Główna / Huzar Software

Huzar Software

Akcyza 8.10

Pojawiła się nowa wersja programu Akcyza 8.10, która uwzględnia zmiany w komunikatach EAD i EDD zgodnie ze specyfikacją EMCS 8.00 obowiązującą od 13.02.2020.

więcej

Huzar dołącza do EurTradeNet

Firma Huzar dołącza do EurTradeNet – europejskiego stowarzyszenia dostawców oprogramowania celnego.

więcej

Nowy program eHuzar

Program eHuzar jest przeznaczony do podglądu danych dostarczanych z programów obsługi celnej Huzar Software. Więcej na temat eHuzar można przeczytać na stronie www.

więcej

Elektroniczny dokument dostawy e-DD

Od 1 stycznia 2019 r. został wprowadzony nowy elektroniczny dokument dostawy e-DD, który zastąpił dotychczasowe papierowe dokumenty stosowane przy przemieszczaniu wyrobów: zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz z załącznika nr 2 do ustawy akcyzowej, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Do obsługi dokumentów e-DD służy system EMCS 2. Elektroniczny […]

więcej

SENT 2.0

Nowa wersja programu HuzarSENT 2.0 wprowadza modyfikacje związane z nowym systemem SENT 2.0 (nowa specyfikacja dostępna jest na stronie PUESC) oraz zmiany dotyczące ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (więcej informacji na stronie PUESC). Najważniejsze zmiany: kontrola przewozu towarów dokonywanych koleją, monitoring wywozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, określonych w obwieszczeniu Ministra […]

więcej

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z tym, że 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe prawo dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), dlatego przekazujemy Państwu informacje o zdarzeniach, w wyniku których przetwarzamy dane osobowe, jakie to są dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy oraz co jest podstawą prawną tego przetwarzania. Ponieważ nasze produkty sprzedajemy wyłącznie podmiotom gospodarczym, […]

więcej

Zgłoszenia zbiorcze w SENT

Pojawiła się nowa wersja programu HuzarSENT, która umożliwia wysyłanie zgłoszeń zbiorczych do systemu SENT. Nowe rozwiązanie jest dedykowane dla firm, w których wysyłający i przewoźnik to ta sama firma, dotyczy towarów o kodzie CN 2710 (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku […]

więcej

Akcyza wersja 5.60

Pojawiła się nowa wersja programu Akcyza – 5.60, która jest dostosowana do zmian dotyczących nowej specyfikacji systemu EMCS2, obowiązujących od 15.02.2018 r.

więcej

SYSTEM AIS W PROGRAMIE WINSAD

Moduł AIS w programie WinSAD Od wersji 12.90 programu WinSAD, udostępniona została możliwość wysyłki zgłoszeń importowych do systemu produkcyjnego AIS/Import. Program WinSAD, od wersji 12.90 umożliwia wysyłkę zgłoszeń importowych do obu systemów celnych – AIS oraz AIS/Import – dając użytkownikowi możliwość wyboru jednej z opcji. W tym celu na dokumencie SAD pojawiło się dodatkowe pole z […]

więcej

System AES w programie WinSAD

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów odnośnie uruchomienia systemu AES, informujemy, że program WinSAD jest przygotowany do wysyłania zgłoszeń eksportowych wg nowych zasad. Aby dokumenty SAD były wysyłane do właściwego systemu należy zadbać aby słowniki programu były aktualne. Na tej podstawie program WinSAD będzie wybierał adresata wysyłki zgłoszenia. Aktualizację słowników programu konfiguruje się w […]

więcej

Przejście systemu EMCS na PUESC

Zgodnie z informacją zamieszczoną pod adresem http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/emcs/komunikaty uprzejmie przypominamy aby użytkownicy programu Akcyza dopełnili niezbędnych czynności: założenie konta, rejestrację i przydzielenie odpowiednich uprawnień w systemie PUESC, wgranie najnowszej wersji programu Akcyza (na dzień 04.09 jest to wersja 5.41), zaktualizowanie słowników programu Akcyza (jeżeli w opcjach programu nie ma zaznaczonej opcji automatycznej aktualizacji).

więcej

Deklaracja Intrastat – wydruk pola 22 TIN kontrahenta

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami wypełniania deklaracji Intrastat informujemy, że pojawiły się nowe wersje naszego oprogramowania, które dostosowane zostały do aktualnych wymogów. Wersje programów, które spełniają zasady wypełniania i wysyłania deklaracji na nowych zasadach: WinSADIB/MS – od wersji 12.55 MiniIntrastat – od wersji 4.10 Intrastat – od wersji 5.10

więcej

Obsługa systemu SENT w aplikacjach Huzar Software

W związku z wprowadzeniem ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów, firma Huzar Software oferuje oprogramowanie, które ułatwi spełnianie ustawowego obowiązku. W ofercie posiadamy: obsługę systemu SENT w naszym oprogramowaniu do odpraw celnych WinSAD lub dedykowaną aplikację HuzarSENT

więcej

Nowość: WinSkładMS i WinUCZMS

W ofercie Huzar Software pojawiły się nowe wersje produktów dla baz MSSQL: WinSkładMS i WinUCZMS

więcej

Gwarancje OSOZ2

 Informujemy, że w naszej ofercie pojawił się nowy moduł Gwarancje OSOZ2 służący do saldowania zabezpieczeń . Moduł będzie w pełni zintegrowany z systemem OSOZ2, dostarczając aktualne informacje o operacjach wykonanych na zabezpieczeniu. Moduł ten można dokupić do programów WinSAD, Akcyza oraz MagCS. Docelowo moduł gwarancji ma współpracować również z programem WinSkład oraz WinUCZ.

więcej

nowości w programach

15.36
15.36
3.32
5.92
4.92
21.11
21.11
21.12
8.40
8.40
6.51
5.51