Główna / Huzar Software

Huzar Software

Elektroniczny dokument dostawy e-DD

Od 1 stycznia 2019 r. został wprowadzony nowy elektroniczny dokument dostawy e-DD, który zastąpił dotychczasowe papierowe dokumenty stosowane przy przemieszczaniu wyrobów: zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz z załącznika nr 2 do ustawy akcyzowej, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Do obsługi dokumentów e-DD służy system EMCS 2. Elektroniczny […]

więcej

System AIS

W związku ze zbliżającym się terminem wyłączenia systemu Celina, chcielibyśmy przekazać kilka istotnych informacji o systemie AIS. System AIS to dla Państwa następujące ważne zmiany: 1. JEDEN NADAWCA DLA SAD-u Dla Państwa, którzy wypełniają zgłoszenia celne z wieloma nadawcami w jednym SAD-zie, bardzo ważna jest informacja, że może ulec zwiększeniu liczba zgłaszanych deklaracji celnych w […]

więcej

WAŻNA INFORMACJA!!!

1 lipca 2018 roku nastąpi istotna zmiana w zakresie podpisywania elektronicznych dokumentów wysyłanych do administracji państwowej (w tym zgłoszeń celnych). Mianowicie przestanie być legalny dotychczasowy sposób podpisywania o technicznej nazwie SHA-1, zaś jedynym legalnym będzie sposób podpisywania o nazwie SHA-2. Obecnie (tzn. wg stanu z dnia 13.06.2018) nasze oprogramowanie podpisuje dokumenty wyłącznie wg algorytmu SHA-1. […]

więcej

SENT 2.0

Nowa wersja programu HuzarSENT 2.0 wprowadza modyfikacje związane z nowym systemem SENT 2.0 (nowa specyfikacja dostępna jest na stronie PUESC) oraz zmiany dotyczące ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (więcej informacji na stronie PUESC). Najważniejsze zmiany: kontrola przewozu towarów dokonywanych koleją, monitoring wywozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, określonych w obwieszczeniu Ministra […]

więcej

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z tym, że 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe prawo dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), dlatego przekazujemy Państwu informacje o zdarzeniach, w wyniku których przetwarzamy dane osobowe, jakie to są dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy oraz co jest podstawą prawną tego przetwarzania. Ponieważ nasze produkty sprzedajemy wyłącznie podmiotom gospodarczym, […]

więcej

Zgłoszenia zbiorcze w SENT

Pojawiła się nowa wersja programu HuzarSENT, która umożliwia wysyłanie zgłoszeń zbiorczych do systemu SENT. Nowe rozwiązanie jest dedykowane dla firm, w których wysyłający i przewoźnik to ta sama firma, dotyczy towarów o kodzie CN 2710 (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku […]

więcej

Akcyza wersja 5.60

Pojawiła się nowa wersja programu Akcyza – 5.60, która jest dostosowana do zmian dotyczących nowej specyfikacji systemu EMCS2, obowiązujących od 15.02.2018 r.

więcej

SYSTEM AIS W PROGRAMIE WINSAD

Moduł AIS w programie WinSAD Od wersji 12.90 programu WinSAD, udostępniona została możliwość wysyłki zgłoszeń importowych do systemu produkcyjnego AIS/Import. Program WinSAD, od wersji 12.90 umożliwia wysyłkę zgłoszeń importowych do obu systemów celnych – Celina oraz AIS/Import – dając użytkownikowi możliwość wyboru jednej z opcji. W tym celu na dokumencie SAD pojawiło się dodatkowe pole z […]

więcej

System AES w programie WinSAD

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów odnośnie uruchomienia systemu AES, informujemy, że program WinSAD jest przygotowany do wysyłania zgłoszeń eksportowych wg nowych zasad. Aby dokumenty SAD były wysyłane do właściwego systemu należy zadbać aby słowniki programu były aktualne. Na tej podstawie program WinSAD będzie wybierał adresata wysyłki zgłoszenia. Aktualizację słowników programu konfiguruje się w […]

więcej

Przejście systemu EMCS na PUESC

Zgodnie z informacją zamieszczoną pod adresem http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/emcs/komunikaty uprzejmie przypominamy aby użytkownicy programu Akcyza dopełnili niezbędnych czynności: założenie konta, rejestrację i przydzielenie odpowiednich uprawnień w systemie PUESC, wgranie najnowszej wersji programu Akcyza (na dzień 04.09 jest to wersja 5.41), zaktualizowanie słowników programu Akcyza (jeżeli w opcjach programu nie ma zaznaczonej opcji automatycznej aktualizacji).

więcej

Deklaracja Intrastat – wydruk pola 22 TIN kontrahenta

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami wypełniania deklaracji Intrastat informujemy, że pojawiły się nowe wersje naszego oprogramowania, które dostosowane zostały do aktualnych wymogów. Wersje programów, które spełniają zasady wypełniania i wysyłania deklaracji na nowych zasadach: WinSADIB/MS – od wersji 12.55 MiniIntrastat – od wersji 4.10 Intrastat – od wersji 5.10

więcej

Obsługa systemu SENT w aplikacjach Huzar Software

W związku z wprowadzeniem ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów, firma Huzar Software oferuje oprogramowanie, które ułatwi spełnianie ustawowego obowiązku. W ofercie posiadamy: obsługę systemu SENT w naszym oprogramowaniu do odpraw celnych WinSAD lub dedykowaną aplikację HuzarSENT

więcej

Nowość: WinSkładMS i WinUCZMS

W ofercie Huzar Software pojawiły się nowe wersje produktów dla baz MSSQL: WinSkładMS i WinUCZMS

więcej

Gwarancje OSOZ2

 Informujemy, że w naszej ofercie pojawił się nowy moduł Gwarancje OSOZ2 służący do saldowania zabezpieczeń . Moduł będzie w pełni zintegrowany z systemem OSOZ2, dostarczając aktualne informacje o operacjach wykonanych na zabezpieczeniu. Moduł ten można dokupić do programów WinSAD, Akcyza oraz MagCS. Docelowo moduł gwarancji ma współpracować również z programem WinSkład oraz WinUCZ.

więcej

nowości w programach

14.72
14.72
2.51
5.70
4.70
20.51
20.51
20.51
7.22
7.22
6.03
5.27