ICS

Komunikaty w AIS-ICS

Komunikaty w AIS-ICS 

Komunikaty AIS/ICS
UPP Potwierdzenie wysyłki dokumentu  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
NPP Odrzucenie

 odrzucenie i informacja o błędach

UPO   ← Przyjęcie Urzędowe Poświadczenie Odboiru
IE304 Akceptacja Sprostowania Komunikat wysyłany z systemu ICS stanowiący informację o przyjęciu komunikatu IE313
IE305 Odrzucenie Sprostowania Komunikat wysyłany z systemu ICS stanowiący informację o odrzuceniu komunikatu IE313
IE313 Sprostowanie Deklaracji Przywozowej Komunikat wysyłany przez przedsiębiorcę stanowiący sprostowanie danych zadeklarowanych pierwotnie w komunikacie IE315
IE315 Deklaracja Przywozowa Komunikat wysyłany przez przedsiębiorcę zawierający dane przywozowej deklaracji skróconej
IE316 Odrzucenie Deklaracji Komunikat wysyłany z systemu ICS w przypadku odmowy przyjęcia przywozowej deklaracji skróconej
IE322 Odmowa Wprowadzenia Towaru Komunikat wysyłany z systemu ICS w przypadku odmowy wprowadzenia towaru na obszar celny Wspólnoty
IE323 Wniosek Zmiany Trasy Komunikat wysyłany przez przedsiębiorcę stanowiący wniosek o zmianę trasy
IE324 Odrzucenie Wniosku Komunikat wysyłany z systemu ICS stanowiący informację o odrzuceniu komunikatu IE323
IE325 Akceptacja Wniosku Komunikat wysyłany z systemu ICS stanowiący informację o przyjęciu komunikatu IE323
IE328 Nadanie Numeru Ewidencyjnego Komunikat wysyłany z systemu ICS zawierający informacje o nadaniu przywozowej deklaracji skróconej numeru MRN
IE329 Zwolnienie Komunikat wysyłany z systemu ICS informujący, że w wyniku kontroli stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a danymi zadeklarowanymi w PDS, ale nieprawidłowości te nie rzutują na zwolnienie
towarów do wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. Komunikat zawiera jednocześnie dane przywozowej deklaracji skróconej skorygowane przez
organ celny
IE330 Zwolnienie Komunikat wysyłany z systemu ICS z informacją, że wynik kontroli jest zgodny z danymi zadeklarowanymi w PDS lub, że kontrola nie będzie przeprowadzona i jednocześnie zawierający zgodę na wprowadzenie towarów na obszar celny Wspólnoty i nadanie im właściwego przeznaczenia celnego 
IET13 Sprostowanie Zawiadomienia O Przybyciu Komunikat wysyłany przez przedsiębiorcę stanowiący sprostowanie danych zadeklarowanych pierwotnie w komunikacie IE347
IET04 Akceptacja Sprostowania Komunikat wysyłany z systemu ICS stanowiący informację o przyjęciu komunikatu IET13
IET05 Odrzucenie Sprostowania Przybycia Komunikat wysyłany z systemu ICS stanowiący informację o odrzuceniu komunikatu IET13
IE347 Zawiadomienie O Przybyciu Komunikat wysyłany przez przedsiębiorcę stanowiący powiadomienie o przybyciu do pierwszego lub kolejnego urzędu celnego wprowadzenia
IE348 Potwierdzenie Przybycia Komunikat wysyłany z systemu ICS zawierający informacje o zarejestrowaniu lub odrzuceniu komunikatu IE347
IE349 Odrzucenie Przybycia Komunikat wysyłany z systemu ICS zawierający informacje o odrzuceniu pozycji komunikatu IE347
IE351 Powiadomienie O Interwencji Komunikat wysyłany z systemu ICS zawierający informacje o:
a) wytypowaniu przesyłki do kontroli (wysyłany przed przybyciem towaru i tylko wobec posiadaczy świadectwa AEO) albo
b) stanowiący informację „nie ładuj” w transporcie dalekomorskim
IE361 Kontrola Komunikat wysyłany z systemu ICS zawierający informacje o wytypowaniu przesyłki do kontroli
IEST1 Zapytanie Komunikat wysyłany przez przedsiębiorcę stanowiący zapytanie o stan obsługi przywozowej deklaracji skróconej
IEST2 Odpowiedz Komunikat wysyłany z systemu ICS zawierający informacje o stanie obsługi przywozowej deklaracji skróconej

 

Dział pomocy