Główna / Huzar Software / Moduł API

Moduł API

Moduł API jest to rozwiązanie umożliwiające komunikację oprogramowania zewnętrznego z aplikacjami Huzar Software. Korzystanie z funkcjonalności odbywa się za pomocą dodatkowego modułu HuzarAPI. Moduł umożliwia wymianę informacji za pomocą protokołu HTTP, który jest zabezpieczony bezpiecznym połączniem SSL\TLS.

Moduł API – główne funkcje:

  • Odczytywanie dokumentu (np.SAD) z bazy danych według zadanych kryteriów
  • Odczytywanie statusu dokumentu według zdefiniowanych kryteriów
  • Odczytywanie listy dokumentów (np. SAD) według wskazanych kryteriów
  • Podbieranie listy dokumentów załączonych do dokumentów SAD (tylko w przypadku używania Składnicy Dokumentów)
  • Automatycznie tworzenie nowych dokumentów SAD w bazie WinSAD na podstawie przesłanych danych
  • Tworzenie kopii dokumentów w bazie danych (np. WinSAD) na podstawie wskazanego w bazie istniejącego dokumentu

Więcej informacji o module API znajduje się tutaj.

nowości w programach

19.23
19.23
4.00
6.62
5.62
24.03
24.03
24.02
12.28
12.28
8.40
5.85