Główna / Huzar Software / Moduł Dostawy

Moduł Dostawy

Moduł Dostawy automatyzuje proces obsługi dokumentów celnych za pomocą dostarczonych wcześniej danych. Specjalny, dedykowany dla klienta, moduł techniczny przetwarza dane dostarczone z systemu zewnętrznego. W następnej kolejności moduł Dostawy importuje dane w odpowiednim formacie.

Moduł Dostawy ułatwia pracę z dokumentami celnymi i pozwala na jednoczesne utworzenie całych zestawów dokumentów dostępnych dla określonego zestawu danych przesłanych przez klienta.

Ponadto moduł jest również zintegrowany z programami WinSkładIB/WinSkładMS oraz WinUCZIB/WinUCZMS. Obsługuje złożenia oraz wydania ze składu celnego oraz procedurę uszlachetniania.

Przydatnym rozwiązaniem jest możliwość agregowania dokumentów dla jednego transportu. W ten sposób klient zarządza danymi potrzebnymi do odprawienia całej dostawy.

Więcej o module Dostawy można przeczytać tutaj.

nowości w programach

20.24
4.11
6.90
5.90
24.53
24.53
13.33
1.52
8.90
5.88