Główna / Huzar Software / CBAM w programach Huzar Software

CBAM w programach Huzar Software

Jeśli importują Państwo poniższe towary lub wykorzystujecie je jako surowce w uszlachetnianiu czynnym i dopuszczacie do obrotu produkty zawierające te surowce, ta wiadomość jest dla Państwa bardzo ważna.

Towary objęte CBAM:

  1. żelazo, stal i wyroby stalowe, w tym np. rury stalowe
  2. aluminium
  3. cement
  4. nawozy sztuczne
  5. elektryczność i wodór.

OGÓLNE INFORMACJE

Od 1 października obecnego roku rozpoczął się okres, gdzie dopuszczenie do obrotu towarów z listy CBAM lub produktów po uszlachetnianiu czynnym, które zawierają surowce CBAM, wiąże się ze szczegółowym, kwartalnym obowiązkiem sprawozdawczym, a od 2026 roku – z wykupywaniem certyfikatów CO2. Niektóre procedury, np. towary powracające lub import przesyłek o małej wartości (<150 EUR), będą wyłączone spod tego obowiązku.

Obowiązek sprawozdawczy ciąży na importerze (jeśli jest unijny) lub pośrednim przedstawicielu celnym (jeśli importer jest nieunijny). Importer może przekazać ten obowiązek przedstawicielowi celnemu.

W kwartalnym sprawozdaniu trzeba podać dane, których nie ma na zgłoszeniu celnym, m.in. informacje o instalacji, gdzie wyprodukowano towar (np. hucie, gdzie wytopiono stal) oraz skumulowanej emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, które wiążą się z importowanym towarem. Pierwsze sprawozdanie trzeba złożyć do końca stycznia 2024, za towary zaimportowane pomiędzy 1.10.2023 a 31.12.2023. Przez pierwsze dwa kwartały 2024 roku będzie możliwość podania danych przybliżonych – czyli np. średnie emisje CO2 / tonę towaru, które są przygotowane przez Komisję Europejską – ale najpóźniej od połowy 2024 roku konieczne będzie raportowanie danych faktycznych.

Brak raportowania CBAM będzie skutkował karami finansowymi!

ZMIANY W APLIKACJACH HUZAR

W WinSAD 19.30 oraz WINUCZ 24.10 wprowadzono mechanizm, który domyślnie BLOKUJE wykonywanie odpraw CBAM, jeśli tylko towary lub surowce (np. produkt po WINUCZ, do produkcji którego wykorzystano stal) podlegają CBAM. Blokadę można zdjąć w opcjach programu. Dodatkowo, na liście SAD-ów dodano kolumnę, w której pojawia się informacja, czy w danym SAD znajdują się towary lub surowce CBAM, co pozwoli zidentyfikować takie odprawy.

Ponadto można utworzyć:

  1. raport z WinSAD dotyczący produktów CBAM, który trzeba będzie uzupełnić danymi uzyskanymi od dostawców,
  2. raport z WINUCZ, dotyczący produkcji produktów z surowcami CBAM (w opracowaniu).

Te raporty będzie można wczytać do programu HuzarCBAM.

Przygotowaliśmy także osobną aplikację służącą do przygotowywania raportów wymaganych przez Komisję Europejską. Więcej o programie HuzarCBAM.

CO NALEŻY ZROBIĆ, JEŚLI PODLEGAM POD CBAM?

Po pierwsze: zdecydować, czy odprawiać tego typu towary.

Po drugie: należy już rozpocząć zbieranie informacji od dostawców o instalacjach oraz emisjach importowanych towarów. Służy do tego przygotowany przez UE formularz Excel. Może to być trudne, gdy towar był wielokrotnie przetwarzany lub sprzedawany przez pośredników.

Po trzecie: przygotować się na czasochłonny proces przetwarzania i kompilowania tych danych. Postaramy się w aplikacjach Huzar przygotować Państwu narzędzia do uzyskania zestawień towarów i procesów produkcyjnych (WinUCZ), ale ze względu na brak danych o emisjach, nie jesteśmy w stanie przygotować Państwu takich pełnych raportów.

W przypadku przetwarzania towarów w WinUCZ, podlegających pod CBAM, zachęcamy do „maksymalnego” podziału towaru na osobne pozycje towarowe (symbole) – jeśli to możliwe, ze względu na producenta, czy też skład towaru. Pozwoli to później łatwiej podzielić towary w raporcie.

PODSUMOWANIE

CBAM to wielkie wyzwanie dla podmiotów odprawiających niektóre kategorie towarów oraz dla firm przetwarzających te towary w uszlachetnianiu czynnym. Procedura jest nowa i do końca nikt nie wie, w jaki sposób będzie wyglądało pozyskiwanie odpowiednich danych od nieunijnych producentów towarów oraz samo przetworzenie tych danych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

Szczególnie polecamy lekturę dwóch dokumentów, które są dostępne pod powyższym adresem:

  1. instrukcję dla importerów: “Guidance document on CBAM installations for importers of goods into the EU”
  2. szablon Excel do wymiany danych z producentami – “CBAM communication template for installations – PRELIMINARY 22.8.2023”.

Prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta, jeśli będą mieli Państwo jakieś wątpliwości dot. CBAM lub pomysły, które pomogłyby Państwu w przygotowaniu odpowiednich zestawień z naszych programów.

nowości w programach

20.24
4.11
6.90
5.90
24.53
24.53
13.33
1.52
8.90
5.88