CBAM

Jeśli importują Państwo poniższe towary lub wykorzystujecie je jako surowce w uszlachetnianiu czynnym i dopuszczacie do obrotu produkty zawierające te surowce, ta wiadomość jest dla Państwa bardzo ważna!

 

Towary objęte CBAM:

  1. żelazo, stal i wyroby stalowe, w tym np. rury stalowe
  2. aluminium
  3. cement
  4. nawozy sztuczne
  5. elektryczność i wodór.

OGÓLNE INFORMACJE

Od 1 października obecnego roku rozpoczął się okres, gdzie dopuszczenie do obrotu towarów z listy CBAM lub produktów po uszlachetnianiu czynnym, które zawierają surowce CBAM, wiąże się ze szczegółowym, kwartalnym obowiązkiem sprawozdawczym, a od 2026 roku – z wykupywaniem certyfikatów CO2. Niektóre procedury, np. towary powracające lub import przesyłek o małej wartości (<150 EUR), będą wyłączone spod tego obowiązku.

Obowiązek sprawozdawczy ciąży na importerze (jeśli jest unijny) lub pośrednim przedstawicielu celnym (jeśli importer jest nieunijny). Importer może przekazać ten obowiązek przedstawicielowi celnemu.

W kwartalnym sprawozdaniu trzeba podać dane, których nie ma na zgłoszeniu celnym, m.in. informacje o instalacji, gdzie wyprodukowano towar (np. hucie, gdzie wytopiono stal) oraz skumulowanej emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, które wiążą się z importowanym towarem. Pierwsze sprawozdanie trzeba złożyć do końca stycznia 2024, za towary zaimportowane pomiędzy 1.10.2023 a 31.12.2023. Przez pierwsze dwa kwartały 2024 roku będzie możliwość podania danych przybliżonych – czyli np. średnie emisje CO2 / tonę towaru, które są przygotowane przez Komisję Europejską – ale najpóźniej od połowy 2024 roku konieczne będzie raportowanie danych faktycznych.

Brak raportowania CBAM będzie skutkował karami finansowymi!

ZMIANY W APLIKACJACH HUZAR

W WinSAD 19.30 oraz WINUCZ 24.10 (publikacja w najbliższych dniach) wprowadzono mechanizm, który domyślnie BLOKUJE wykonywanie odpraw CBAM, jeśli tylko towary lub surowce (np. produkt po WINUCZ, do produkcji którego wykorzystano stal) podlegają CBAM. Blokadę można zdjąć w opcjach programu. Dodatkowo, na liście SAD-ów dodano kolumnę, w której pojawia się informacja, czy w danym SAD znajdują się towary lub surowce CBAM, co pozwoli zidentyfikować takie odprawy.

W przyszłych wersjach programu przygotujemy dla Państwa:

  1. raport z WinSAD dotyczący produktów CBAM, który trzeba będzie uzupełnić danymi uzyskanymi od dostawców
  2. raport z WINUCZ, dotyczący produkcji produktów z surowcami CBAM

CO NALEŻY ZROBIĆ, JEŚLI PODLEGAM POD CBAM?

Po pierwsze: zdecydować, czy odprawiać tego typu towary. Zainstalować WinSAD 19.30 – domyślnie w tej wersji WinSAD włączona jest blokada tego typu odpraw.

Po drugie: należy już rozpocząć zbieranie informacji od dostawców o instalacjach oraz emisjach importowanych towarów. Służy do tego przygotowany przez UE formularz Excel. Może to być trudne, gdy towar był wielokrotnie przetwarzany lub sprzedawany przez pośredników.

Po trzecie: przygotować się na czasochłonny proces przetwarzania i kompilowania tych danych. Postaramy się w aplikacjach Huzar przygotować Państwu narzędzia do uzyskania zestawień towarów i procesów produkcyjnych (WinUCZ), ale ze względu na brak danych o emisjach, nie jesteśmy w stanie przygotować Państwu takich pełnych raportów.

W przypadku przetwarzania towarów w WinUCZ, podlegających pod CBAM, zachęcamy do „maksymalnego” podziału towaru na osobne pozycje towarowe (symbole) – jeśli to możliwe, ze względu na producenta, czy też skład towaru. Pozwoli to później łatwiej podzielić towary w raporcie.

PODSUMOWANIE

CBAM to wielkie wyzwanie dla podmiotów odprawiających niektóre kategorie towarów oraz dla firm przetwarzających te towary w uszlachetnianiu czynnym. Procedura jest nowa i do końca nikt nie wie, w jaki sposób będzie wyglądało pozyskiwanie odpowiednich danych od nieunijnych producentów towarów oraz samo przetworzenie tych danych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

Szczególnie polecamy lekturę dwóch dokumentów, które są dostępne pod powyższym adresem:

  1. instrukcję dla importerów: “Guidance document on CBAM installations for importers of goods into the EU”
  2. szablon Excel do wymiany danych z producentami – “CBAM communication template for installations – PRELIMINARY 22.8.2023”.

Prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta, jeśli będą mieli Państwo jakieś wątpliwości dot. CBAM lub pomysły, które pomogłyby Państwu w przygotowaniu odpowiednich zestawień z naszych programów.

nowości w programach

19.53
19.53
4.00
6.62
5.62
24.14
24.14
24.14
12.36
12.36
8.60
5.87