Główna / Huzar Software / Moduł API

Moduł API

Moduł API jest to rozwiązanie umożliwiające komunikację oprogramowania zewnętrznego z aplikacjami Huzar Software. Korzystanie z funkcjonalności odbywa się za pomocą dodatkowego modułu HuzarAPI. Moduł umożliwia wymianę informacji za pomocą protokołu HTTP, który jest zabezpieczony bezpiecznym połączniem SSL\TLS.

Moduł API – główne funkcje:

  • Odczytywanie dokumentu (np.SAD) z bazy danych według zadanych kryteriów
  • Odczytywanie statusu dokumentu według zdefiniowanych kryteriów
  • Odczytywanie listy dokumentów (np. SAD) według wskazanych kryteriów
  • Podbieranie listy dokumentów załączonych do dokumentów SAD (tylko w przypadku używania Składnicy Dokumentów)
  • Automatycznie tworzenie nowych dokumentów SAD w bazie WinSAD na podstawie przesłanych danych
  • Tworzenie kopii dokumentów w bazie danych (np. WinSAD) na podstawie wskazanego w bazie istniejącego dokumentu

Więcej informacji o module API znajduje się tutaj.

nowości w programach

20.24
4.11
6.90
5.90
24.53
24.53
13.33
1.52
8.90
5.88